Novinky
Poslední číslo
Rezort ČÚZK
Katastr nemovitostí
Geodezie
Kartografie
GIS
GEOinformace
GPS
DPZ
Internet
Školství
Pozemkové úpravy
Software
Archiv
Diář
Přečtěte si
Katalog geodetických firem
WWW firem
Různé
ČSGK
KGK
Vševědna
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Historie
Kontakt
Předplatné časopisu
Inzerce
Různé
Z druhé ruky
Z první ruky
Zeměměřický věstník
Zpravodaj ČÚZK
Zeměměřické konference
Krádeže přístrojů
Přístup pro autory přístrojů
Editace Osobností přístrojů
    [Home Page]             Víme - Víte


  Z DOMOVA ZE ZAHRANIČÍ ZAJÍMAVOSTI
03a04/2019

   Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku
 
01a02/2019

  Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
  
11a12/2018

   
09a10/2018

  MĚŘENÍ V PRŮMYSLU - doprovodný odborný program mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně
  
07a08/2018

  Muzeum vojenské geografie
  Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví - program semináře
  Zemřel brněnský kartograf Doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc.
  Zavery z konferencie GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE (2017)
  Muzeum vojenské geografie
05a06/2018

  Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa Moravy, co bylo před ní a po ní
  Oslavy 100. výročí vzniku Geografické služby AČR
  7. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM COPERNICUS
  Staré mapy Království českého
  Výsledky 11. ročníku soutěže Žít krajinou
  Mikuláš Klaudyán: první mapa Čech 1518
  Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví
  Sovětské mapy světových měst byly jako Wikipedia a Google Maps v jednom
 
03a04/2018

  Zemřela Ing. Olga Buršíková
  Mapa z Mapové sbírky PřF UK byla zapsána do seznamu UNESCO
   GIS v plánování měst a regionů 2018
   Život v mapách aneb Ženy, které sledují a zaznamenávají svět kolem nás
01a02/2018

  12. ročník Kartografického dne bude 23. 2. 2018
  Konference Mikuláš Klaudyán 1518–2018
  Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
  Vyhlášení soutěže Mapa roku 2017
  POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU APG
  Geoinformace ve veřejné správě 2018
  Studentská akce G++
  Zemřel Ing. Oldřich Pašek
  12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny
  GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU
  Tituly Mapa roku se letos udělovaly už podvacáté
  Novým ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu je Martin Vrba
  Prohlášení k situaci ohledně pozemkových úprav a uspořádání rozdrobeného pozemkového vlastnictví na Slovensku
  
  
  
  
  
  
  Práce na katastru nemovitostí v Řecku finišují
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Jak dopadly prezidentské volby ve vašem okrsku?
  Práce na katastru nemovitostí v Řecku finišují
  Jak se vyznačovaly státní hranice Československa
  Sběr dat pod vodní hladinou a jejich využití
  Novým ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu je Martin Vrba
11a12/2017

  Jak probíhal XXIII. seminář – Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 21. září 2017
  Jak se asi vyměřoval Václavák?
  XXXVIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
  GEOPÁRTY 2017
  Proč vyhrálo ANO volby a kde se vzali jeho voliči?
  92. narozeniny dnes oslavil prof. Zbyněk Nádeník
  
  
  
  Princip 3D katastru nemovitostí
  
  
  
  XXXVIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
  92. narozeniny dnes oslavil prof. Zbyněk Nádeník
  Resort ČÚZK finišuje v závěru digitalizace katastrálních map
09a10/2017

  Česká kartografická společnost si zvolila nový výbor a bilancovala činnost na členské schůzi
  Informační systém zeměměřictví
  XXXVIII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
  SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
  Třetí ročník konference UAVA se blíží
  Jaké bylo 20. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY
  Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
  Oborový přechod BRD 2017
   Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
  Mapujte stromy svobody
07a08/2017

  
  Pozvánka na členskou schůzi České kartografické společnosti
  Aukce movitostí společnosti GEODIS BRNO
  ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All konference na zámku Kozel
  GIS v plánování měst a regionů
  STARÉ MAPY LIBERECKA A JIZERSKÝCH HOR
  Stabilní katastr 1817 – 2017
  Konference GIS V PLÁNOVÁNÍ MĚSTA A REGIONŮ
   
  
  
  
  
05a06/2017

  Jan Felkl a syn, továrna na glóby
  KÚ pořádají semináře k novele Katastrální vyhlášky
  Prezentace ze semináře k novele katastrální vyhlášky v oblasti tvorby GP
  Zpráva z konference Geoinformatics
  BIM konference Autodesku
  Bentley “CONNECTION” seminář
   140 let ZNB Lišov
  Ortofoto vybombardované Prahy
03a04/2017

  Kdo vyhrál poslední 10. ročník soutěž Společné zařízení roku?
  Roman Vrba o GeoInfoStrategii
  Sledování nežádoucích pohybů a deformací dopravních infrastruktur prostřednictvím družicové radarové interferometrie
  GeoInfoStrategie a TA ČR
  Takové byly POZEMKOVÉ ÚPRAVY XXII. v Třebíči 6. dubna 2017
  Inspirujme se… udržitelností
  Bentley Systems přijímá přihlášky do soutěže Be Inspired 2017 oceňující přínosy BIM v oblasti infrastruktury
  Družice WorldView-4
  Digitalizace: Společnost Bentley Systems zdokonaluje modelování reality s cílem zvýšit hodnotu inženýrských a geodetických činností
  Roman Vrba o GeoInfoStrategii
  Družice WorldView-4
01a02/2017

  19. ročník soutěže – Mapa roku 2016
  Geoinformace ve veřejné správě 2017
  Rozpravy Z dějin geodézie a kartografie jsou dostupné
  XX. ročník konference ISSS/V4DIS 2017
   Geoinformace ve veřejné správě 2017
  Kouzlo starých map - výstava v časopisu Zeměměřič
  Rozpravy Z dějin geodézie a kartografie jsou dostupné
11a12 /2016

  Z dějin geodézie a kartografie
  11. ples zeměměřičů
  Seminář BPEJ a pozemkové úpravy
  25 let společnosti Hrdlička
  Zemřela Zdenka Roulová
  Geoinformace ve veřejné správě 2017
   Obnova Izraele v Bibli
  Čtyři družice Galileo najednou
  Zeměměřič 11+12/2016 právě vyšel
  25 let společnosti Hrdlička
  Číslo účtu na zálohové faktuře
  Nástěnné kalendáře Zeměměřiče a GEOinformace 2017
  Zemřel Ing. Ferdinand Radouch
09a10/2016

  Novela zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  ? INŽENÝR 4.0 ? - Panelová diskuse
  BRDY - 12. listopadu 2016
- aktualizováno 31. 10. 2016

  Program uživatelského setkání GEPRO a Atlas
  Den s INSPIRE - Pozvánka
  Dny otevřených dveří GSA - European GNSS Agency
  
  Zeměměřiči na YouTube - Fake Surveyor Prank
  24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
  Zeměměřiči na YouTube - Fake Surveyor Prank
  Nové logo Kartografické společnosti
  Policista po své službě údajně vytvořil mapu
07a08 /2016

  XXIII. kongres ISPRS v Praze - den první
  XXIII. kongres ISPRS v Praze - den druhý
  XXIII. kongres ISPRS v Praze - den třetí
  XXIII. kongres ISPRS v Praze - den čtvrtý
  XXIII. kongres ISPRS v Praze - den pátý
  Oslavy Střední průmyslové školy zeměměřické
  XXIII. kongres ISPRS v Praze - den osmý
  Novela katastrální vyhlášky, geometrické plány, dohled ZKI
  Zemřel Ing. Zdeněk Konečný
  Program konference GIS v plánování měst a regionů
  Digitální mapa Brna získala v USA prestižní ocenění
  Kolik atomových bomb už explodovalo na Zemi?
  Pronajměte si kus Katastrálního úřadu v Brně
  Státní pozemkový úřad zahájil 10. ročník soutěže Společné zařízení roku
05a06/2016

  Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2016 již v sobotu 21. května
  GIS v plánování měst a regionů - 2. ročník
  Konference GIS Esri v ČR 2016
  Úštěcký masakr 2016
  Pozvánka na Vyhlášení Mapy roku 2015
  XXIII. mezinárodní kongres ISPRS bude v roce 2016 v Praze!
  Mapa roku zná své vítěze
  Praha a celosvětové akce v oboru zeměměřictví
  Informace o XXIII. kongresu Mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum v Praze
  Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS
  Geomatika v projektech 2016
  Výstava Mapy a plány kulturních památek a přírodních zajímavostí
  Konference uživatelů Trimble
  Nabídka účasti na XXIII. kongresu ISPRS pro české účastníky
  Aktuální problémy katastru nemovitostí - seminář Východočeské pobočky ČSGK
  XXIII. kongres ISPRS v Praze - den sedmý
  GIS v plánování měst a regionů - již pouze 10 dní registrace za zvýhodněné vložné
  Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XXII.
  
  Další družice Galileo
  Bentley Systems ohlásila příjem přihlášek do soutěže Be Inspired 2016 oceňující výjimečnou práci v oblasti infrastruktury
  Družici TeLEOS-1
  Výzva pro studenty a mladé vědce ve věku do 30 roků
  Družic systému Galileo je přesně polovina
  Gotthardský úpatní tunel
  Úštěcký masakr 2016
  Družici TeLEOS-1
  Výzva pro studenty a mladé vědce ve věku do 30 roků
  Stavitelé katedrál - Dokumentace stavebně historického průzkumu Pražského hradu
  17 změn za den
03a04/2016

  Dohoda o spolupráci mezi SPÚ a Sdružením místních samospráv ČR
  Výsledky 9. ročníku soutěže Společné zařízení roku
  HSI se stává členem skupiny Unicorn Systems
  Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY XXI.
  Setkání partnerů digitálních technických map krajů
  OS committed to European Smart City standards
  Zeměměřický western
  HSI se stává členem skupiny Unicorn Systems
  Ing. Josef Šuráň, CSc. - opožděný nekrolog
  Dohoda o spolupráci mezi SPÚ a Sdružením místních samospráv ČR
  HSI se stává členem skupiny Unicorn Systems
  Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni má novou katedru
  Paragrafové znění zákona o České komoře zeměměřičů
01a02/2016

  Akce: Čteme profesora Švamberu
  10. kartografický den Olomouc
  Mapa roku 2015
  Geoinformace ve veřejné správě 2016
  Otevřená data na scénu! Open Data Stand Up ve Vinohradském pivovaru a mnoho dalšího
  G++ 2016
  2 lístky na maturitní ples SPŠ zeměměřické zdarma
  Na semináři „Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje“, který se uskutečnil v úterý 5. dubna 2016
  Konference Internet ve státní správě a samosprávě skončila
  Čeští geodeti na slavné pařížské budově Franka Gheryho odvedli velký kus práce
  Akce: Čteme profesora Švamberu
  Otevřená data na scénu! Open Data Stand Up ve Vinohradském pivovaru a mnoho dalšího
  Čeští geodeti na slavné pařížské budově Franka Gheryho odvedli velký kus práce
11a12/2015

