O nás
Novinky
Poslední číslo
Rezort ČÚZK
Katastr nemovitostí
Geodezie
Kartografie
GIS
GEOinformace
GPS
DPZ
Internet
Školství
Pozemkové úpravy
Software
Archiv
Diář
Přečtěte si
Katalog geodetických firem
WWW firem
Různé
ČSGK
KGK
Sborník rozhodnutí
Vševědna
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Historie
Kontakt
Předplatné časopisu
Inzerce
Objednávky
Z druhé ruky
Z první ruky
Zeměměřický věstník
Zpravodaj ČÚZK
Zeměměřické konference
Krádeže přístrojů
Soudní znalci
Normy a předpisy
Používané zkratky
PDF
Osobnosti oboru
Přístup pro autory
Editace Osobností
    [Home Page]             Resort ČÚZK


 

Partner stránky
  
Důležité adresy:
 • Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky


  Zeměměřič 03a04-19

  Zeměměřič 01a02-19

  Zeměměřič 11a12-18

  Zeměměřič 09a10-18
    ČÚZK své webové služby dálkového přístupu převede na novou verzi

  Zeměměřič 07a08-18

  Zeměměřič 05a06-18

  Zeměměřič 03a04-18
    Zkouška 2

  Zeměměřič 01a02-18
    Nový kanál přibyl počátkem roku na GEOinformace.cz
    Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
    Práce na katastru nemovitostí v Řecku finišují
    Máme všude jednu digitální katastrální mapu?
    Zemřel Ing. Oldřich Pašek
    12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny

  Zeměměřič 11a12-17
    Nová verze převodních tabulek

  Zeměměřič 09a10-17
    Informační systém zeměměřictví
    ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI

  Zeměměřič 07a08-17
    Možnost přidělení oprávnění pro Sbírku listin zákaznickým účtům pro WSDP
    Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI V Plzni
    Nová max. plocha ohrady VFK
    Šestá novela zeměměřické vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonů
    118 změn a doplňků k Návodu pro správu katastru nemovitostí
    Diferenční znění
    Stabilní katastr 1817 – 2017

  Zeměměřič 05a06-17
    KÚ pořádají semináře k novele Katastrální vyhlášky
    Formuláře pro vyhotovení geometrických plánů
    Prezentace ze semináře k novele katastrální vyhlášky v oblasti tvorby GP

  Zeměměřič 03a04-17
    Čerstvá novela Katastrální vyhlášky
    GeoInfoStrategie a TA ČR

  Zeměměřič 01a02-17
    Aplikace pro poskytování ZPMZ v elektronické podobě

  Zeměměřič 11a12 -16
    Seminář BPEJ a pozemkové úpravy
    Mapa kultur stabilního katastru
    Zemřel Ing. Ferdinand Radouch

  Zeměměřič 09a10-16
    Úřednické zkoušky - nové testy na otázky platné od 1. září 2016

  Zeměměřič 07a08 -16
    Pronajměte si kus Katastrálního úřadu v Brně
    Novela katastrální vyhlášky, geometrické plány, dohled ZKI

  Zeměměřič 05a06-16
    INFORMATIVNÍ MATERIÁL PRO ZKI - IMZKI č. 91
    Boj proti korupci - opatření ČÚZK
    Výstava Mapy a plány kulturních památek a přírodních zajímavostí

  Zeměměřič 03a04-16
    Čtvrtá novela katastráílního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
    CV úředníků z resortu ČÚZK

  Zeměměřič 01a02-16
    Návod pro správu katastru nemovitostí
    Předseda ČÚZK jmenován do funkce

  Zeměměřič 11a12-15
    Vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu - předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
    Státní služba: Úřednická zkouška - vyzkoušejte si test zdarma
    Sbírka listin a Cenové údaje v Dálkovém přístupu

  Zeměměřič 09a10-15
    Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
    Nová letecká digitální fotogrammetrická komora a nový letecký laserový skener ve videu ZÚ
    Stanovisko k aplikaci § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky
    Stanoviska k aplikaci vyhlášky č. 357/2013 Sb.

  Zeměměřič 07a08-15
    Uplatnění § 84 odst. 5 katastrální vyhlášky při vymezení rozsahu věcného břemene odvozením od osy inženýrské sítě

  Zeměměřič 05a06-15
    Hledáme předsedu resortu
    Problematika vytyčování hranic pozemků
    Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku
    Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit
    Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka
    Postupy při vytyčování hranic pozemků
    Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
    Zákon o státní službě: Výběrová řízení odstartována
    Výběrová řízení na ředitele katastrálních úřadů právě začala

  Zeměměřič 03a04-15
    Předběžné okruhy hlavních témat konference ISSS 2015
    Výpis ze Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
    Geoinfostrategie - fakta v kostce 2015-04

  Zeměměřič 01a02-15
    Regulační rámec a koordinace oblasti prostorových informací
    Národní sada prostorových objektů
    Lidské zdroje, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace v oblasti prostorových informací
    Využívání prostorových informací třetími stranami
    Národní integrační platforma pro prostorové informace
    Národní geoportál
    Česká geodata v evropské geoinformační infrastruktuře
    50. geodetické informační dny
    Zkrácené dvouleté dálkové studium
    Rozhovor s předsedou ČÚZK, když byl v roce 2002 jmenován do čela Úřadu
    Jak státní úřad podniká - kritika resortu ČÚZK

