Domů Events Pozemkové úpravy – nástroj pro zmírnění negativních dopadů klimatických změn

Pozemkové úpravy – nástroj pro zmírnění negativních dopadů klimatických změn

Seminář je určen zejména pro pracovníky pozemkových úřadů SPÚ, projektanty pozemkových úprav a společných zařízení, geodety a studenty souvisejících oborů. Vítána je účast další odborné i laické veřejnosti se zájmem o dané téma. Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními principy, způsoby a přístupy k řešení vodohospodářských opatření v rámci komplexních pozemkových úprav, které zmírňují negativní dopady klimatických změn v krajině.

Na seminář je nutné se přihlásit do 31. srpna 2019. V případě zájmu zašlete vyplněnou přihlášku poštou na adresu: Ing. Michal Votoček, Ph.D., Středočeská pobočka ČMKPÚ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, nebo e-mailem na adresu michal.votocek@gepro.cz.

Program
• 9.30–10.00 Prezence
• 10.00–10.30 Úvodní slovo – zástupce SPÚ ČR, zástupce ČMKPÚ
• 10.30–11.00 Nové principy projektování pozemkových úprav, prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. (Rektor ČZU v Praze)
• 11.00–11.45 Hydrologické modelování – nástroj pro návrh vodohospodářských staveb v krajině – Ing. Petr Kavka, Ph.D. (ČVUT v Praze)
• 11.45–13.00 Občerstvení, prestávka
• 13.00–13.45 Přírodě blízká a technická opatření k retenci vody a ke zlepšení jakosti vody připravovaná k realizaci na zemědělské půdě v plánech dílčích povodí na Povodí Vltavy, prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc. (Povodí Vltavy, s.p.)
• 13.45–14.30 Problematika agrotechnických protierozních opatření ve vztahu k pozemkovým úpravám, Ing. David Kincl (VÚMOP v.v.i.)
• 14.30–15.30 Ukázky opatření navržených v rámci pozemkových úprav, které zmírňují negativní dopady klimatických změn, Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D., Ing. Roman Šmíd (ČMKPÚ, Středočeská pobočka)
• od 15.30 Diskuze

Vložné pro členy ČMKPÚ je 700 Kč, pro nečleny je základní vložné 950 Kč.

 

Datum

17. 09. 2019

Čas

9:00 - 17:00

Vložné

Vložné pro členy ČMKPÚ je 700 Kč, pro nečleny je základní vložné 950 Kč.

Další informace

Web ČMKPÚ

Umístění

Rytířský sál zámku Školního lesního podniku ČZU v Kostelci nad Černými lesy
Kostelec nad Černými lesy
Kategorie

Organizátor

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Státní pozemkový úřad, Česká zemědělská univerzita v Praze
Email
michal.votocek@gepro.cz
Web ČMKPÚ