[Home Page]

Zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

Český úřad zeměměřický a katastrální oznamuje, že zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, se budou konat v měsíci lednu 2003.

podpis: (zs)

vyvěšeno: 04. října 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2002
[Server] [ČÚZK] [Pošta]