[pošta]             Matematika a fyzika v kostce

VOŠICKÝ, Z.: Matematika v kostce pro střední školy
LANG, J. – VONDRA, M.: Fyzika v kostce pro střední školy

    Pokud vyhledáváte odbornou literaturu, která je přehledná, názorná a pro vás srozumitelná, sáhnete po publikacích, které mají ve svých názvech slova jako přehled, labyrint nebo žádaný učební předmět podávají v kostce. Pokud jde navíc o předměty, které jste měli někdy před dvaceti lety v malíčku, ale přes svoji nezpochybnitelně dobrou paměť jste na ně prostě zapomněli, když dojde na nejhorší, hledáte pomoc v knihovně. Pokud budete pátrat po původu názvu nakladatelství Fragment, které vydalo nedávno přehledy matematiky a fyziky, dozvíte se, že "fragment" znamená něco jako zlomek nebo úryvek. Nedejte se zmást. Kniha Matematika v kostce pro střední školy, kterou Fragment vydal, je například celá. Před dvaadvaceti lety se v prvním ročníku při v pořadí asi páté přednášce z matematiky zeptal přednášející jednoho studenta ze zahraničí, zda zná binomické vzorce. Jelikož arabský chlapec kroutil hlavou, přednášející nám sdělil, že kdo nezná binomické vzroce, nemá na vysoké škole co pohledávat. Víckrát jsme kolegu Araba neviděli. Nyní by to měl student jednodušší. Našel by si v Matematice v kostce stranu 23, prostudoval ji a pokračoval ve studiu. Při prohlížení matematické publikace, kterou pro její formát A4 bohužel nelze skrytě prohlížet pod lavicí, si mnohé vědomosti osvěžíte. Věřte, že je můžete potřebovat velmi často, a to se vás ani neptáme, copak vám po letech říká derivace, integrál nebo vektor? Jediné, co lze publikaci vytknout, je chybějící rejstřík, který se mohl vejít třeba na druhou – prázdnou stranu obálky. Fyzikové jsou už na tom lépe, neboť si v publikaci, která v kostce zase poskytuje vědomosti o fyzice, rejstřík již mohou prohlížet. Nemohou v něm jen listovat, neboť je uveden pouze na jedné straně, ale stručnost ostatně provází celý 120 stránkový text. Zaujala nás například kapitola o astrofyzice, ale za pozornost zeměměřičům stojí i další kapitoly, například o optice, gravitačním poli nebo už první stránka se základními pojmy. Nevíte, co to je mega, giga nebo piko? Mega je 106, giga 109 a piko 1012. Cena publikace není sice v tiráži uvedena, ale ke koupi vám bude stačit "kilo", což v tom případě není 103, neboť víme, že u peněz slang má trochu jiné rozměry. Vždyť i "pětka" je 10, nikoliv jen 5 korun. I Fyzika v kostce byla bohužel vydána ve formátu velkého sešitu. Nakladatelé asi z úvahy, že své čtenáře najdou i v řadách vysokoškoláků, se tak ztotožňují s obvyklými rozměry skript. (ps)

Citace: VOŠICKÝ, Z.: Matematika v kostce pro střední školy, Fragment, 1997, 2. vydání, 124 s.
          LANG, J. – VONDRA, M.: Fyzika v kostce pro střední školy, Fragment, 1996, 1.vydání, 120 s

[Server]     [obor]