  Geopárty 2015
  Prvních 20 let Geomatiky na ZČU v Plzni
  XXI. seminář Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 8. října 2015
  Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy
   Státní služba: Úřednická zkouška - vyzkoušejte si test zdarma
  Snižte si daně - darujte
  Vytiskněte si nástěnný kalendář na rok 2016
  Časopis Zeměměřič 11+12/2015 - podívejte se na něj
  Slovenský nástěnný kalendář Zeměměřiče pro rok 2016
  Další informační zdroj geoinformační křižovatky - Asociace PÚ
09a10/2015

  Poznejte projekty mladých geoinformatiků
  Konferenci GIS Esri v ČR – místo, kde se potkáte
  XXXVI. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
  Webinar: Seznamte se s CONNECT Edition - Společné prostředí tvorby dat
  Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
  Konference Telč 2015, listopad 2015
  GISHackathon 2015
  15. poledník východní zeměpisné délky na Ještědském hřebenu
  Křest Matouschkovy Nové speciální mapy Ještědských a Jizerských hor 1938
  Seminář Autorské právo: otázky a odpovědi
  VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ a GEOMETRICKÉ PLÁNY na Plzeňsku
  XXXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
  23. SGD sa budú konať 5.-6. novembra 2015
  Webinar: Seznamte se s CONNECT Edition - Společné prostředí tvorby dat
  Společnost Bentley vyhlašuje projekty, které postupují do finále soutěže Be Inspired 2015
  Ing. Jaroslav Růžek byl 29 let ředitelem zeměměřické průmyslovky
  23. SGD sa budú konať 5.-6. novembra 2015
  15. poledník východní zeměpisné délky na Ještědském hřebenu
  Křest Matouschkovy Nové speciální mapy Ještědských a Jizerských hor 1938
  Půjde Josef Fiala do Ústavního soudu?
07a08/2015

  Poznatky z kontrolní a dohlédací činnosti ZKI - vzdělávací seminář pro ÚOZI a další soukromé vyhotovitele GP
  GIS v plánování měst a regionů o uveřejnění zprávy - zvýhodněné vložné a program
  Zemřel Ladislav Bečvařík
  Profesor Vít Voženílek se stal vice-prezidentem ICA
  Prohlášení konkurzu na Geodis Brno
  Brněnský tvůrce map Geodis bankrotuje
  BRDY 2015
  Dřív kreslil mapy jeskyní. Teď šetří silničářům a zemědělcům miliardy
  Mimikry - 29. případ mjr. Zemana
05a06/2015

  Konference UAVA
  Problematika vytyčování hranic pozemků
  Seminář pro uživatele Bentley Map - navštivte Connection Event Prague (10. a 11. června 2015)
  Mapa roku 2014 - nominace a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
  Mapa roku 2014 zná své vítěze
   18. ročník studentské konference GISáček
  Student GIS Projekt
  Fenomén DRON v českém prostředí
  12. SETKÁNÍ GEODETŮ
  Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
  Technické geodetické dílo roku 2014 - výsledky soutěže
  Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
  Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
  Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků
  Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích
  Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září
  XVIII. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY
  Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France
  Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
  Potíže insolvenční správkyně s Geodisem Brno
  Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
  Fenomén DRON v českém prostředí
  Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
  Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci
  Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France
03a04/2015

  Volňásek na studentskou akci G++
  Předběžné okruhy hlavních témat konference ISSS 2015
  Do Blanky teče, opravy budou probíhat pořád, říká expertka
  Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
  Prezentace ze semináře GNSS v Brně 2015
  Při zatmění Slunce v pátek 20.3.2015 uvidíte i další planety
  Geoinformace ve veřejné správě 2015
  Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči - odpadá
  Konference Pozemkové úpravy - současnost a budoucnost
  konference Congeo 2015
  Satlab SL300 – přístroj stanovující nové limity pro GNSS
  Geodis Brno padl - až na třetí pokus o prohlášení insolvence
  Pozemkové úpravy - současnost a budoucnost
   Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
  Při zatmění Slunce v pátek 20.3.2015 uvidíte i další planety
  Orloj a zatmění
  Geodis Brno padl - až na třetí pokus o prohlášení insolvence
01a02/2015

  Regulační rámec a koordinace oblasti prostorových informací
  Národní sada prostorových objektů
  Lidské zdroje, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace v oblasti prostorových informací
  Využívání prostorových informací třetími stranami
  Národní integrační platforma pro prostorové informace
  Národní geoportál
  21. kartografická konference bude v září a v Lednici
  Podpořte G++ 2015
  Zemřel Pavel Hrdlička
  Sborník z konference GIS Ostrava 2014 je aktuálně evidován v databázi SCOPUS
  Družicové metody v geodézii a katastru
  Geoinformace ve veřejné správě 2015
  Česká geodata v evropské geoinformační infrastruktuře
  9. kartografický den – 3D tisk v kartografii
  21. kartografická konference - podrobnější informace
  Kartografické zdroje jako kulturní dědictví
  50. geodetické informační dny
  Zemřel Ing. Václav Kafka
  GISLZE 2015
  9. kartografický den v Olomouci
  Vyhodnocení 8. ročníku Soutěže Společné zařízení roku 2014
   Časopis Zeměměřič v roce 2015
  23 let s Internetem a 18 let s Webem Zeměměřiče
  Zeměměřič 1+2/2015 právě vyšel
11a12/2014

  GEOPÁRTY 2014
  Co vše uvidíme a uslyšíme na Konferenci Telč 2014
  Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii
  Prodloužení termínu pro podání příspěvků na GIS Ostrava 2015 - Surface models for geosciences.
  SPŠ zeměměřická zve
  XXXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
  Den GIS je letos 19. listopadu
  Začíná další kolo soutěže v poznávání starých map!
  JUNIORSTAV 2015
  Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR
  Základní informace o projektu tvorby GeoInfoStrategie
  GeoInfoStrategie - Jak dál?
  Z činnosti Komory geodetů a kartografů SR
  Projekty, které postupují do finále soutěže Be Inspired 2014
  Začíná další kolo soutěže v poznávání starých map!
  Setkání po šedesáti letech
  Nástěnný kalendář pro rok 2015 zdarma
  Nové stránky VÚGTK
09a10/2014

  Registrace příspěvků na Sympozium GIS Ostrava 2015
  Den GIS 2014
  GEOinformace.cz se stala generálním mediálním partnerem
  Konference InDOG Olomouc
  Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ
  Semináře s problematikou autorského práva v kartografii a geoinformatice
  9. kartografický den
  První setkání osob vykonávající zeměměřické služby ve Zlínském kraji
  Konference GIS Esri v ČR - přehled přednášek
  BRDY 2014
  12. ročník sympozia GIS Ostrava 2015
  Mapování | GIS | Rozvojové země
  GIS Ostrava 2015 - prodlouzeni terminu registrace abstraktu
  Dokončení prezentace o GEOinformace.cz
  GvP 2014 - Odkaz na sborník
  Prodloužení registrace na Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS
  Workshop RPAS (UAV) a studentská konference Telč 2014
  CEDA se zapojila do geoinformační křižovatky
  Zemřel Dimitrij Gebauer, ředitel GKP
  Program odborné konference Telč 2014
  Den GIS 2014
  Spoločné stanovisko odbornej geodetickej verejnosti k predloženým legislatívnym zmenám v oblasti geodézie, kartografie a katastra
  Google kalendář oborových akcí
  Sháníte časopis Zeměměřič a nemůžete jej v trafice najít?
  Den GIS 2014
  Pozemšťané, zajistěte si digitálního Zeměměřiče ještě před jeho zásadním zdražením
  Zeměměřiči v komunálních volbách
  Spolek absolventů ČVUT vyhlásil veřejnou sbírku na varhany
  Časopis Zeměměřič má zpoždění
  Vítěz letní soutěže si vybral knihu o zeměměřictví
  CEDA se zapojila do geoinformační křižovatky
  Virtuální prohlídky elektráren
07a08/2014

  Geomatika v projektech 2014
  Získává Geodis Brno čas pro podezřelé transakce?
  Osobní vzpomínka na doc. Ing. F. Krpatu, CSc.
  49 stupňů 40 minut 14,58 vteřin N, 13 stupňů 31 minut 48,47 vteřin E
  Odborná konference Vodní toky a retence vody v krajině
  Geomatika v projektech 2014
  Mapová aplikace Bombardování Brna
  XXXV. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
  23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej společnosti
   Výherce křížovky si opět vybral SW Geus
  Nový facebook časopisu Zeměměřič
  Červencová soutěž Kartografie Praha o ceny
  Získává Geodis Brno čas pro podezřelé transakce?
  Další oblíbená soutěž Zeměměřiče
  Litoměřicko na starých mapách
  Zeměměřič Pavel Šára dojel třetí
  Několik vět k výročí 17. listopadu
  Mapová aplikace Bombardování Brna
  XXXV. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
05a06/2014

  Galerie KMD
  Výstava Poklady Mapové sbírky
  Za vyluštění křížovky si vybral Geus 18.0
  GISáček 2014 již 16. května
  12. ročník volejbalového turnaje G+K za dveřmi
  Výsledky studentské konference GISáček 2014
  Věnec vuřtů vyhrála Plzeňská směs
  Celorepublikové setkání geodetů v Berouně
  Zemřel profesor Zdeněk Nevosád
  Galerie KMD
  Galerie KMD
  Galerie KMD
  20. ročník konference Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS
  Yuri Raizman vystoupí v Praze
  Zemřel docent František Krpata
  Mapa jako prostředek agitace a karikatury
  Карта как средство агита
  Stanovisko k legislativním změnám v oblasti geodézie, kartografie a katastru
  Mapa jako prostředek agitace a karikatury
  Карта как средство агита
  Výstava Poklady Mapové sbírky
  Za vyluštění křížovky si vybral Geus 18.0
  Navštivte galerii projektů Bentley
  Výsledky studentské konference GISáček 2014
  Zemřel Ing. Václav Čech
  Pavlovská mapa na mamutím klu
  Věnec vuřtů vyhrála Plzeňská směs
  O tunelování GEODISU
  Křížovka o hodnotné odměny
  Služba Novinky na serveru Zeměměřiče se po letech probudila
  Geodis = 3. insolvenční návrh z 29. 5. 2014
  Červnová soutěž Kartografie Praha
  Padne Geodis?
  Geodis Brno a exekuce z finančního úřadu
  Ing. Svatava Maradová ředitelkou SPÚ
  Přihlaste svoji přednášku na Konferenci GIS Esri v ČR
03a04/2014

  Soutěžní kód na G++ 2014 odhalen
  Ministr Jurečka pověřil řízením Státního pozemkového úřadu Martina Vrbu
  Jarní servisní prohlídka stavebních měřících přístrojů
  OBNOVA OPERÁTU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY XX.
  Pozvání na největší setkání českých geoinformatiků
  SPŠ zeměměřická opět uspěla
  Mrtvý zeměměřič na Krymu
  Konec Komory za zákona na Slovensku?
  Mapa jako prostředek agitace a karikatury
  Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii
  Mapa jako prostředek agitace a karikatury
  Křížovka o hodnotné odměny
01a02/2014

