[Home Page]

ČÚZK oznamuje, že další

zkoušky odborné způsobilosti

k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů,

se budou konat v měsíci září 2002.

Písemnou žádost o udělení úředního oprávnění, doplněnou náležitostmi podle § 15 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, je nutné podat územně příslušnému ZKI.

Informaci o konzultačním semináři ke zkoušce odborné způsobilosti podá VÚGTK, kontaktní osoba: Zdeňka Bláhová, tel.: 02/84890351, e-mail: zdena.blahova@vugtk.cz.

vyvěšeno: 1. července 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2002
[Server] [Rezort ČÚZK] [Pošta]