  Zeměměřič 11a12-14
    Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii
    Hrozí riziko, že ČÚZK bude muset vracet dotace z EU na vybudování RÚIAN
    Oznámení Terminologické komise ČÚZK
    Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR
    Nové stránky VÚGTK
    Základní informace o projektu tvorby GeoInfoStrategie
    GeoInfoStrategie - Jak dál?
    Nauka o rakouském katastru (kniha Františka Novotného z roku 1897)
    WS pro geometrické plány

  Zeměměřič 09a10-14
    Otevřená data a služby v resortu ČÚZK
    Seznam důvěryhodných certifikátů pro verifikaci výsledků zeměměřických činností
    Zemřel Dimitrij Gebauer, ředitel GKP
    Změna poskytování dat ZÚ studentům
    GeoInfoStrategie schválena

  Zeměměřič 07a08-14
    Galerie katastrálních map - soupis
    Dosud nedigitalizované katastrální mapy volají S…O---S…
    Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě
    Nový Jednací řád KÚ
    Sdružení Nemoforum a KGK pořádají seminář Činnost soukromé sféry v oboru zeměměřictví a katastru
    ČÚZK aktualizoval seznam předpisů a doporučené odborné literatury ke zkouškám pro ÚOZI
    Pokuta 300 000 Kč od ÚHOS pro ČÚZK

  Zeměměřič 05a06-14
    Dohady kolem katastrálních map v  sáhovém měřítku přepracovaných do S-JTSK
    Galerie KMD
    Asi se bavíme každý s jinou odbornou veřejností...
    Stanovisko k § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky
    Galerie KMD
    Galerie KMD
    Galerie KMD
    Eliminování chyby převodních tabulek pro zpřesněnou globální transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK
    Důležité změny Pokynů ČÚZK č. 30 k poskytování podkladů pro vyhotovení GP a přebírání výsledků měření u GP a Pokynů...
    VÚGTK hledá nového ředitele

  Zeměměřič 03a04-14
    Neznatelná hranice - konec diskuse
    Správní řízení zahájeno
    Vyšlo GaKO 3/2014
    Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii
    Služební zákon změní život ministerských úředníků
    Vyšlo GaKO 4/2014
    Galerie KMD
    Galerie KMD
    Galerie KMD
    Galerie KMD
    Indikační skici stabilního katastru kompletně zpřístupněny
    Vyšlo GaKO 5/2014

  Zeměměřič 01a02-14
    Nové rezortní stránky
    Dopady nové právní úpravy do SGI
    Katastrální vyhláška - Změny v souboru popisných informací
    Data SGI ve VFK volně ke stažení
    Nová vyhláška v pozemkových úpravách
    Nový formát textového souboru pro ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě
    Nová verze aplikace Nahlížení do katastru
    49. geodetické informační dny
    Kauza Sněžka v českých médiích a odborné nesmysly
    Elektronické ověřování GP od A do Z - aktualizováno
    Galerie KMD
    Galerie KMD
    Galerie KMD
    Galerie KMD
    Galerie KMD
    Galerie KMD

  Zeměměřič 11a12-13
    Představujeme nového ředitele ZÚ
    Předseda ČÚZK podepsal tři nové vyhlášky
    Tři nové vyhlášky zveřejněny
    Evropské velehory na mapách
    Seminář k novému katastrálnímu zákonu
    2 479 ÚOZI v ČR
    European Location Framework
    Galerie KMD
    Galerie KMD
    Galerie KMD
    Galerie KMD

  Zeměměřič 09a10-13
    XIX. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Trenčianských Teplicích
    Návrhy vyhlášek byly postoupeny Legislativní radě vlády
    Co přináší geometrům nová katastrální vyhláška vycházející z nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona?
    Nový ředitel Zeměměřického úřadu byl jmenován

  Zeměměřič 07a08-13
    Návrhy vyhlášek k provedení nového Katastrálního zákona
    Galerie KMD
    Galerie KMD
    Nový katastrální zákon schválen o prsa
    Některé legislativní úpravy platné od 1. ledna 2014
    Galerie KMD
    Galerie KMD
    Galerie KMD
    Galerie KMD

  Zeměměřič 05a06-13
    Seminář projektu NeoCartoLink
    Konference Geoinformace ve veřejné správě
    Galerie KMD
    Galerie KMD
    10. setkání geodetů v hotelu Naháč
    Dnes se rozhoduje o novém Katastrálním zákonu
    Nový katastrální zákon schválen
    Nový katastrální zákon podrobněji
    Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod
    Předseda ČÚZK v rozhlasovém duelu s právničkou Hanou Marvanovou
    RÚIAN míří k plnému provozu
    NKÚ má pochybnosti o hospodaření ČÚZK
    Text návrhu nového KatZ zveřejněn
    Galerie KMD
    Galerie KMD
    Galerie KMD
    Otevřený dopis doc. Ing. Jiřímu Šímovi, CSc.
    GeoInfoStrategie - přispějte podnětnými náměty
    Provoz RÚIAN byl právě zahájen

  Zeměměřič 03a04-13
    KP Havířov, Kaplice, Nepomuk a Sušice se ruší
    Na každého jednou dojde
    Celá ČR má ortofoto s vyšší grafickou kvalitou
    Naléhavě hledáme metodika / metodičku katastru nemovitostí

  Zeměměřič 01a02-13
    Přihláška k dálkovému zkrácenému studiu je stále možná

  Zeměměřič 11a12-12
    Vzdělání nebo jen zkouška?
    8. ples zeměměřičů
    eGaKO už je digitálně k dispozici
    Galerie KMD