  V TOP 25 nejlepších kancelářských prostorách na světě
  Katastrální vyhláška - Změny v souboru popisných informací
  Pozvánka k účasti na LEICA TOUR 2014
  Soutěž Mapa roku s uzávěrkou na konci ledna
  Postrach Miloslava Pošvářová
  Dvě vstupenky na G++ zdarma
  49. geodetické informační dny
  Tradiční kulturní akce G++
  Výstava Kouzlo starých map a doprovodné přednášky
  GeoInformace ve veřejné správě 2014
  Petr Šťovíček odvolán z čela SPÚ
  Soutěž Mapa roku 2013 zná vítěze
  Pamatujete si na G++?
  Insolvence Geodisu - vyřízená věc
  Newsweek v tištěné podobě se vrací
  Zememeračstvo - geodézia, kataster nehnuteľností , kartografia a geoinformatika na Slovensku od nepamäti po dnešok
  24. únor - významný den časopisu Zeměměřič
  V TOP 25 nejlepších kancelářských prostorách na světě
  Insolvence Geodisu - vyřízená věc
  Newsweek v tištěné podobě se vrací
  Narozeninový dotazník
  Postrach Miloslava Pošvářová
  Unikátní mapa Jizerek
  Přečtěte si knihu dříve, než vás budou bolet kolena
  Výstava Kouzlo starých map a doprovodné přednášky
  Zememeračstvo - geodézia, kataster nehnuteľností , kartografia a geoinformatika na Slovensku od nepamäti po dnešok
  Kauza Sněžka v českých médiích a odborné nesmysly
11a12/2013

  Organizační informace pro účastníka Konference GIS Esri v ČR
  VLOŽNÉ na sympozium GIS Ostrava 2014 ZDARMA
  Program XXXIV. sympozia z dějin geodézie a kartografie
  Evropské velehory na mapách
  Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty
  Seminář k novému katastrálnímu zákonu
  Poděkování za účast na konferenci GIS Esri v ČR
  Badatelé z oboru zeměměřictví v Národním technickém muzeu
  Vyhrajte na stránkách Kartografie Praha
  60 let Kartografie Praha
  9. ples zeměměřičů v Praze
  Sluneční hodiny - žádost o pomoc
  Konference Historické mapy v Bratislavě
  Nástěnný kalendář Zeměměřiče 2014
  Do konce listopadu lze podávat přihlášky do insolvenčního řízení u Geodisu Brno
  Poděkování za účast na konferenci GIS Esri v ČR
  Bič Boží je vyžene...
  Teodolit Meopta T1c
  Předplatné časopisu 2014
  Vyhrajte na stránkách Kartografie Praha
  Dobrovolná platba za Zeměměřiče
  9. ples zeměměřičů v Praze
  Sluneční hodiny - žádost o pomoc
  European Location Framework
09a10/2013

  Geodesia rallye ČR proběhne 5.října 2013
  Program Kartografické konference zveřejněn
  XXXIV. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
  Geodis Brno čelí dalšímu insolvenčnímu návrhu
  Konference GIS Esri 2013 v ČR
  Jaká byla 49. Geodesia rallye ČR?
  Co uslyšíte na konferenci ESRI?
  Cimrmanova dekompresní pozemková úprava
  Ing. Miroslav Šedý zemřel
  Ing. Miroslav Šedý zemřel
  9. ples zeměměřičů bude v Praze
  Přechod Brd 2013 již v sobotu 9. listopadu
  XXXIV. sympozium z dějin geodézie a kartografie
  XIX. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Trenčianských Teplicích
  21. slovenské geodetické dni
  Přístroje Topcon monitorují největší dopravní stavbu v Evropě
  Přístroje Topcon monitorují největší dopravní stavbu v Evropě
  Diář Zeměměřiče přímo ve vašem diáři
07a08/2013

  Čestný název generála Josefa Churavého obdržel VGHMÚř
  Galerie KMD
  Galerie KMD
  Galerie KMD
  Galerie KMD
  Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července
  Bod Gerlachovský štít ve vzpomínkách
  Usnesení soudu o odmítnutí insolvenčního návrhu na Geodis Brno
  Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července
  Databáze osobností - celý rok
  Zeměměřič na závodě Budějovice Praha
  Poznámka k článku Stoupání na horu 2654,4 m n.m.
05a06/2013

  Jaká byla valná hromada CAGI?
  Registrace na 20. kartografickou konferenci
  Seminář projektu NeoCartoLink
  Konference Geoinformace ve veřejné správě
  Církev požádala o navrácení patrona zeměměřičů
  Galerie KMD
  Galerie KMD
  Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?
  10. setkání geodetů v hotelu Naháč
  Dnes se rozhoduje o novém Katastrálním zákonu
  Nový katastrální zákon schválen
  Témata 20. kartografické konference v Plzni
  GEODIS a letošní povodně
  Zeměměřiči a povodně
  NKÚ má pochybnosti o hospodaření ČÚZK
  Studentská vědecká konference v Telči
  Galerie KMD
  Galerie KMD
  Galerie KMD
  GeoInfoStrategie - přispějte podnětnými náměty
  Provoz RÚIAN byl právě zahájen
  Konference Historické mapy
  Prehistorické motivy na Stonehenge
  Užitečný LiDAR
  Technické dílo roku 2012
  Církev požádala o navrácení patrona zeměměřičů
  Prehistorické motivy na Stonehenge
  Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?
  Geodis Brno v insolvenčním řízení
03a04/2013

  Exkurze do štoly Josef
  Senioři v Praze, POZOR
  Turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2013
  Z bohaté zeměměřické historie - video
  XIX. mezinárodní slovensko – polsko – české geodetické dny
  Z bohaté zeměměřické historie - video
  Na každého jednou dojde
  Exkurze do štoly Josef
  Turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2013
01a02/2013

  LEICA TOUR 2013
  A je tu opět kultovní společenská akce G++
  GEODIS odborným partnerem Ústavu geodézie VUT v Brně
  Mapová sbírka je po rekonstrukci jako nová
  Přihláška k dálkovému zkrácenému studiu je stále možná
  Geodézie ve stavebnictví a průmyslu
  Oktoptéra zalétla na Technet.cz
  Technologie Bentley Pointools odhalila kresbu na Stonehenge
  Galerie KM - Malá Morávka
  Máte dalekohled, podívejte se!
  Měsíc se ve čtvrtek zahalí do stínu
  Sledovali jste? Ne? My ano!
11a12/2012

  XXXIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
  8. ples zeměměřičů
  Slavnostní vernisáž výstavy NA SLOUPECH
  Šéfredaktor časopisu Zeměměřiče drží hladovku
  MATURITNÍ PLES SPŠ zeměměřické
  Geosense jede do Silicon Valley!
  Slevy končí 15. ledna!!!
  48. geodetické informační dny
  Galerie KMD
  Implementace JTSK-03 do KN
  Zeměměřický betlém právě vyšel
  Nástěnný kalendář Zeměměřiče 2013
09a10/2012

  Zemřel Ing. Zdeněk Tytl
  Naše semináře v databázi ČKAIT
  Akce Brdy 2012 vyhlášena
  Šance pro zeměměřictví a katastr
  Zemřel Ing. František Pivnička
  Hledáme pana Ing. Zdeňka Karla
  20. Kartografická konference - Plzeň 2013
  Ing. František Suchý oslaví 100 let!
  Digitální mapa veřejné správy - první kroky, čtyři roky...
  GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR
  Valná hromada KGK
  Kartografie naděje: Příběhy sociální změny
  GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR
  Trimble a Bentley budou těsně spolupracovat
  Norma LADM schválena
  Šance pro zeměměřictví a katastr
  Ing. František Suchý oslaví 100 let!
  Zeměměřický betlém
07a08/2012

  Zemřel profesor Cimbálník
  Letní osvěžení z vašich dopisů
  Nové turistické mapy Seznamu: podrobné a s hledáním tras
  XXXIII. sympozium Z dějin GaK
  Současné výzvy v české historické geografii obrazem
  Nová kancelář Satlab Geosolutions, s.r.o. v Jičíně byla otevřena!
  Seminář Autorské právo v kartografii
  Následující kongres ISPRS proběhne v roce 2016 v Praze!
  Výstava Historický atlas měst v Clam-Gallasově paláci v Praze
  Digitální archiv Zeměměřiče je kompletní!
  Známe datum příštího Volejbalového turnaje!
  Následující kongres ISPRS proběhne v roce 2016 v Praze!
  Digitální archiv k svátku zeměměřičů
  Letní osvěžení z vašich dopisů
  Boj proti opožděným platbám
  Nové turistické mapy Seznamu: podrobné a s hledáním tras
  XXXIII. sympozium Z dějin GaK
  Dražba atlasu z roku 1887
  Nová kancelář Satlab Geosolutions, s.r.o. v Jičíně byla otevřena!
  Video ZNB Lišov
05a06/2012

  SETKÁNÍ GEODETŮ 2012
  Mapa roku 2011 má nominace
  Investicí do nového plotteru k zajímavé úspoře tiskových nákladů
  Staré mapy osiřely
  Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XVIII.
  Zemřel Ing. Aleš Hašek
  KP Sokolov potřebuje vaši podporu
  Oceněná díla v soutěži Mapa roku 2011
  Zemřel zeměměřič, speleolog a potápěč Jiří Huráb
  Festival minipivovarů na Pražském Hradě
  Reportáž ČT o digitalizaci KM
  Technické dílo roku 2011
  Změňte si v kalendáři
   Hlídejte si pozemky, katastrální úřad přichází
  Přechod planety Venuše přes sluneční kotouč
  KP Sokolov potřebuje vaši podporu
  Geoinformatik z Olomouce poběží s olympijskou pochodní
  Nalezen přístoj PENTAX V-227 N
  Reportáž ČT o digitalizaci KM
  Technické dílo roku 2011
  Svátek zeměměřičů je 3. července
03a04/2012

  Střeva měst - Kanály v kulturních a civilizačních souvislostech
  Geodeti na exkurzi při ražbě pražského metra
  Spolek zeměměřičů zasedal
  Na Stavební veletrh v Brně zdarma
  GEODETICKÁ BEČKA
  7. ples zeměměřičů
  Svatojánské Navalis 2012 vrcholí v Praze 15. května
  Lačnovská záhada objasněna
  Geodet na radnici 14 let nehnul prstem
  Lačnovská záhada objasněna
  Velkoformátové tiskárny HP Designjet: dva týdny na zkoušku přímo u vás
  Zeměměřič na zámku Slatiňany
  Geodet na radnici 14 let nehnul prstem
  Svatojánské Navalis 2012 vrcholí v Praze 15. května
01a02/2012

