[Home Page]

Geodesia Rallyeobálka 6+7-99 obálka 8+9-00

pořadatel Geodesia rallye www.geos.cz

rok 1997
události v rezortu

rok 1998

rok 1999
pozvánka Z++ 1999
rok 1999
výsledky 1999

obálka 11-01 obálka 10-02
rok 2000
rok 2000
křížovka

OS Viva Geodesia sděluje
rok 2001
rok 2001
výsledky 2001
rozhovor se zakladatelem
cvičná etapa

čísla v PDF pro rok 2004

redakce

vyvěšeno: stránka založena 30.9.1999


Z časopisů Zeměměřič od r. 1997.
[Server] [Pošta]