  Zeměměřič 09a10-12
    Komora ze zákona - diskuze
    Chaty Zeměměřiče
    Zemřel Ing. Zdeněk Tytl
    Co nám přináší Nový katastrální zákon
    Digitální mapa veřejné správy - první kroky, čtyři roky...
    Nové grafické rozhranní aplikace DP k údajům KN
    Norma LADM schválena

  Zeměměřič 07a08-12
    Návrh nového katastrálního zákona
    Důvodová zpráva k návrhu katastrálního zákona
    Důvodová zpráva...
    Vláda ČR schválila návrh nového katastrálního zákona

  Zeměměřič 05a06-12
    SETKÁNÍ GEODETŮ 2012
    Hlídejte si pozemky, katastrální úřad přichází
    CZEPOS už umí NAVSTAR i GLONASS
    Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XVIII.
    Podnět na provedení kontroly nad výsledkem zeměměřických činností - 1.
    KP Sokolov potřebuje vaši podporu
    Nová transformační (převodní) tabulka
    TURISTICKÉ MAPY Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA,
    Reportáž ČT o digitalizaci KM

  Zeměměřič 03a04-12
    Naše obory čeká světlá budoucnost
    Prověřte si spolupracovníky
    Na vše je nutné mít papíry
    Neoprávněné razítkování
    7. ples zeměměřičů
    Nový katastrální zákon po připomínkách zveřejněn

  Zeměměřič 01a02-12
    Obezřetností katastrálních úředníků byl zachráněn zámek v Oslavanech
    Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
    Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN - úvod a členění
    Horizontální členění Koncepce
    Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů
    Bude GP (a ZPMZ) ověřován i potvrzován vždy jen v podobě souboru pdf?
    Karel Večeře slaví 50 let
    V aplikaci Dálkový přístup závažný problém

  Zeměměřič 11a12-11
    Chomutovské události před Etickou komisí
    Ing. Josef Marek osmdesátiletý
    7. ples zeměměřičů
    Novela zákona č. 265/1992 Sb.
    Pozvánka na 10. sjezd ČSGK
    Návrh věcného záměru zákona o katastru nemovitostí
    Mapová služba Esri ArcGIS Server – Základní mapy ČR
    Boj KGK o Občanský zákoník
    Sabotéři na katastrálních úřadech
    Schválena prováděcí vyhláška o RÚIAN k zákonu o základních registrech
    Důležitá novela zákona č. 265/1992 Sb., provedena zákonem č. 349/2011 Sb.
    Vyhláška o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do KN

  Zeměměřič 09a10-11
    47. geodetické dny
    Katastrální (a související) judikatura
    Výběr pracovníků do týmu
    Odškodnění za výpadek služby ISKN?
    Zemřel JUDr. Václav Kliment
    Statistiky transakcí v rezortu ČÚZK za rok 2011

  Zeměměřič 07a08-11
    ČÚZK: Statistiky transakcí za 1.–2. čtvrtletí 2011
    Plná moc, pověření a GP
    Zfalšoval podpisy při vytyčení pozemků
    Centralizace ISKN

  Zeměměřič 05a06-11
    Jiří Šíma oslavuje 75 let
    Výroční zpráva ČÚZK za rok 2010
    Inovované Nahlížení do katastru
    Ing. Vladimír Simonov zemřel

  Zeměměřič 03a04-11
    S čistou hlavou odešel málokdo
    Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov
    Stres, šikana a mobbing v geodézii a katastru
    Chomutovské události zpozdí vydání Zeměměřiče
    Veřejného slyšení se nezúčastním
    Já zaměstnanec KP se veřejného slyšení zúčastním
    Také se veřejného slyšení zúčastním
    V Chomutově na KP zavedli školácké notýsky
    Šikana a ponižování je na denním pořádku
    Ředitelka KP v Chomutově si na každého zaměstnance něco našla
    Chomutov konečně vyřešen
    Žádná stížnost ze strany zaměstnanců nebyla vyřešena
    Hledá se ředitel/-ka na KP v Chomutově
    Vtipný dopis na katastr
    Program Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
    Zkouška

  Zeměměřič 01a02 -11
    Informativní leták ke zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků
    VI. ples zeměměřičů
    Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
    Nový tiskopis k podání žádosti o potvrzení GP
    Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
    Výběrová řízení na místa vedoucích organizačních útvarů VÚGTK
    Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu
    Existuje šikana v rezortu ČÚZK?
    Kartometrické a orientační skenery v rezortu

  Zeměměřič 11a12-10
    Den D již znám
    Nikdo nemá k dispozici přesné údaje o skutečné poloze vlastnické hranice
    Monitoring provozu služeb CZEPOS
    Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě

  Zeměměřič 09a10-10
    Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
    Změna rámce souřadnicového systému ETRS89 a přechod na novou realizaci systému ETRS89 v ČR
    Den D se blíží
    CZEPOS s novou aplikací do konce roku zdarma
    Setkání zaměstnanců rezortu ČÚGK z let 1991

  Zeměměřič 07a08-10
    X. mezinárodní konference o KN
    Cena časopisu Zeměměřič
    Rozhodčí soud nepřiznal KÚ nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu

  Zeměměřič 05a06 -10
    Setkání geodetů 2010
    Seminář k digitalizaci katastrálních map
    Věc: uplatnění smluvní pokuty aneb je nárok Katastrální úřad pro Ústecký kraj oprávněný?
    Pro ÚOZI, kteří nečtou časopis Zeměměřič

  Zeměměřič 03a04 -10
    Žena za mapou
    Permanentní kontrola přesnosti síťového řešení CZEPOS

  Zeměměřič 01a02 -10
    Digitalizace vaším pohledem
    Vyhláška ještě fandí mapě
    Zeměměřické činnosti při pozemkových úpravách
    Jste firma a účastníte se veřejných zakázek v digitalizaci?