  Program konferencí sympozia GIS Ostrava 2012
  Zemřel Ing. Milan Klimeš
  Obezřetností katastrálních úředníků byl zachráněn zámek v Oslavanech
  Seminář pro dodavatele ČEZ Distribuce
  Výstava o E. Holubovi
  Ražba pražského metra osobně
  Co zajímavého zaznělo na semináři o družicových metod v geodézii a katastru?
  Geomatika v projektech 2012
  Kultovní společenská studentská akce G++
  Přijďte se setkat s vědou během Noci univerzit na ČVUT
  Lačnovská záhada
  Nástěnný kalendář Zeměměřiče pro rok 2012
  Obezřetností katastrálních úředníků byl zachráněn zámek v Oslavanech
  Zástupce CAGI v TNK 122
  Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
  Ražba pražského metra osobně
  Kdy jste dostali Zeměměřiče č. 1+2/2012?
  Geomatika v projektech 2012
  Karel Večeře slaví 50 let
  Přijďte se setkat s vědou během Noci univerzit na ČVUT
  OT: Zeiss Theo 010, 020
11a12/2011

  GIS Ostrava 2012
  7. ples zeměměřičů
  Pozvánka na 10. sjezd ČSGK
  Setkání v Brdech 2011
  20. konference GIS Esri
  Zaměstnanci GKP vyšli v roce 1989 do ulic
  Boj KGK o Občanský zákoník
  Další „Česká hlava“ v oboru geodézie a kartografie
  Geopárty 2011
  Geodeti se vnořili do Blanky
  Zeměměřická průmyslovka zatím zachráněna
  Geodetická exkurze do povrchového lomu i fárání do dolu hlubinného
  Apple se zakousává i do tvorby map
  Ing. Josef Marek osmdesátiletý
  Blom představuje Blomstreet(TM)
  Aztékové měli lepší mapy než my
  Apple se zakousává i do tvorby map
  Exkurze do tunelu Blanka s geodetickým výkladem
  Zaměstnanci GKP vyšli v roce 1989 do ulic
  Blom představuje Blomstreet(TM)
  Geopárty 2011
  Aztékové měli lepší mapy než my
  Geodeti se vnořili do Blanky
  Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?
  Havel na Hrad
09a10/2011

  Sloužit mši svatou bude geodet P. František Hylmar
  47. GEODESIA RALLYE ČR
  19. kartografická konference
  Seminář o digitalizaci mapových archivů
  Petice za zachování SPŠZ
  Konference k 20. výročí založení pozemkových úřadů
  BRDY 2011
  47. geodetické dny
  Pozvánka na Geopárty 2011
  Slovenské geodetické dny 2011
  Sloužit mši svatou bude geodet P. František Hylmar
  47. GEODESIA RALLYE ČR
  Majetkové změny v Geodisu
  Výběr pracovníků do týmu
  Petr Skála opět kandiduje na děkana
  Statistiky transakcí v rezortu ČÚZK za rok 2011
07a08/2011

  Seminář ProGEO v11 proběhl v Praze
  2. setkání uživatelů geodetické techniky Topcon - Sokkia
  Konference Geografie a geoinformatika - výzva pro praxi a vzdělávání
  Profese zeměměřiče v EU z pohledu Francie
  Návštěva Intergea 2011
  Geodézia a kartografia v dopravě
  3D modely významných objektů
05a06/2011

  Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
  Bentley Forum 2011
  SETKÁNÍ GEODETŮ 2011
  Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
  Přesné geodetické měření v průmyslu
  GISáček 2011
  Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
  Diskusní seminář k tématice cenových map
  Mapa roku 2010 – výsledky
  Country koncerty v Praze
  Volejbalový turnaj G+K 2011
  Radim Zenkl opět exceloval
  Kdo porazí jednatele společnosti Silniční projekt?
  Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
  Geomatika v projektech
  Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
  Ustanovení návrhu Občana důležitá pro geodety
  Radim Zenkl opět exceloval
03a04/2011

  S čistou hlavou odešel málokdo
  9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
  Igor Chaun natočil dokument o geodetu Martinu Hrdličkovi
  Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov
  HSI nejlepší v prodeji SW Bentley pro vertikálu Geospatial (geoprostorové produkty) ve Střední a Východní Evropě v roce 2010
  Chomutovské události zpozdí vydání Zeměměřiče
  Geodis pro své zákazníky vydává časopis
  CIPA Symposium proběhne v září v Praze
  Aktuální problémy IG 2011
  Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
  Program Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
  Zkouška
  9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
  Svět knihy pokřtí nový atlas
  Vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2010
  17. setkání uživatelů GEPRO & ATLAS
  Geodis pro své zákazníky vydává časopis
  Vážený pane doktore
  Geodis pro své zákazníky vydává časopis
  Ukázkový výtisk časopisu Zeměměřič zdarma
  Historické mapy vydané ve Vojenském zeměpisném ústavu
01a02 /2011

  Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
  Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
  VI. ples zeměměřičů
  Zemřel ing. Marcel Mimra
  Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
  Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
  Digitální mapy Prahy
  Podnikatelem roku Prahy a středních Čech se stal nadšený geodet Martin Hrdlička
  Sud piva na vaši geodetickou akci zdarma
  Kultovní společenská akce G++
  Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu
  G++ dvacetileté
  VI. vědecko-odborná konference „Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010
  Chomutovské údálosti 2011 ožívají
11a12/2010

  Klaudiánova mapa poprvé na veřejnosti
  Pozvánka na josefovskou délkovou základnu
  Aplikace pro katastr na iPhone
  Další výstava starých map
  46. geodetické informační dny se blíží
  Upřesnění hranice nemovitostí v Krkonoších
  3. SETKÁNÍ GEODETŮ JIHOČESKÉHO KRAJE
  Zemřel ing. Ladislav Skládal, CSc.
  Za Ing. Ladislavem Skládalem. CSc.
  Absolventi průmyslovky, vzpomínejte
  Částečné zatmění Slunce 4. ledna 2011
  SOKKIA na výstavě Intergeo 2010
  Klaudiánova mapa poprvé na veřejnosti
  Pozvánka na josefovskou délkovou základnu
  Předvánoční vytyčování na Staroměstském náměstí
  Částečné zatmění Slunce 4. ledna 2011
09a10/2010

  Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
  Geomatika v projektech 2010
  Univerzální velkoformátová tiskárna - HP Designjet Z5200 44“ PostScript
  Letošní geodesia rallye bude oslavovat
  Video-mapping Staroměstského orloje
  Setkání zaměstnanců rezortu ČÚGK z let 1991
  Loňská Geodesia rallye ČR inspiruje k letošní účasti
  Digitalizace mapových sbírek a archivů
  Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“ již popáté
  Plotry v akci
  Mánička geodetem
  3. mezinárodní konference o kartografii a GIS
  Letošní geodesia rallye bude oslavovat
  Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“ již popáté
  Mánička geodetem
07a08/2010

  X. mezinárodní konference o KN
  Výroční zasedání 7. komise FIG
  Cena časopisu Zeměměřič
  Auto vjelo v protisměru pod náklaďák
  Stovky kradených map hledají své majitele
  Zemřel Vladislav Češka
  Výroční zasedání 7. komise FIG
  Zájezd na výstavu INTERGEO
05a06 /2010

  Setkání geodetů 2010
  Seminář k digitalizaci katastrálních map
  Mapa roku 2009 byla vyhlášena na knižním veletrhu
  HSI pořádá seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
  HSI a Telefónica O2 uspořádaly odborný seminář pro dodavatele Telefónica O2
  3D skenování -revoluční způsob sběru dat
  Sokkia pořádá den otevřených dveří
  Vyberte technické dílo minulého roku
  Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS
  Věc: uplatnění smluvní pokuty aneb je nárok Katastrální úřad pro Ústecký kraj oprávněný?
   Exposlanec KSČM se domáhá odvysílání seriálu Nejmladší z rodu Hamrů
  Pro ÚOZI, kteří nečtou časopis Zeměměřič
03a04 /2010

  Předseda ČSGK Václav Šanda dostal k šedesátinám vrtulník
  Turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2010, 8. ročník amatérského volejbalového turnaje smíšených družstev
  On-line registrace na stavební veletrh
  Školení GNSS/GPS (a katastr) proběhlo úspěšně
  Poslední školení GNSS/GPS (a katastr)
  Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2010
  Další ročník mezinárodní soutěže v geodetickém pětiboji pro žáky středních škol se zaměřením na G+K
  Žena za mapou
  Ing. Miroslav Hrdlička se dožívá 80 let
  Turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2010, 8. ročník amatérského volejbalového turnaje smíšených družstev
  INSPIRE je iniciativou Evropské komise
01a02 /2010

  Přispějte na studentskou akci G++
  5. ples zeměměřičů
  Terestrické 3D skenování
  5. reprezentační ples zeměměřičů
  Vyhrály pivní mapa a průvodce o rozhlednách
  Valná hromada CAGI
  Zeměměřické činnosti při pozemkových úpravách
  Najde se Anežka Česká nebo sud se slivovicí?
  Juniorstav 2010
  Jste firma a účastníte se veřejných zakázek v digitalizaci?
  Setkání absolventů po 55. letech a několik vzpomínek na studia
  Originál nejstarší mapy Čech na vlastní oči
  MISYS: společně dosáhneme více
   Vyhrály pivní mapa a průvodce o rozhlednách
  Najde se Anežka Česká nebo sud se slivovicí?
  Kalendáře na rok 2010
  Setkání absolventů po 55. letech a několik vzpomínek na studia
11a12/2009

   Profesor Nádeník k VÚGTK a odbornému školství
  Výstava Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
  Filmový festival - Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
  SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
  Ukradené mapy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru
  Den otevřených dveří na ČVUT
  Juniorstav 2010
   INTERGEO 2008 – zpožděné ozvěny
  Filmový festival - Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
  Ukradené mapy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru
  Ještě Cimrman a nástěnný kalendář
09a10/2009

  Profesor Nádeník k českým dějinám obecně
  Digitální geografická data v Praze za jednotný poplatek
  Setkání absolventů PLAV NA JIH 2009
  Přihlásil jsem hned 3 lidi na seminář
  Fotografie z Česko-slovensko-polských geodetických dnů
  Prohlášení redakce ke školícím aktivitám VÚGTK
  Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
  Trimble GIS Express 2009 - na co se můžete těšit
  Zemřela ing. Jitka Puklová
  18. kartografická konference
  Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
  Jubilejní 45. GEODESIA RALLYE zdarma
  Blíží se GeoCup 2009
  Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
  Prezident Klaus podepsal INSPIRE-CZ
  Přebor geodetů v šachu 2009
  Dvě ministerské zprávy plné map
   Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
  Hledáme podobizny
07a08/2009

  Jako kůl v plotě
  Geodeti zdražují od 1. července
  Svátek zeměměřičů
  Seminářová šňůra po vlastech českých
  Jak vypadal program semináře o novele?
  Školení vám ušetří čas a peníze. Ukážeme vám, jak nedělat zbytečné chyby.
  Pozvánka na školení GNSS/GPS a katastr od redakce Zeměměřiče
  Na co lákáme staré praktiky, kteří měří s GPS již dlouho?
  Mělnicko má nové nástěnné turistické mapy
  Jsou školení o katastru drahá?
  Keplerovo muzeum v Praze se otevírá veřejnosti
  Keplerův odkaz v kosmickém věku
  Končím v rezortu
  Co si také ukážeme na školení GNSS/GPS a katastr?
  Milan Konečný a Karel Pavelka jsou profesoři
  Seminář Digitální mapa veřejné správy
  Miroslav Mikšovský předsedou Kartografické společnosti ČR
  Atlas krajiny České republiky byl představen
  Atlas krajiny České republiky byl představen
  Nejstarším mužem planety byl zeměměřič
  Historické mapy
  Zeměměřiči na YouTube - 5 minut s geodety aneb Zábava v terenu
  Zeměměřiči na YouTube - Dvě dávky
  Zeměměřiči na YouTube - Berounka
  Svátek zeměměřičů
  Keplerovo muzeum v Praze se otevírá veřejnosti
  Keplerův odkaz v kosmickém věku
  Končím v rezortu
07a08/2009

