[Home Page]

Pravděpodobnost kolem nás

Plocki A., Pravděpodobnost kolem nás, Počet pravděpodobnosti v úlohách a problémech, vydání první, Ústí nad Labem, vydala Univerzita J. E. Purkyně, 2001, 254 stran, 229 obrázků, 65 tabulek, cena 140 Kč, prodává Prodejna UJEP, Brněnská 2, 400 00 Ústí nad Labem.

Počet pravděpodobnosti většina z nás spojuje jen s hazardem, zábavou, věštbou a hrami. Stochastika je spojení počtu pravděpodobnosti s matematickou statistikou. Kniha ruší všechny stereotypy, pokud jde o obsah a formu stochastického díla. Nacházíme zde odpovědi kdo, v jakých situacích a na co potřebuje pravděpodobnost jevu. Úlohy se vesměs týkají nematematických situací a problémů a pomáhají se rozhodnout v jisté situaci a odůvodnit si racionalitu rozhodnutí. Můžete odhadnout riziko zneužití při ztrátě své magnetické bankovní karty. Dozvíte se, zda losování jedné osoby ze skupiny osob pomocí zápalek dává každé osobě stejnou šanci a kniha vám pomůže i najít argumenty k vyvrácení námitek, že jste nešikovní (což zdánlivě vyplývá z jistých skutečností, ale není to pravda).

Kniha je souborem úloh pro žáky, studenty středních škol a všechny, kteří si chtějí utvářet věrohodné úsudky. Mnohá řešení překvapí a udiví. Jsou podstatně vzdálené očekávání a naší intuici. Tato stochastická překvapení dokazují na špatnost úsudků tvořených ve spěchu a bez uvažování. Podle mě je malá pravděpodobnost, že příkladům hned porozumíte při zběžném odpočinkovém čtení. Kniha nabitá příklady a úlohami někdy působí nepřehledně a je rozdělena do 11 kapitol:

 1. Náhodný pokus, množina jeho výsledků, permutace, variace a kombinace.
 2. Pravděpodobnostní prostor. Stochastický model náhodného pokusu.
 3. O stromech ve stochastice a v kombinatorice.
 4. O stochastické simulaci.
 5. Jev a jeho pravděpodobnost. Kdo, kdy a proč potřebuje takové matematické pojmy?
 6. Náhodná veličina.
 7. Matematická naděje na spravedlivé hry.
 8. Stochastická nezávislost jevů.
 9. Stochastické paradoxy a překvapení. Dokážeš se divit?
 10. Stochastické úlohy jako zvláštní prvek matematického vzdělávání - formulování, hledání řešení a řešení stochastických úloh jako matematická tvůrčí činnost.
 11. Poznámky a odpovědi k úlohám.

Knihu v češtině pomohlo vydat občanské sdružení Viva geodesia (viz Zeměměřič č. 1+2/2002).

Úloha k vyřešení:

Žadatel o oprávnění zeměměřického inženýra si měl ke zkoušce před komisí (po 1. 11. 2001) připravit odpovědi na 40 otázek. Na dvě otázky, které mu komise dala, neuměl odpovědět a tak řekl: »To mám smůlu! To jsou jediné dvě otázky, ke kterým neznám odpověď!« Může to být pravda nebo má stochasticky vzdělaná komise o výroku pochybovat?

Pro řešení klikně

(zs)

vyvěšeno: 30.dubna 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2002
[Server] [Přečtete si] [Pošta]