  Zeměměřič 11a12-09
    Stanovisko k § 85 odst. 6 a 7 katastrální vyhlášky a k § 20 občanského zákoníku
    Ukradené mapy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru
    Vánoční dárek od ČÚZK

  Zeměměřič 09a10-09
    Přihlásil jsem hned 3 lidi na seminář
    Střední souřadnicová chyba ve vyhlášce
    Novela vyhláška č. 31/1995 Sb.
    Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
    Prezident Klaus podepsal INSPIRE-CZ
    Hledáme podobizny

  Zeměměřič 07a08-09
    Seminářová šňůra po vlastech českých
    Úplné znění nové Vyhlášky č. 26/2007 Sb.
    Úprava dat KN způsobila omezení provozu DP
    Jak vypadal program semináře o novele?
    Pozvánka na školení GNSS/GPS a katastr od redakce Zeměměřiče
    Na co lákáme staré praktiky, kteří měří s GPS již dlouho?
    Končím v rezortu
    Co si také ukážeme na školení GNSS/GPS a katastr?

  Zeměměřič 07a08-09
    Seminářová šňůra po vlastech českých
    Úplné znění nové Vyhlášky č. 26/2007 Sb.
    Úprava dat KN způsobila omezení provozu DP
    Jak vypadal program semináře o novele?
    Pozvánka na školení GNSS/GPS a katastr od redakce Zeměměřiče
    Na co lákáme staré praktiky, kteří měří s GPS již dlouho?
    Končím v rezortu
    Co si také ukážeme na školení GNSS/GPS a katastr?

  Zeměměřič 05a06-09
    SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
    37 TB v Praze v ETRS89
    Chcete být ředitelem VÚGTK?
    Znění připravované vyhlášky
    Odůvodnění k připravované vyhlášce
    Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
    Novela katastrální vyhlášky
    Komentáře některých změn v novele katastrální vyhlášky
    Otevřená a věcná diskuze k novele katastrální vyhlášky

  Zeměměřič 03a04-09
    Závazné formuláře pro podávání žádostí
    Stavby v katastru nemovitostí

  Zeměměřič 01a02-09
    Soutěž Technické dílo roku 2008
    Digitální technické mapy

  Zeměměřič 11a12-08
    Seminář k digitalizaci katastrálních map
    Digitální technické mapy jako téma Nemofora
    Dvojí souřadnice v katastru

  Zeměměřič 09a10-08
    19:8 v neprospěch ÚOZI pro bakaláře
    Vláda ČR řekla NE
    Kdo byl vůl před doktorátem, zůstane volem i po něm
    Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Švédsku
    Hlasujte pro Nahlížení do KN v soutěži Křišťálová lupa 2008
    Píseň o slovenském on-line katastru
    Připravované změny ve vyhlášce č.26/2007 Sb. a digitalizace SGI
    Aktuální změny v KN a věcná břemena
    ISKN - omezení provozu
    Katastr nemovitostí na stanici Praha
    Připravované změny ve vyhlášce č. 26/2007 Sb.,
    Nahlížení do katatastru se umístilo 3. v anketě Křišťálová lupa 2008

  Zeměměřič 07a08-08
    Bakaláři o hlas vyhráli
    Katastrální keš
    Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
    ÚOZI již nemusí dokládat svoji bezúhonnost
    50 let v rezortu
    Ještě k semináři Geometrické plány
    Zemřel ing. Josef Jirman
    Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
    Srpen 68 a období normalizace
    Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008
    Kolik máme ÚOZI?

  Zeměměřič 05a06-08
    Vyhláška č. 26/2007 Sb. ve vztahu k pozemkovým úpravám
    HRANICE - od vlastnické ke státní - v životě geodeta, laika a státního úředníka
    Výpisy z evidence Rejstříku trestů pro ÚOZI
    Stanoviska k aplikaci některých ustanovení katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb.
    V konferenci Katastr se kritizuje

  Zeměměřič 03a04-08
    Jak spolupracují informační systémy v ČR
    Novela zákonu o zeměměřictví
    Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme
    Setkání geodetů 2008

  Zeměměřič 01a02-08
    Přehled základních zkušebních otázek
    Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
    Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)
    Katastr na internetu v televizi
    Novela katastrálního zákona
    Nová verze Nahlížení do katastru nemovitostí

  Zeměměřič 12-07
    Uznávání ÚOZI v Evropě
    Aplikace Dálkový přístup do katastru dočasně zastavena
    Pořízení leteckých měřických snímků a jejich odvozenin pro ČÚZK
    Cenu Industrie České hlavy 2007 získal VÚGTK
    Řešení T-Map pro Zeměměřický úřad
    Vánočka se opět krájela ve Zdibech

  Zeměměřič 11-07
    Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
    K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.
    Chomutovské události - výsledek policejního šetření

  Zeměměřič 10-07
    Kauza Rakovnické události aneb úředníci na katastru provádějí geodetické práce pro občany