  Jako kůl v plotě
  Geodeti zdražují od 1. července
  Svátek zeměměřičů
  Seminářová šňůra po vlastech českých
  Jak vypadal program semináře o novele?
  Školení vám ušetří čas a peníze. Ukážeme vám, jak nedělat zbytečné chyby.
  Pozvánka na školení GNSS/GPS a katastr od redakce Zeměměřiče
  Na co lákáme staré praktiky, kteří měří s GPS již dlouho?
  Mělnicko má nové nástěnné turistické mapy
  Jsou školení o katastru drahá?
  Keplerovo muzeum v Praze se otevírá veřejnosti
  Keplerův odkaz v kosmickém věku
  Končím v rezortu
  Co si také ukážeme na školení GNSS/GPS a katastr?
  Milan Konečný a Karel Pavelka jsou profesoři
  Seminář Digitální mapa veřejné správy
  Miroslav Mikšovský předsedou Kartografické společnosti ČR
  Atlas krajiny České republiky byl představen
  Atlas krajiny České republiky byl představen
  Nejstarším mužem planety byl zeměměřič
  Historické mapy
  Zeměměřiči na YouTube - 5 minut s geodety aneb Zábava v terenu
  Zeměměřiči na YouTube - Dvě dávky
  Zeměměřiči na YouTube - Berounka
  Svátek zeměměřičů
  Keplerovo muzeum v Praze se otevírá veřejnosti
  Keplerův odkaz v kosmickém věku
  Končím v rezortu
05a06/2009

  7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště
  Kartografická společnost má nové webové stránky
  Mapa roku zná své vítěze!
  SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
  Data z katastru v XML
  Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
  7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště
  Zeměměřiči na YouTube - Prygl
  7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště
  Mapa roku zná své vítěze!
  Hledá se zeměměřič Jan Baše
  Data z katastru v XML
  GeoVideoFest 2009 - prohlídni si videa
  Petr Skála orlojníkem
03a04/2009

  G++ 2009
  XII. Mezinárodní vědecká konference
  Odpověz správně a vyhraj vstup na seminář o PÚ v Třebíči
  Zeměměřičská videa na YouTube
  Geometra Opava byla na veletrhu Golf Show
  S primátorem Prahy v tunelu Blanka
  Český svaz geodetů a kartografů má novou Radu
  Pozvánky na čtyři akce v dubnu, které byste měli navštívit
  Přednáška Geo Google - pomož zmapovat svět i ty
  Geometrické postupy středověkého stavitele
  Výsledky mezinárodní soutěžní přehlídky TourMap
  KOKEŠ a PROLAND ve verzi 9.32
  Jak bude vypadat náš obor za 20 let?
  Sudety vnímáme jinak
  Intergeo 2008 - zpožděné ozvěny - 2.díl
  Upřesnění k článku o Slovenských geodetických dnech
  Mezinárodní geodetická soutěž IG5
  Zeměměřiči na YouTube - Externista - geodet
  Pátrání po Antonínu Černovickém
  S primátorem Prahy v tunelu Blanka
  Ze „záhrobí“ geodézie, kartografie a KN
  Geometrické postupy středověkého stavitele
01a02/2009

  Ředitelkou Kartografie Praha Milada Svobodová
  Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech?
  Smutná zpráva - Zemřel Vladimír Pospíšil
  Vnímání krajiny v minulosti a dnes
  Zvítězily cyklomapa Prahy a Nejkrásnější vodopády
  Holiday World pohledem kartografa
  Barak Obama v Praze nenavštíví katastr
  Soutěž technické dílo roku
  Česká kartografická nakladatelství v roce 2008
  Intergeo 2008 - zpožděné ozvěny - 1.díl
  Geodetem v Londýně
  Zeměměřiči na YouTube - skladba Vlasty Třešňáka
  Zvítězily cyklomapa Prahy a Nejkrásnější vodopády
  Předplatitelé Zeměměřiče obdrží s časopisem dárek
  Slevové kupony v časopisu Zeměměřič
  Pošli své video na GeoVideoFestival
11a12/2008

  Setkání uživatelů GEPRO a ATLAS 2008
  Staré mapy – historická paměť krajiny
  Poslanecká sněmovna ČR schválila novelu katastrálního zákona
  Seminář k digitalizaci katastrálních map
  Nástěnný kalendář na rok 2009
  Digitální technické mapy jako téma Nemofora
  Vánoční čas v redakci
  Vzpomínalo se na devadesát let armádní toposlužby ČR
   Google Earth a glóbus ďábla Wolanda
  Dražba obrazu obálky vánočního Zeměměřiče
  Vánoční čas v redakci
  Zeměměřiči na YouTube - Geodeti ve filmech
09a10/2008

  Na GIS Ostrava 2009 proběhne 7 seminářů
  Kdo byl vůl před doktorátem, zůstane volem i po něm
  Sedm statečných z ČVUT
  Geodézie a kartografie v dopravě již ve čtvrtek a pátek 18. a 19. září 2008
  GEODESIA RALLYE bude 11. října 2008
  Připravované změny ve vyhlášce č.26/2007 Sb. a digitalizace SGI
  Portolánový atlas je vystaven v Olomouci
  Šachový přebor zeměměřičů 2008
  Výstava Československo: zmizelý prostor a čas
  Kartografie a geoinformatika pro včasné varování a nouzové řízení
  Aktuální změny v KN a věcná břemena
  Revoluční velkoformátový tisk
  44. geodetické informační dny
  V Praze úspěšně proběhla 17. konference GIS ESRI v ČR
  Připravované změny ve vyhlášce č. 26/2007 Sb.,
  Stanovenie ceny geodetických a kartografických prác
  Vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros a zememerači
  Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Švédsku
  Co bylo nového na veletrhu Intergeo 2008?
  Píseň o slovenském on-line katastru
  Brazílie bude mít kompletní podrobnou mapu Amazonie
  Dopis z Říma
  Co bylo nového na veletrhu Intergeo 2008?
  Píseň o slovenském on-line katastru
  Portolánový atlas je vystaven v Olomouci
  Šachový přebor zeměměřičů 2008
  Zeměměřiči na YouTube - vzpomínková videa
07a08/2008

  Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
  Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
  Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
  Jedinečná příležitost pro frankofonní zeměměřiče
  Zatmění Slunce
  Ještě k semináři Geometrické plány
  Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
  25. ročník Šachového přeboru geodetů
  Zemřel ing. Josef Jirman
  Srpen 68 a období normalizace
  Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví
  Na devatenáctý FOR ARCH do Prahy Letňan poprvé metrem
  Etický kódex geodeta
  Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
  Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
  Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
  XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
  Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
  Jedinečná příležitost pro frankofonní zeměměřiče
  Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
  Personální změny ve vedení VÚGK
  Katastrální keš
  Etický kódex geodeta
  Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
  Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
  Dopis (ne)čtenářům Zeměměřiče
  Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
  Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
  Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
  Návrh nového občanského zákoníku
  Zatmění Slunce
  Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
  Srpen 68 a období normalizace
  Zeměměřiči na YouTube - Geodeti
05a06/2008

  Vyhláška č. 26/2007 Sb. ve vztahu k pozemkovým úpravám
  Praha In line a Krkonoše mají novinářské diplomy
  Podoby současné kartografie: z tvorby studentů geografie a kartografie
  Diplomy za Mapy roku 2007 byly předány
  Volejbalový turnaj geodetů a kartografů ještě nabírá týmy
  HRANICE - od vlastnické ke státní - v životě geodeta, laika a státního úředníka
  Salon fotografů 2008
  Konference Počítačová podpora v archeologii
  Gefos Praha vyhrál i nad Pouliční směskou
  Reakce na seminář geometrické plány
  Staré mapy – historická paměť krajiny
  KOKEŠ A PROLAND je dostupný ve verzi 8.60
  Hurá na konferenci Geodezie a kartografie v dopravě
  Souvenir z absolventského setkání
  Mezinárodní geodetický pětiboj
  CPD zeměměřičů v Austrálii
  Souvenir z absolventského setkání
  Salon fotografů 2008
  Svátek patrona zeměměřičů
  Staré mapy – historická paměť krajiny
  Super dárek pro všechny
  Zeměměřiči na YouTube - Old Shatterhand je inženýr zeměměřič
03a04/2008

  G++ letos v experimentálním prostoru ROXY
  Proběhl již druhý Kartografický den Olomouc
  Václav Slaboch jmenován čestným členem CLGE
  Novela zákonu o zeměměřictví
  Velkoplošný tisk a dubnový Zeměměřič
  Aktuální problémy inženýrské geodézie 2008
  Setkání geodetů 2008
  Plav na jih - setkaní absolventů po 25 letech
  Svět knihy 2008
  Výsledky TourMap 2008
  Výsledky soutěže Tourpropag 2008
  KGK zveřejnila okruh otázek k autorizačním zkouškám
  Další čestný doktorát Milana Konečného
  Nová podoba časopisu Zeměměřič
  Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme
01a02/2008

  WORKSHOP 2008
  Zemřel profesor Kabeláč
  Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2008
  10. ročník soutěže Mapa roku vyhlášen
  Odborný seminář o INSPIRE
  Rozhovor s jednatelem kartografické společnosti SHOCart
  TourMap 2008
  Nová verze Nahlížení do katastru nemovitostí
  Nové verze produktů GISoft
  Geodetické základy – historický prehľad a další publikace
  Práce v zahraničí z první ruky
  In memoriam – Jean Marie Becker (1935 - 2007) velký přítel českých a moravských geodetů
  Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v Dánsku
 
12/2007

  Uznávání ÚOZI v Evropě
  Katastr nemovitostí v právní a technické praxi
  Moravské kartografické centrum
  Cenu Industrie České hlavy 2007 získal VÚGTK
  XXVIII. sympozium z dějin geodézie a kartografie
  Vánočka se opět krájela ve Zdibech
  Informace o konferenci »Geodetické sítě a prostorové informace« na Slovensku
  17. kartografická konference byla v Bratislavě
  Medzinárodná súťaž pre žiakov stredných škôl geodetického zamerania
  Moravské kartografické centrum
  Pozor! Fotografujete? Fotografujte!
  Nástěnný kalendář na rok 2008
  Vánočka se opět krájela ve Zdibech
  Zeměměřiči na YouTube - Indiana Jones Geodetem
11/2007

  Moravské kartografické centrum je otevřeno!
  Výsledky ankety publicistů píšících o cestování
   Moravské kartografické centrum je otevřeno!
  Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?
  Zeměměřiči na YouTube - Krteček geodetem
10/2007

