GeoMax Zenith60

Firmy

Seminář o monitorování stavu stavebních konstrukcí

Topcon geotechnický monitoring

Topcon Positioning Group ve spolupráci s firmou TOPGEOSYS zvou na přednášku o posledním vývoji v oblasti monitorování stavu stavebních konstrukcí a inspekce.

Ing. Peter Berger, který má ve firmě Topcon na starosti segment monitorování a měření tunelů, vás seznámí s metodami monitorování stavu konstrukcí. Bude hovořit o svých zkušenostech v oboru a představí zahraniční projekty v oblasti infrastruktury jako jsou Cityringen Kodaň, Tel Aviv Red Line, Crossrail London a Grand Paris.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Obsah přednášky

•  Účel monitorování
•  Úvod do geotechnického monitorování
•  Role monitorování v řízení rizik
•  Monitorovací systémy
•  Správa dat monitorování
•  Pracovní postupy inspekce a monitorování

Vedle přednášky se seznámíte s posledním vývojem v oblasti monitorování stavu konstrukcí a kontroly. Pozornost bude zaměřena zejména na novou řídicí jednotku Topcon Delta Link 2, webovou platformu Delta Live a na pracovní postupy IAM.

Kdy a kde se přednáška koná

Přednáška se koná dvakrát. Nejdříve v Brně a druhý den také v Ostravě.

22. října 2019 od 9:00 do 12:00 v učebně A138 v budově A Fakulty stavební VUT v Brně

23. října 2019 od 9:00 do 12:00 v učebně B5 v budově B VŠB TU v Ostravě

Přihlásit se na přednášku