[Home Page]

Co jsme?

Časopis Zeměměřič je měsíčník a vychází již od roku 1994. Každé číslo v papírové podobě je rozesíláno všem předplatitelům (téměř 1 600 ks) a dalším potenciálním zájemcům - celkem asi na 1 800 adres. Náklad časopisu je 2000 ks a časopis je také zdarma rozdáván na nekterých vzdělávacích akcích, kde má mediální partnerství. Čtenáře časopisu najdete ve většině geodetických, kartografických a fotogrammetrických firem, na pracovištích Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (katastrální úřady, zeměměřické a katastrální inspektoráty a Zeměměřický úřad), na okresních pozemkových úřadech, některých ministerstvech, městských a obecních úřadech, ve stavebních a projekčních firmách, realitních a advokátních kancelářích, na středních a vysokých odborných školách apod. Textové články přebírá prostřednictvím své dceřiné společnosti Newton také Česká tisková kancelář a distribuuje články Zeměměřiče v rámci své výstřižkové služby k nejrůznější odběratelům.

Od zaří 1996 provozujeme také WEB SERVER ZEMĚMĚŘIČE na internetu, který kromě některých článků časopisu obsahuje také aktuální informace a delší materiály z oblastí geodezie, kartografie, ISKN, katastru nemovitostí, fotogrammetrie, DPZ, GIS, GPS a odborného školství. Na Webu Zeměměřiče naleznete také informace Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK), Komory geodetů a kartografů (KGK), obsah Zpravodaje ČÚZK, soudní znalce v oboru, normy i předpisy a diář akcí. Diskuzní fórum je zastoupeno konferencemi KATASTR, KARTOGRAFIE, GIS, a GPS. Kromě trhu práce a second handu geodetické techniky zde naleznete také seznam odcizených geodetických přístrojů. Velmi navštěvované jsou i WWW stránky zeměměřických firem a databáze firem. Díky vzdálenému přístupu firem a autorů do databáze příspěvků má webové zpravodajství Zeměměřiče předpoklady přinášet aktuální a správné informace.

Klaudian Praha vydává ještě časopis GEOinformace a provozuje server www.GEOinformace.cz

OZNÁMENÍ z konce roku 2018: V polovině roku 2018 převzala vydávání časopisu Zeměměřič, provozování Webu Zeměměřiče a FB stránky společnost Springwinter, s.r.o., která již vydávala následné číslo 7+8+9+10/2019. Odpovídající část předplatného za rok 2018 byla převedena na nového vydavatele a ředplatné od konce roku 2018 na rok 2019 již vybírá nový vydavatel prostřednictvím distribuční společnosti SEND Předplatné.

redakce


[Server] [Pošta]