  Digitalizace katastrálních map
  4. ples zeměměřičů
   50 let Sputniku a počátek kosmické geodézie
  Satelitní atlas pyramid byl pokřtěn pískem ze Sahary
  Zeměměřiči na YouTube - Fight with stake
08a09/2007

  Seminář z GPS - kurz celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu
  Šachový přebor geodetů
  Katastr nemovitostí v právní a technické praxi - XIII.
  Česká kartografie oceněna
  43. Geodesia rallye ČR - již 13. října
  Brno ožije 6.října šachovým turnajem geodetů
  Pozvánka na 43.GID v Brně 1.-2. listopadu 2007
  43. Geodesia rallye očima bývalého předsedy ČÚZK
  IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí
  Moskva ocenila české kartografy
  Šachový přebor geodetů
  43. Geodesia rallye očima bývalého předsedy ČÚZK
  Zeměměřiči na YouTube - Hromada sněhu
06a07/2007

  Sedlčansko zmapovala výstava Mapa a Sedlčany
  Salón fotografů Viva Geodesia
  Česká zemědělská univerzita má novou Fakultu životního prostředí
  Pavlovská mapa na mamutím klu v Národním museu
  >>Zeměměřičská<< řeč v umění?
  Svět knihy 2007 - bilancování a budoucnost české komerční kartografie
  Geodetické informační dny - díl 4.
  Diplomy za Moskvu v České televizi
  Česká kartografie v Českém rozhlasu
  Trimble bude v Řecku budovat síť GNSS
  TomTom má zájem o TeleAtlas
  Zeměměřičem v Irsku
  Sedlčansko zmapovala výstava Mapa a Sedlčany
  Salón fotografů Viva Geodesia
  >>Zeměměřičská<< řeč v umění?
  Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
  Proč je sv. Tomáš, apoštol patronem zeměměřičů?
  Zeměměřiči na YouTube - Žilina
05/2007

  2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
  Kolegové ve firmách
  Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.
  Ohlédnutí za letošním G++
  Kolegové ve firmách
  Slovensko-polsko-české geodetické dny
  2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
  Kolegové ve firmách
  Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)
  GPS údaje u digitálních fotografií: využití v aplikacích a na internetu
  Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)
04/2007

  Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno
  Jak jsme měřili pohraničí
  Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
  Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
  Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
  Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
  Mapa roku
  Geodetické informační dny – díl 3.
  Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
  Geodézia pre archeológiu
  Mezinárodní soutěž středních geodetických škol
  Jak jsme měřili pohraničí
  Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
  Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
  Kde je střed naší země?
  Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?
  Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
  Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.
03/2007

  GEODETICKÝ PŘEBOR V ŠACHU 2006
  Zeměměřič v PDF
  Seminář Pozemkové úpravy XIII.
  Valná hromada Zeměměřické komory
  4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
  Maturitní ples IV. B SPŠ Duchcov = náš velký den
  Dvorní fotograf redakce bude vystavovat v Praze
  Geoinformatika pro každého-registrace na akci
  TourMap 2007 - výsledky již za pár dnů
  Užší nominace Mapy roku 2006
  Svět knihy 2007 - svátek české kartografie
  Výsledky Mapy roku 2006
  Výsledky TourMapu 2007
  INSPIRE: program informačního dne (16. května)
  Turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2007
  Hurá!
  Geopárty 2006
  Juniorstav 2007
  Geodetické informační dny - díl 2.
  Ohlédnutí za Frankfurter Buchmesse
  Zeměměřič v PDF
  Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici
  Polští geodeti, studenti a svazy
  Zeměměřič v PDF
  Kalendář našeho fotografa F. Janovského
  Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
  Dvorní fotograf redakce bude vystavovat v Praze
  Zeměměřické památky v ČR (díl 23 - dodatky ze Středočeského kraje a Prahy
  Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely
01a02/2007

  Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
  Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
  TourMap 2007 klepe na dveře
  Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
  1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
  Bude v Olomouci doktorské studium?
  Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
  Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
  Způsob hodnocení v soutěži TourMap
  Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
  15. mezinárodní geografická konference - Geografické aspekty středoevropského prostoru
  17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
  Geodetické informační dny - díl 1.
  Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
  17. kartografická konference
  Geos 2007 - změna výstaviště!!!
  1. kartografický den v Olomouci on-line
  Kartografické soutěže
  Seminář na téma Prostorové databáze 2007
  Zemřel plk. ing. Dalibor Moravec, DrSc.
  Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
  TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
  Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
  Historické mapy na Seznamu
  To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko
  České vysoké učení technické oslavilo 300 let
  Greenwich a zatmění
  TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
  Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap
  Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
  Naučení, kterak vyměřování gruntu od obce ve skutečnosti konáno býti má
  Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
  Zeměměřické památky v ČR (díl 22.): dodatky z Pardubického kraje
  Významná výročí
12/2006

  Maturitní ples SPŠ v Duchcově
  Juniorstav 2007
  3. Ples zeměměřičů
  XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie již 6.prosince
  Geopárty 2006
  Seminář Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
  Výstava starých map v Nymburce
  Ocenění ATchJETu za rok 2006
  Městský úřad zlepšil svou činnost v oblasti správy katastru nemovitostí pomocí technologie 3D
  Dva lidé obviněni z korupce v katastru
  Slovensko má nového předsedu rezortu
  Soukromí investoři koupili firmu Intergraph (komentář)
  Index českých exonym
  Česká republika, Česko, Czechia… o názvu naší země a jeho proměnách v čase
  Poslanecká interpelace na práci civilního geometra Weisera z Litoměřic
  Drobní akcionáři Kartografie Praha končí
  Školství v Zeměměřiči a GEOinformaci
  Nástěnný kalendář na rok 2007
  Index českých exonym
  Dopis od prvního československého kosmonauta
  Ocenění ATchJETu za rok 2006
  Zeměměřiči na YouTube - Chlum
11/2006

  Ze zahájení 42. Geodesia rallye
  GeoCup 2006 - studentská soutěž v geoinformačních dovednostech
  Vliv nového stavebního zákona na územní plánování
  GIS Day v Dobrém ránu s ČT
  Galileo v Praze?
  Manipulace a distribuce dat dálkového průzkumu – projekty Evropské kosmické agentury
  Co přináší nejnovější „střední“ turecký školní atlas „Ilkögretim Orta Atlas“
  Souřadnicové systémy na území Polska
  Obludný hmyz zaútočil na Německo
  Trimble VRS Now Service to Be Launched in Germany for High Precision GNSS Positioning
  Galileo
  Kdy a kde bude sídlo Galilea?
  Ze zahájení 42. Geodesia rallye
  V pondělí 20.11. končí soutěže o víno z Templářských sklepů
  Vzpomínky matematika a geodeta profesora Nádeníka nejen na předlistopadové poměry
  GIS Day v Dobrém ránu s ČT
  Zeměměřiči na YouTube - Císařský
10/2006

  XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie se blíží
  HSI U HaSIčů
  Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
  Jak proběhne 42. Geodesia rallye ČR?
  Prováděcí ustanovení Geodesia rallye
  Vysokoškoláků je málo
  Geodézie ČS v rukou Kartografie Prahy
  Podpořte Geopárty 2006
  Geografická tisková konference
  Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
  Mezinárodní geografická konference na UK
  VKÚ Harmanec v ČR = VKU CZ
  Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
  Trimble Introduces New GPS Survey System, Office Software and Total Station Update
  Dvě století čísel popisných
  Alkogyroskop – diplomová práce
  Kráska v nesnázích s geomatikou
  Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
  Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
  Zeměměřické památky v ČR (díl 19.) - Olšanské hřbitovy
  Zeměměřiči na YouTube - Prostor
08a09/2006

  Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
  MAPY A HVĚZDÁŘ
  Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition
  42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
  Konference BE Conference 2006 přilákaly více než 3 000 účastníků
  Je na Holém vrchu trigonometrický bod?
  Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
  For Arch 2006
  Výstava map v Karlových Varech
  Milan Konečný: Japonci mi ukázali svět
  Ověřování EGNOS - Výsledky měření během zkušebního období
  Aplikace GNSS v systémech dopravní telematiky
  VKÚ je už také v České republice
  Rada evropských zeměměřičů CLGE
  Firma Bentley oznámila uvedení nové verze produktu MicroStation V8 XM Edition
  Zemřel předseda polského svazu
  Frankfurter Buch Messe
  Estonská geodetická společnost oslavovala 80. výročí svého vzniku
  Historické plány
  SMS zpřístupňuje ortofoto ČR
  42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
  Je na Holém vrchu trigonometrický bod?
  Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
  Zeměměřické památky v ČR (díl 18.) - Praha - z Vinohrad na Jižní Město
  Zeměměřiči na YouTube - Václavák v noci
06a07/2006

  Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
  Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
  Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...
  Autodesk Fórum 2006 - letos již potřetí
  Certifikované kurzy na ČVUT v Praze
  CITT Praha
  Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
  Stručně o letošní konferenci Geoinformatika ve veřejné správě
  Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
  SHOCart oslavuje své výročí
  Kuchařova pevná půda pod nohama
  Vzpomínka na INSPIRE MARATON
  Kurzy pod praporkem Evropské unie
  Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
  GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006
  Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července
  Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července-výběr
  Domácí impregnace map
  Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
  Výzva: Měříte v archeologii, ve sportu či v jiných odvětvích?
  Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
05/2006

  Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
  Katastr v Brně se dočkal nové budovy
  Dejvická 006 - DejVíce Technice
  Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
  SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
  Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
  Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
  TourMap 2006 má vítěze
  Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
  Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
  Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny
  Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
  Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
  Kartografická jubilea
  INSPIRE MARATON
  Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
  INTERGEO EAST
  Geodetický podzim na Slovensku
  Narozeniny a svátky lidí z oboru
  Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
  01:02:03 04/05/06
  Speleologické mapování
  Krádež jeskyně Ementál?
  Speleologické mapování
  Zeměměřické postřehy ze zahraničí
  Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
  Práce v zahraničí
  Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
04/2006

  Voda a pozemkové úpravy
  Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
  Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
  Dvě přednášký z IG na ČVUT
  Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
  Studentská konference GISáček
  Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
  Geos 2006 – každý nemůže být první
  Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
  Mapa roku 2005 - Užší nominace
  Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
  Komerční Geoaplikace roku
  Svět knihy se blíží
  Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
  Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
  Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
  150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
  O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
  Studentská konference GISáček
  Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
  O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
  Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
  O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích
  Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí
  Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors
03/2006

  XII. Mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
  Projekt CareerMarket na Přírodovědecké fakultě UK
  Sjezd Svazu geodetů a kartografů
  G++ aneb vítání prváků G+K z ČVUT již 28. března
  Kartografie v České televizi
  Druhý ples zeměměřičů
  TourMap prodloužen
  Vystavovatelé na veletrhu a posluchači konference Geos 2006 jsou spokojeni
  Virtuální průlety turistických tras
  GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006
  Úsměvná zpráva z mezinárodní konference ICC2005
  O čem se psalo v týdnu 27/02-05/03
  O čem se psalo v týdnu 20/02-26/02 v tisku
   O čem se psalo v týdnu 06/03-12/03 2006 v médiích
  O čem se psalo v týdnu 13/03-19/03 2006 v tisku
  Test znalostí z Webu Zeměměřiče
  Zeměměřiči na YouTube - Bill Hicks Land Surveyorso
01a02/2006