  Zeměměřič 08a09-07
    Vyhláška č. 26/2007 Sb. - půlroční praktické zkušenosti (seminář)
    Chomutovští bojovníci s větrnými mlýny podali trestní oznámení
    IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  Zeměměřič 06a07-07
    Dotazy a odpovědi ke katastrální vyhlášce č. 26/2007 Sb. - 1.část
    Z rozhodovací praxe: Majitel pozemku vyháněl geodeta z pozemku
    Dotazy a odpovědi ke katastrální vyhlášce č. 26/2007 Sb. - 2.část
    Pravomocný rozsudek o jednom z pozemků geodetické observatoře
    Rakovnické události - úředníci na katastru provádějí geodetické práce pro občany
    Cena časopisu Zeměměřič v roce 2007

  Zeměměřič 05-07
    Kolegové ve firmách
    Je třeba hledat efektivnější postupy naší práce
    Proč jste si vybral ing. Štencela?
    Informace z ukončené kontrolní akce
    Výběrové řízení v okresu na severu

  Zeměměřič 04-07
    Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
    Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?

  Zeměměřič 03-07
    Zeměměřič v PDF
    Seminář Pozemkové úpravy XIII.
    Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
    Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
    Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007

    Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici

  Zeměměřič 01a02-07
    Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
    Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky VÚGTK
    Novým místopředsedou ČÚZK je…
  Ing. Karel Štencel

    Katastrální vyhláška
  před vyhlášením ve Sbírce zákonů

    Nová prováděcí vyhláška

  Zeměměřič 12-06
    3. Ples zeměměřičů
    Index českých exonym
    Nové předpisy od 1.1. 2007

  Zeměměřič 11-06
    Rozšiření nabídky grafických informací dostupných dálkovým přístupem k ISKN
    Úředně oprávněný zeměměřický bakalář - ÚOZBc.
    Zhuštěný průvodce otázkami ke zkouškám ÚOZI

  Zeměměřič 10-06
    ÚOZI a praxe v zahraničí
    Seznam nových ÚOZI za rok 2006
    Jsou permanentní stanice GPS sítě CZEPOS v naší republice jediné?
    Chystáte se na ÚOZI?

  Zeměměřič 08a09-06
    Katastr nemovitostí: Dálkový přístup opět vylepšen
    Za podvod na katastru 7 let vězení
    Ověřování EGNOS - Výsledky měření během zkušebního období

  Zeměměřič 06a07-06
    Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  Zeměměřič 05-06
    Katastr v Brně se dočkal nové budovy
    SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  Zeměměřič 04-06
    Konec mrtvol v katastru?
    Monitoring médií pod drobnohledem

  Zeměměřič 03-06
    Vyhláška, kterou se provádí zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a katastrální zákon...
    Přechod na výkonnější infrastrukturu DP k ISKN
    Geoportál ZÚ v anglické verzi
    VFK přes FTP?
    Vystavovatelé na veletrhu a posluchači konference Geos 2006 jsou spokojeni

  Zeměměřič 01a02-06
    ZABAGED celoplošně aktualizován
    Rok 2005 v resortu ČÚZK
    Digitalizace archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru pro roky 2006 – 2007
    První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS
    Zpravodaj ČÚZK
    Novela zákona o informačních systémech veřejné správy
    Moderátor televizního pořadu se přiznal k úplatku na KÚ
    Tvorba geometrických plánů v prostředí GmP (odborný seminář)

  Zeměměřič 12-05
    Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů
    Archiv-WEB v nové verzi
    Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?
    Věc: Ještě Skalka
    Zemřel ing. Jaroslav Ondrůšek
    Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Zeměměřič 11-05
    Havárie serveru DP ISKN
    O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
    Pomník by si to opravdu zasloužilo
    Zkoušky odborné způsobilosti
    Říjnové zkoušky odborné způsobilosti
    Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
    Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz

  Zeměměřič 10-05
    Konfrontace údajů vedených KN se skutečným stavem na lokalitě geodetická observatoř »Skalka« (k.ú. Kostelní Střímelice)

  Zeměměřič 08a09-05

  Zeměměřič 06a07-05

  Zeměměřič 05-05
    Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
    Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
    Havárie dálkového přístupu k ISKN
    Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
    Den VELKOformátového tisku 25.5.
    Vít Suchánek z ČÚZK je \"Number One\"
    Ve státní správě patří platy na KÚ k nejnižším
    Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko
    Opravdu se musí katastr reformovat?

  Zeměměřič 04-05
    Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
    Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
    Uznávání odborných kvalifikací státních příslušníků členských států EU
    Veřejnost katastru nemovitostí

  Zeměměřič 03-05
    Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí
    Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
    Otázky pro předsedu ČÚZK
    Aktuality v právní úpravě KN ČR
    Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?
    Některé historické katastrální předpisy

  Zeměměřič 01a02-05

  Zeměměřič 12-04
    AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
    Novela zákona o zápisech
    Novela občanského soudního řádu
    Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
    Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
    Novela katastrálního zákona
    Novela devizového zákona
    Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
    Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
    VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Zeměměřič 11-04
    GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku
    Ještě k problematice „Na stejné události existují odlišné pohledy“
    Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
    Katastr se musí reformovat

  Zeměměřič 10-04
    Průnik budovy s vodním tokem
    Na stejné události existují odlišné pohledy
    Soutěžní příspěvky
    SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
    Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
    Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně

  Zeměměřič 08a09-04

  Zeměměřič 06a07-04

  Zeměměřič 05-04
    Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
    Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
    Zápis do KN zůstane bez lhůty
    Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
    U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
    ÚOZI u Ústavního soudu
    Ocenění ČÚZK a test redakce
    Technické dílo roku 2004
    Setkání geodetů 2004
    Příspěvek k problematice vedení DKM vzniklých přepracováním sáhových katastrálních map

  Zeměměřič 04-04

  Zeměměřič 03-04
    Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
    Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
    Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
    Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
    CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
    Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
    Věc: Srovnávací sestavení
    Místopředseda ČÚZK opět odpovídá...

