[Home Page]

POZVÁNKA

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Prof. Herberta Mokrische (Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied Sciences).

Na téma:

Deformationsbeobachtung und - analyse am Bauwerken, Methoden und Möglichkeiten der modernen, dynamischen Deformationsanalyse.

Přednáška bude proslovena česky a doplněna obrazovými předlohami.

Přednáška spojená s diskusí se koná dne 2.prosince 2002 ve 14.00 hod v Klubu zaměstnanců fakulty stavební ČVUT v Praze v B-182 (vlevo vedle vrátnice). POZOR! Původní termín 3.12. zrušen.

Těšíme se na Vaší účast.

Ing. Jaromír Procházka,CSc.
vedoucí katedry speciální geodezie
Stavební fakulty ČVUT v Praze

vyvěšeno: 15. října 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2002
[Server] [Geodezie] [Víme - Víte] [Pošta]