  IMTA v Českém Krumlově -kartografická událost roku 2006
  Výběrové řízení na funkci vedoucího katedry aplikované kartografie a geoinformatiky
  Legendy českého zeměměřictví slaví významná životní jubilea
  Nové trendy na poli satelitní navigace
  Byli jsme na brněnských veletrzích cestovní ruchu
  Osmý sjezd ČSGK bude 25.2.2006 v Brně
  Ples zeměměřičů
  Kalendář na rok 2006 dostupný v PDF
  Maturitní ples SPŠZ
  11. setkání uživatelů GEPRO a ATLAS
  Český mapový Google?
  Rok 2005 v resortu ČÚZK
  Přihlašte se do soutěže Mapa roku
  Geoaplikace roku - vyhlášeny soutěžní podmínky
  16. kartografická konference
  Moderátor televizního pořadu se přiznal k úplatku na KÚ
  Ocenění ATchJETu patří voduvzdorné mapě Krkonoš
  TourMap
  Pozvánka do Českého Krumlova
  Nové trendy na poli satelitní navigace
  Intergraph oznámil, že Preetha Pulusani odchází
  Informace o konferenci »7th Conference on Optical 3-D Measurement Techniques« ve Vídni
  Nové trendy na poli satelitní navigace
  Kalendář na rok 2006 dostupný v PDF
  Co budete dělat v sobotu 7. října? Pojeďte Geodesia Rallye.
  CD-ROM - GEOMATIKA 2005
- příloha časopisů GEOinformace 1/06 a Zeměměřič 1+2/06

  Mapy Seznamu v celoobrazovkovém režimu
  Ocenění ATchJETu patří voduvzdorné mapě Krkonoš
  Zeměměřiči na YouTube - A Day in the Life of a Land Surveyor
12/2005

  Machina Mundi v NTM
  XXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
  Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů
  Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
  Geopárty 2005
  8. sjezd ČSGK bude v Brně - 25.února 2006
  Nivelační značka z Iránu
  Machina Mundi v NTM
  Nivelační značka z Iránu
  Pozapomenuté výročí - Carl Friedrich Gauss
  Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor 1
11/2005

  Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
  OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
  GEOPÁRTY 2005
  Zkoušky odborné způsobilosti
  Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
  Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
  První postřehy ze 14. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems
  Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality
  O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
  Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
  ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
  GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
  Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
  Mapy z počítače - GIS v praxi
  Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky
  Specializované veletrhy mají úspěch – Intergeo 2005
  Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
  GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).
  Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
  Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
  Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz
  Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor
10/2005

  Šest přednášek o zeměměřických činnostech ve výstavbě
  Křest publikací Kartografie Praha
  41. geodetické informační dny
  Seminář o nových katastrálních předpisech v Praze
  Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid - druhé pokračování
  Mezinárodní kartografická konference ICC2005
  Listujeme ve školním atlase Geografija Belarusi
  Zeměměřiči na YouTube - Land Surveyor Chorus
08a09/2005

    Zeměměřiči na YouTube -- Mercator Land Surveying
06a07/2005

   
05/2005

  7. ročník Leica Tour vyhodnocen
  Novinky od Trimble – premiérově S6
  Mapa roku 2004 a TOURMAP 2005
  TOURMAP 2005
  Komerční Geoaplikace uděleny
  Nominace Mapy roku
  Výsledky soutěže Mapa roku
  Výsledky soutěže TOURMAP
  Islandské prázdniny aneb papírové video
  Den VELKOformátového tisku 25.5.
  Výpočet geografického středu České republiky
  Odvážný Bohumil Háj
  Bakalářský den v Olomouci
  Obhajoby diplomových prací na Univerzitě Karlově
  Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
  GIS GRASS 6.0.0
  Vít Suchánek z ČÚZK je \"Number One\"
  Novinky od Trimble – premiérově S6
  7. ročník Leica Tour vyhodnocen
  Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
  Není Leica jako Leica
  FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV
  Pojďte do soutěže eEurope Awards 2005
  Není Leica jako Leica
  Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
  Islandské prázdniny aneb papírové video
  Výpočet geografického středu České republiky
  Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
  GIS GRASS 6.0.0
  Problémy lidí s osobními počítači
  Střed České republiky
  Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
  Zeměměřické památky v ČR (díl 7.) - Jihomoravský kraj
  Před 246 lety byl určen první trigonometrický bod na území ČR
  Zeměměřiči na YouTube - The worst jobs in history - land surveyor / pole man
04/2005

  Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
  Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
  Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
  Pracovní seminář o webových službách
  Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
  Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo
   Dobrodružství v objevování Yetiho
  Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
  Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
  Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1
03/2005

  První zeměměřický ples se vydařil
  Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
  Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
  VÚGTK významným partnerem ČSGK
  V roce 2005 probíhá 7. ročník soutěže Mapa roku
  Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
  Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo
  Nový generální Kartografie Praha
  Allroad show s teréňáky
  Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav
   První zeměměřický ples se vydařil
  Největší Čech asistoval při zrodu JTSK
  Allroad show s teréňáky
  Zeměměřiči na YouTube - The Aiming Post !
01a02/2005

    Zeměměřiči na YouTube - Land Surveying
12/2004

  BRDY 2004
  Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
  Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
  Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
  Třebíčský seminář opět na výbornou
  VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině
  Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
  Ples zeměměřičů
  Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
  Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
  Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
  Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
  Zeměměřické památky v ČR (díl 4.) – Pardubický kraj
  Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds
11/2004

  Prezident společnosti ESRI pan Jack Dangermond navštíví Prahu
  Studentské prohlášení připomíná smysl událostí před 15 roky
  13. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
  GEOPÁRTY 2004, 27.ročník studentské akce
  Výstava Mapy z počítače 2004
  XXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
  Tři semináře Českého svazu geodetů a kartografů
  Katastr se musí reformovat
  Zeměměřické památky v ČR (díl 3.) – Královehradecký kraj
  Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor
10/2004

  Tunel Mrázovka otevřen
  Interoperabilitou k mobilitě
  OffROAD FESTIVAL & ARO SHOW 2004
  SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
  10. setkání uživatelů - SEČ 2004
  40. GEODESIA RALLYE ČR již 9.října
  Volejbalový turnaj pro geodety
  Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
  Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
  Pět let činnosti Nemofora - konference 25.11.2004, Praha
  Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
  Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
  Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby
  Informace o členských příspěvcích ČSGK
  Smutná zpráva - zemřel pedagog Ondřej Jeřábek
  Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS
   Tunel Mrázovka otevřen
  Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
  Soutěžní příspěvky
  40. GEODESIA RALLYE ČR již 9.října
  Zeměměřické památky v ČR (díl 2.) – Moravskoslezský kraj
  Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby
08a09/2004

   
06a07/2004

   
05/2004

  Prezentační dny geodetické techniky
  Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
  Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
  Výsledky GEOaplikace roku 2003
  Mezinárodní geografická konference
  V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
  16. ročník GIS ve veřejné správě
  Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
  Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
  Postřehy z jarní Seče 2004
  HP PRINTSHOW s HSI
  Program řádné valné hromady CAGI
  Technické dílo roku 2004
  Setkání geodetů 2004
  Voda a pozemkové úpravy 2004
  Pozemkové úpravy na cédečku
  Pardubice - Hamburg s pádlem
  Doplňte si mezinárodní akce do diáře
  ESRI představuje aplikační server GIS pro celou organizaci
  Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
  Geodetická princezna
  Pardubice - Hamburg s pádlem
  V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
  ÚOZI u Ústavního soudu
  Geodetická princezna
  Kdo je kdo v oboru G+K
  Pardubice - Hamburg s pádlem
04/2004

  Jeskynní muž z Intergraphu
  ATchJET hodnotil nejlepší publikace o cestovním ruchu za rok 2003
  Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
  40. GEODESIA RALLYE ČR
  Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
  Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
  Zpráva o stavu Českého svazu geodetů a kartografů
  AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2004
  Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
  Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004
  Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
  Bude MISS ČR 2004 geodetka?
  Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
  Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
  InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
  K 39. geodetickým informačním dnům
  Pražští geodeti křtili ve Futuru.
  Ženy, nepřehlédněte!
  Nejbližší termíny školení produktů Bentley
  GISáček v on-line přenosu
  Kartografové předávali mapy roku 2003
  Inteligentní GIS podporuje tvorbu Globální infrastruktury prostorových dat
  Konference e-Land Administration v Rakousku
  FIG 2004 v olympijských Aténách
  Čteme v estonském školním atlase světa
  Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
  GEODEET – časopis estonských geomatiků
  InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
  Viditelnost vesmírné stanice ISS
  40. GEODESIA RALLYE ČR
  GPS se konečně spřátelí s Galileem
  FIG 2004 v olympijských Aténách
  Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
  Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
  Co dosud nebylo (k 7. 1. 2004 - 1. díl)
  Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás
  Kubík SMS DreamCom
  Ženy, nepřehlédněte!
  Nejbližší termíny školení produktů Bentley
  Kartografové předávali mapy roku 2003
03/2004

  Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
  GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
  Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
  Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
  Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
  Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno
  Vánočka – tradiční, ale neobyčejná
  1. studentská GIS konference
  Dálkový přístup do slovenského katastru
  Slovenské ministerstvo zemědělství implementuje pro IACS GIS ESRI.
  Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
  Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
  Turistické mapy „Carte de Randonnée“ do tropů
  Slovenský portál katastru nemovitostí
  Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
  POSNAV 2003
  Různé přístupy k dispozici pro úspěšné systémy
  Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
  Cykloturistické mapy SHOCARTu pokryly Česko
  Nalistujte „oldmaps“: Česká republika na starých mapách
  Záchodky podle mapy
  Geodézie a kartografie v literatuře
01a02/2004

   
12/2003

  Výstava Mapy z počítače v Praze
  „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
  V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
  DEN GIS 2003 v ČR
  Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
  GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
  Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
  IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
  GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky
  5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí
  Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
  Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB
  Zeměměřič, který republiku objel na kole za 11 dní
  Časopis Zeměměřič na stáncích
  Zeměměřické planetky (2. díl)
11/2003

  ARCDATA PRAHA pořádá 12. konferenci uživatelů ESRI a ERDAS
  Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy z pera Jiřího Šímy
  Prohlížíme Zeměpisný atlas světa z produkce SHOCartu Vizovice
  Zeměměřičem v Ghaně
  Zeměměřické planetky (1. díl)
10/2003

  39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
  12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
  Trimble opět narostl
  Z 15. Kartografické konference...
  Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
  INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
  Nejisté postavení: GPS monitoruje pokles naftového pole
  Náš průměrný každodenní zeměměřič
  39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
  Historie zeměměřictví - určování času (3. díl)
08a09/2003

   
06a07/2003

   
05/2003

  8. stavební veletr v Brně
  MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
  Digitální planeta Země na obzoru
  Zemřel velký geodet
  Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
  Pozemkové úpravy IX
  Studium geodezie netradičně
  Zeměměřiči pracují off-road
  Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
  Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002
  IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
  Geodetka princeznou
  Rakouské geodetické dny
  Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
  Geodetka princeznou
  Historie zeměměřictví - dodatky (2. díl)
04/2003

  Šest hodin o povodních
  Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku
  Brněnský seminář Zpracování měření GPS
  Slavnostní otevření Kladivovy observatoře
  Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?
  Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?
  Cimrman zeměměřící
  Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)
03/2003

  10 let českého katastru nemovitostí
  Největší turistická mapa ČR v historii
  Křest cykloatlasu
  Konference ČÚZK
  AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
  IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY
  Meriame Slovensko - alebo rastú slovenské pohoria?
  Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
  250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)
  Česká a slovenská astronomie ve filatelii (7. díl)
01a02/2003

   
12/2002

  Geodeti ve výstavbě
  Autonomní region Trentino - Südtirol
  Česká a slovenská astronomie ve filatelii (6. díl)
11/2002

  Anketa o vstupu UOZI do ČKAIT
  Veselý překlep.
  Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
  O GeoIT na letošním INVEXu
  POZVÁNKA
   Praha okem družice na webu
  Česká a slovenská astronomie ve filatelii (5. díl)
10/2002
  Navątivte na Invexu
  Nejmodernějąí fotogrammetrické zařízení v Evropě představil Geodis Brno
  38. GEODETICKÉ INFORMAČNÍ DNY
  Za korupci při mapování lesů do vězení
  Česká a slovenská astronomie ve filatelii (4. díl)
  V mapách jsou i rizikové stezky
8+9/2002
  měny ve vedení resortu geodezie, kartografie a katastru na Slovensku.
 