  Zeměměřič 01a02-04

  Zeměměřič 12-03
    Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
    Výsledky připomínkového řízení
    Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
    Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
    Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
    Místopředseda ČÚZK odpovídá...
    Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
    Změna ve správě ISKN

  Zeměměřič 11-03
    Předseda ČÚZK k Protikorupčnímu program a článkům v tisku
    Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity
    Zjištěná fakta o „čarovném“ katastru
    K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
    Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
    Ad \"Proč jste zticha ? Kruci, braňte se !\"
    Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
    Rozbor šlendriánu na KÚ
    Nové prostory pro měření v S-JTSK

  Zeměměřič 10-03
    Protikorupční program ČÚZK
    PROČ JSTE ZTICHA? KRUCI, BRAŇTE SE!!!

  Zeměměřič 08a09-03

  Zeměměřič 06a07-03

  Zeměměřič 05-03
    Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
    Aktuálnost údajů z katastru na internetu
    Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
    Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  Zeměměřič 04-03
    Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
    Sněmovna vrátila zákon
    ČÚZK má svůj server
    Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
    Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
    Začarovaný katastr na severu
    Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  Zeměměřič 03-03
    Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
    10 let českého katastru nemovitostí
    Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT
    Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
    10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
    Konference ČÚZK
    Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.

  Zeměměřič 01a02-03

  Zeměměřič 12-02
    Jak dlouho trvá potvrzení GP...
    Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - V.
    Když se chce, jde i to, co nejde
    Bulharští odborníci na katastr nemovitostí na návštěvě ve VÚGTK

  Zeměměřič 11-02
    Prozatímní jednací řád KÚ nabyl účinnosti
    Změna ředitelů na katastrálních úřadech

  Zeměměřič 10-02
    Zkoušky odborné způsobilosti - září

  Zeměměřič 8+9-02
    Omezení provozu KÚ v důsledku povodní.
    Návrh nového katastrálního zákona

  Zeměměřič 6+7-02
    Komora jako systémová záležitost - dotřetice
    DISKUZNÍ KONFERENCE O KOMOŘE ZE ZÁKONA
    zkoušky odborné způsobilosti
    Zkoušky odborné způsobilosti, tentokrát z pohledu zkoušeného
    Boj o razítka
    Závada v aplikaci DP
    Zpravodaj ČÚZK

  Zeměměřič 5-02
    Zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
    ZPRAVODAJ ČUZK

  Zeměměřič 4-02
    Poslal bych naše zeměměřiče třeba do Španělska
    Nový vnitroresortní předpis ČÚZK
    Zkouška odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
    CD-ROM "Zeměměřictví a katastr III." (2001 / 2002)
    ZPRAVODAJ ČUZK
    Nabídka zaměstnání v resortu ČÚZK

  Zeměměřič 3-02
    Zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění
    Ing. Karel Večeře předsedou ČÚZK
    Karel Večeře jmenován do funkce předsedy ČÚZK

  Zeměměřič 1+2-02
    Co se děje na úřadě...
    ...a jak se žije na KÚ
    Nemáme předsedu ČÚZK
    Přehled významnějších událostí na ČÚZK roce 2001

  Zeměměřič 12-01
    Zpravodaj ČÚZK
    Zásady vedení digitalizovaného souboru geodetických informací

  Zeměměřič 11-01
    Zkušenosti s provozem dálkového přístupu k datům KN
    ČÚZK povede do konce roku Karel Večeře
    NOVELA VYHLÁŚKY ČÚZK č. 31/1995
    Kdo má platit chyby v katastru? reakce

  Zeměměřič 10-01
    Ještě k výměrám parcel (nebo pozemků?)
    Nové telefony do VÚGTK
    Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. J. Šímou, CSc.
    Vyhláška 162/2001 Sb. a nemorální?

  Zeměměřič 8+9-01
    Spuštění Dálkového přístupu do katastru
    Mapové zobrazení hledaného telefonního čísla
    Workshop WirelessInfo
    Dálkový přístup do KN
    Přechod resortu ČÚZK na ISKN
    ISKN finišuje
    První milion dokumentů z WWW ČÚZK
    Výklad ustanovení vyhlášek
    Ještě k výměrám parcel (nebo pozemků?)
    Závaznost údaje o výměře parcely evidované v KN
    K článku ing. M. Rouleho, CSc. v Zeměměřiči č. 5/01

  Zeměměřič 6+7-01
    Zákon 200/1994 Sb. Úplné diferenční znění
    Změny zásad pro vytváření listů vlastnictví v ISKN
    Marné hledání kn na internetu
    ISKN se nezadržitelně blíží
    Přechod KÚ na ISKN
    Autorská práva k datovým bázím geodat a kartografickým dílům v elektronické formě
    Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí ČR
    Dálkový přístup k "ISKN v provozu"
    Novela zeměměřického zákona
    Nove katastralni predpisy - rekapitulace
    Napříč republikou

  Zeměměřič 5-01
    Dve nove vyhlasky vydavane CUZK
    Novy katastralni predpis - Narizeni vlady c. 111/2001 Sb.
    Katastr nemovitostí v Bílém domě
    Právní vztahy v KN
    Zaslechnuto...

  Zeměměřič 4-01
    Předseda ČÚZK ing. Jiří Šíma jubilantem
    Je potřeba zřídit instituci "měřického komisaře"?
    První člen vlády na ČÚZK
    Nové WWW stránky úřadů rezortu ČÚZK
    Zpravodaj ČÚZK
    ad "Chování odpovědných úředníků státní správy se nemění"
    O katastrálních úřadech
    Katastr nemovitostí na internetu
    CD-ROM "Zememerictvi a katastr III
    Demonerze CD-ROM Zememerictvi a katastr II.

  Zeměměřič 3-01
    Poslanci na ČÚZK
    Přítomnost a budoucnost podrobných bodových polí
    Zákon o zeměměřičstvíKe zprávě "Poslanci na ČÚZK"
    K příspěvku pana Ondřeje Pavlaty
    Evidence a registry podrobných bodových polí - současný stav a jeho přechod do zdokonaleného ISKN
    Písemné testy jako součást zkoušky
    ZABAGED A DIGITÁLNÍ MODEL ÚZEMÍ

  Zeměměřič 1+2-01
    ISKN - aktuální informace o projektu
    Stanovisko k projektu ISKN
    ISKN
    Geometrické plány (GP) v územích s DKM a KM-D
    Chování odpovědných úředníků státní správy se nemění
    Digitalizace a další vedení katastrálních map
    GIS - SEČ 2001
    Re: Stanovisko k projektu ISKN  Aktualizované (10.3.2000) poštovní adresy zeměměřických a katastrálních úřadů a některá telefonická spojení "(stare) naleznete též na www.cuzk.cz

  Telefony pražských úřadů zeměměřictví a katastru
    Jmenný seznam pracovniků všech pražských KÚ, ZKI, ZÚ a ČÚZK naleznete v HTML i v zaZIPovanem souboru XLS. Před rokem byla nová budova pražských úřadů zeměměřictví a katastru slavnostně otevřena.
  rp, 19.10. 2000

  Zeměměřič 12-00
    Stanovisko Komory geodetů a kartografů a Zeměměřické oborové rady ke stavu plnění projektu Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN)
    reakce ČÚZK ke "Stanovisku Komory geodetů a kartografů a Zeměměřické oborové rady ke stavu plnění projektu Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN)

  Zeměměřič 11-00

  Zeměměřič 10-00
     Není politická vůle...

  Zeměměřič 8+9-00
    Novinky zeměměřické knihovny
     Veřejné zakázky
     Katastrální zákon
    Náležitosti ZPMZ a GP - žádost o výklad
    Komentáře ke katastrálnímu zákonu

  Zeměměřič 6+7-00
    Důvod se vždycky najde.
    Katastrální území a územně technické jednotky
    Nový katastrální zákon

  Zeměměřič 5-00
    Zeměměřictví a katastr po deseti letech
    Zasedání představitelů katastrálních služeb
    Jak pukaly ledy...
    Podnikání v zeměměřictví
    Informační systém katastru nemovitostí
  Projekt zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí byl představen na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 2000...
    Nová vyhláška ČÚZK
  3. května 2000 byla ve Sbírce zákonů (částka 34) vyhlášena a nabyla účinnosti nová vyhláška ČÚZK č. 113/2000 Sb...
    Novela katastrálního zákona

  Zeměměřič 4-00
    Jak pukaly ledy...
    Kam kráčí zeměměřictví v 21. století
    Proč je zeměměřictví na veřejnosti málo známé?
    Rodí se nové MICROGEOS 2000
  Prezentace programu
    Turnaj o pohár předsedy ČÚZK

  Zeměměřič 3-2000
    Krátká zpráva z ČÚZK
  Jmenování nového ředitele odboru legislativy a metodiky KN
    Novinky zeměměřické knihovny č. 6/99
    Informační systém katastru nemovitostí
    Výzva dědicům autorského práva
  VÚGTK žádá dědice Ing. Dr. techn. Františka Maška ...
    Rekreační chata KÚ v Opavě
  Představování rekreačních objektů zeměměřičů
      Novela katastrálního zákona
  Vládní návrh novely katastrálního zákona (včetně důvodové zprávy), kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením si můžete na internetu přečíst na Webu Poslanecké sněmovny. Další informace naleznete a diskuze k tomuto tématu probíhá ...
    Nová vyhláška ČÚZK
  3. května 2000 byla ve Sbírce zákonů (částka 34) vyhlášena a nabyla účinnosti nová vyhláška ČÚZK č. 113/2000 Sb., kterou se mění původní vyhláška ČÚZK č. 190/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/98 Sb. Na internetu je...

  Zeměměřič 1+2-2000
    Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 1999
    Chovají se odpovědné orgány státní správy vždy racionálně?
    Návrh na vytvoření národní katastrální politiky
    Co nového ve státních mapových dílech?
    Adresář Prodejen map katastrálních úřadů
    S t a n o v i s k o vlády ČR k poslaneckému návrhu zákona o Zeměměřické komoře naleznete ZDE

  Zeměměřič 12-99

  Zeměměřič 11-99
    Jak se žije v nové budově katastrálních úřadů
  Rozhovor s ing. Nedvídkem
    Nová budova zeměměřičských a katastrálních úřadů v Praze
  Přínos tohoto díla
  Z historie realizace
  Otevření budovy
    Seznam WWW stránek KŮ
    Telefonní seznam KŮ v nové budově v Praze

      Nový Jednací řád ZKI
  Zcela nový Jednací řád ZKI ze dne 13. prosince 1999, který nabude účinnosti od 1. 1. 2000. Komerční zeměměřickou sféru by měly zajímat hlavně články číslo 17, 18, 19, 20 a 21. Nový JŘ ZKI bude počátkem roku 2000 publikován ve Zpravodaji ČÚZK a bude zveřejněn i na internetovských stránkách ČUZK. Nový Jednací rad ZKI naleznete ve formatu Word od 20. 12. 1999 zde.

  Zeměměřič 10-99
    Zeměměřictví v České republice
  Z jednání komory
    Komora v Prčicích
  Valná hromada KGK a školení s certifikací systémů řízení jakosti

  Zeměměřič 8+9-99
    Katastrální folklór
    Opět Geodesia rallye
  Rallye pro všechny
    CD-ROM: zeměměřictví a katastr 1999
  Informace z elektronické konference Katastr

  Zeměměřič 5-99
    Poslanecký seminář na Novotného lávce
    Byrokracie na KÚ

  Zeměměřič 4/99
    co se děje na úřadě
    Informace o projektu zdokonaleného ISKN
    Modularita ISKN
    O zeměměřictví v Rakousku doopravdy
   Změny v předpisech ČÚZK

  Zeměměřič 3/99
    Přehled významnějších událostí na ČÚZK v r. 1998
    WWW stránky ČÚZK
    Přírůstky knihovny zeměměřictví a katastru ODIS VÚGTK
    Knihovna zeměměřictví a katastru ODIS VÚGTK - 2. díl
    Komora informuje
    Rozšíření internetových stránek ČÚZK
    Pozemkové úpravy

  Zeměměřič 1+2/99
    Katalog zeměměřické knihovny VÚGTK
    Knihovna zeměměřictví a katastru ODIS VÚGTK – 1. díl.

  Zeměměřič 11+12/98
     Informace o výhodném pojištění členů KGK
  Vedení KGK sjednalo exkluzivní smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu a majetku zeměměřičů.

  Zeměměřič 9+10/98
      Co, případně koho, lze koupit na KÚ?
  Úplatky na KÚ nebo na obchodních soudech kvůli zápisu do rejstříku jsou veřejným tajemstvím a rozhodně nepomáhají podnikatelskému prostředí.
    KOMORA INFORMUJE
  8. zasedání předsednictva Komory. Vyjádření k současné situaci v zeměměřictví.

  Zeměměřič 7+8/98
      Nové pokyny, pravidla a dodatky k pokynům
      Hodinová stávka

  Zeměměřič 5+6/98
      Nová spojení na katastrální úřady
      VÚGTK v roce 1997
  Největším problémem VÚGTK zůstává získávání mladých specialistů.
     Zasedání řídicí skupiny MOLA v Praze
  V únoru 1998 proběhlo v Praze zasedání představitelů pozemkové správy – MOLA.

  Zeměměřič 3+4/98
      Projev předsedy ČÚZK J. Šímy na Geomatice '98
      Co nového v digitalizaci SPI KN?
  Digitalizace souboru popisných informací postoupila do poslední etapy.

  Zeměměřič 1-2/98
      Projev předsedy ČÚZK J. Šímy na 34. MGID
  34. MGID – Brno '97 zahájeny projevem předsedy ČÚZK.
      Přehled významnějších událostí na ČÚZK v r. 1997
      Novela správních poplatků
  Zákon, který mění a doplňuje zákony o správních a místních poplatcích.

  Zeměměřič 12/97
      Žádné zaměstnání není jisté, zeměměřiči!
  Celoživotní profesní doškolování má rozhodující význam pro práci kvalifikovaného zeměměřiče po celou dobu trvání jeho pracovní kariéry.
      Veřejná soutěž na řešení výzkumného úkolu
  Analýza a experimentální ověření možností užití analytické a digitální fotogrammetrie v kombinaci s geodetickými metodami pro tvorbu digitální katastrální mapy.

  Zeměměřič 11/97
      Nejvyšší průměrný plat na úřadech je na ZKI
  Z nedávného porovnání 26 českých úřadů, mezi které byly zařazeny i KÚ, ZÚ a ZKI, vyplynulo, že nejvyšší průměrný plat (17 539 Kč) mají ze sledovaných úřadů právě na ZKI.
      Výdaje na r. 1998 podle kapitol
  V návrhu státního rozpočtu na r. 1998 je plánována pro rezort ČÚZK částka o 1,8 % vyšší než letos.

  Zeměměřič 5/97
      Perlička v předpisech ČÚZK

  Zeměměřič 4/97
      Budova za téměř půl miliardy korun
      Vyhodnocení Hitparády katastrálních úřadů 1996

  Zeměměřič 3/97
      Rezort ČÚZK v roce 1996

  Zeměměřič 2/97
      Nové správní členění Slovenska

  Zeměměřič 1/97
      Miliardy pro rezort ČÚZK

  Zeměměřič 10/96
     ČÚZK připravuje nový informační systém
      Rozestavěný KÚ v Pardubicích
      Pozemky pro novou budovu ČÚZK

  Zeměměřič 7/96
      Projev předsedy ČÚZK na valné hromadě Komory