6+7/2002
PS a ArcPad na VUT v Brně a ČVUT v Praze
Mapu roku 2001 má Zeměměřický úřad
Novým poslancem PSP ČR
Tvorba a údrľba digitálních katastrálních map
Závada v aplikaci DP
2. medzinárodná konferencia inľinierskej geodézie
Česká a slovenská astronomie ve filatelii (3. díl)
Mapy v rozhlase, katastr v televizi
5/2002
Sběr a aktualizace dat s vyuľitím GPS
   
4/2002
Finalisté soutěľe Geoaplikace roku 2001
MapGuide pro úřady místní správy
Novela katastrálneho zákona a jej dopad na spravovanie údajov katastra na Slovensku
Poosmé o PÚ v Třebíči
GIS SEČ 2002
Soudní znalci v oboru
  Praha v síti GPS
Česká a slovenská astronomie ve filatelii (1. díl)
3/2002
Novinářská anketa o nejlepąí turistické publikace
GIS SEČ 2002
ISSS 2002
katalog geodetických firem 2002
XXII. Sympozium z dějin G+K
Vánočka zavoněla Výzkumákem
  Musíme pouľívat pracovní slang při prezentacích a v publikacích o geografických informačních systémech?
Souřadnicové systémy
1+2/2002 Geomaraton 2001
Viděli jsme v Brně na GO a Regiontouru
Pravděpodobnost kolem nás
Setkání předsedů odborných společností
"Privatizace katastru"
  Vklad Číňanů a Korejců k rozvoji vědy (2. díl)
Czech Česko = České Česko
12/2001 Český Telecom implementuje systém Autodesk MapGuide®
Seminář k 100letému výročí profesora Emila Buchara
Celoľivotní profesní doąkolování (CPD)
Česko-polský geologicko-geofyzikální a geodetický seminář
Konference GIS Ostrava 2002
INTERGEO
50 let SP©Z
Geodetické sítě 2001
Seč 2001
  Vklad Číňanů a Korejců k rozvoji vědy (1. díl)
11/2001 PO 37. GEODESIA RALLYE ČR
Seminář Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
ČÚZK povede do konce roku Karel Večeře
Seminář Katastr nemovitostí
Intergraph GeoForum cs 2001
  Tragédie na silnicích
OBČANSKÉ SDRU®ENÍ VIVA GEODESIA A ŘEDITELSTVÍ GEODESIA RALLYE ČR
Geomaraton 2001
Glóby
10/2001 50. výročí vzniku VTOPÚ v Dobruące
Pouľíváte satelitní telefony?
Nové telefony do VÚGTK
Pozvánka na semináře
Přednáąka Nové aspekty inľenýrské geodezie
Mezinárodní konference - Geodetické siete 2001
Spor o autorství ke geodetickému programu
Historie zeměměřictví - matematici a výpočetní technika (2. díl)
8+9/2001 Pracovník VÚGTK vyznamenán cenou Jana Masaryka Gratias Agit 2001
Obchodního ředitele
Zveřejnění rastrových map
Seminář k problematice autorských práv v oblasti kartografických děl v digitální formě
Pozemky a právo
Zaloľení odborné skupiny vzdělávání v zeměměřictví
50. výročí zaloľení SP© zeměměřické
Spuątění Dálkového přístupu do katastru
Mapové zobrazení hledaného telefonního čísla
Workshop WirelessInfo
Autodesk podporuje formát MrSID
Historie zeměměřictví - matematici a výpočetní technika (1. díl)
První milion dokumentů z WWW ČÚZK
Bohatá sbírka teplotních map a grafů
6+7/2001 Mapa roku 2000
GIS - SEČ 2001
Stanovisko Rady NEMOFÓRA k návrhu zákona o dani z nemovitostí
Marné hledání kn na internetu
Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Poznamka k navrhu zakona o poz. upravach
Novela zeměměřického zákona
Nove katastralni predpisy - rekapitulace
Ukazkova verze Image Web Serveru
Autorská práva k datovým bázím geodat a kartografickým dílům v elektronické formě
  Historie zeměměřictví - geofyzika, gravimetrie
Praľské zeměměřické průmyslovce k padesátce
Napříč republikou
5/2001 Výsledky státem zadaného a financovaného výzkumu a vývoje
Dve nove vyhlasky vydavane CUZK
Aktuálne otázky banského meračstva a geodézie
Pozemky a právo
Novy katastralni predpis - Narizeni vlady c. 111/2001 Sb.
Katastr nemovitostí v Bílém domě
Právní vztahy v KN
Slovenská komora geodetov a kartografov
Euroinľinieri
Post predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
CAD Studio - Databáze 1000 tipů z oblasti CAD a GIS
Historie zeměměřictví - geofyzika, gravimetrie (1. díl)
Vylosovaný výherce
4/2001 O katastrálních úřadech
O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Konference ZEMEMERIC
Katastr nemovitostí na internetu
CD-ROM "Zememerictvi a katastr III
Demonerze CD-ROM Zememerictvi a katastr II.
GEODETICKÉ SIETE 2001
Anketa novinářů klubu FIJET o nejzajímavějąí publikace roku 2000
LEICA TOUR 2001
Internet ve státní správě a samosprávě
Trimble představil svůj komplexní zeměměřičský "Toolbox = Kufřík"
 
přístroje III.
Věřte notáři aneb nejdraľąí Foglarův autogram
Desatero správného zacházení s disketami
3/2001 Stanovisko Rady NEMOFORA k návrhu zákona o dani z nemovitostí
Písemné testy jako součást zkouąky
  Historie zeměměřictví
1+2/2001 Dějiny geodezie a kartografie
INVEX 2000 - iDesign - vzdálenost nehraje roli
Autodesk naděloval nevidomým
KATASTR NEMOVITOSTÍ v digitální formě
GEOAPLIKACE ROKU 2000
  Dálkoměry a teodolity
Zeměměřič na Slovensku
12/2000
GeoForum cs 2000
10 let Geosu Litoměřice
Setkání uľivatelů v Seči
Turnaj O pohár předsedy ČÚZK
Prostorový referenční rámec na území ČR
©ance pro zeměměřiče v měnícím se povolání
Profesní samospráva a podnikání ve vztahu ke státní správě v zeměměřictví v ČR.
  Nivelační přístroje ve známkové tvorbě
Knihu 250 století zeměměřičství můľete získat:
11/2000
Geomaraton
36. GEODESIA RALLYE = 30 let GEODESIA RALLYE
Nasazení druľicových měřických postupů v katastru nemovitostí: Svaz zeměměřických správ zemí SRN
Trimble roząiřuje řeąení infrastruktury GPS
Smlouva o spolupráci firem SGI a Intergraph
Trimble uvedl na trh SW TerraSynct V1.0
Trimble získal zakázku na průzkum atmosféry
Fúze společností Trimble a Tripod Data Systems
Mezinárodní odborný seminář
Seminář - Příprava a realizace staveb
 
10/2000
Semináře
Seminář - Vyuľití GPS při sběru dat
Seminář - Partnerství v zeměměřictví
Seminář - Příprava a realizace staveb
Seminář - Příprava a realizace staveb
obor ve filatelii-METR
8+9/2000
Soumrak katastrálního Folklóru?
Veřejné zakázky
Geodézie nebo geodezie
Katastrální zákon
6.setkání uľivatelů - Seč 2000
Autodesk uspořádá první mezinárodní konferenci uľivatelů GIS
Tisková zprava spolecnosti Intergraph z oblasti GIS
Obor ve filatelii - Historie stupňových měření na známkách - stupňová měření v Evropě
Clanek o udajich katastru na internetu v deniku Pravo
6+7/2000
Konference ISSS 2000
Mapy u Vojtěcha
Pětiletý Bentley ČR
Seminář o normách
Padesátiletá ąkola
Valná hromada KGK
Spojení Trimble + Spectra
Obor ve filatelii - Historie stupňových měření na známkách
5/2000
Zasedání představitelů katastrálních sluľeb
Vánoční dárek Břevnovskému kláąteru
Naąe rallye jubilantem
Prague Internet World 2000
Ocenění novinářů z klubu FIJET
Nové logo Autodesku
Informační systém katastru nemovitostí
  První virtuální veletrh
Obor ve filatelii - Edmund Halley - Koberec z Bayeux
4/2000
    Jsou moľné i jiné organizačnĺ modely katastru
  Zemřel Pierre Bézier
Obor ve filatelii - Isaac Newton - Ole Römer - Christian Huygens
3/2000
Nové české pamětní mince - s motivy změny letopočtu 1999/2000
150 let fotogrammetrie (1. část)
Jsou moľné i jiné organizační modely katastru
Leica Tour 2000 - Prezentační turné ve vybraných městech

Obor ve filatelii - Fotogrammetrie, DPZ a GPS na známkách
1+2/2000
Zemřeli ing. Josef ©ulda a Doc. ing. Jaromír Tlustý

Obor ve filatelii - Rudolfínská doba a období po bitvě na Bílé hoře (3. díl)
12/99
    Obor ve filatelii - Jan Kepler (1571-1630)
11/99
    Obor ve filatelii - Rudolf II. a jeho doba
10/99
Představení nového loga HSI
Satelitní telefony
 
6+7/99

®erty stranou, Co kouká z kalhot
Vojenská topografická sluľba čs. armády
    3. část

 
 
5/99

 

 
Obor ve filatelii, díl 8. - Mikuláą Koperník a Jan Hevelius
4/99

 

O zeměměřictví v Rakousku doopravdy
Tematický zájezd na XXI. kongres FIG 1998

Obor ve filatelii, díl 7. – kartografie (2. část)
3/99

GIS Ostrava ´99 - co jsme slyąeli
GIS... Ostrava '99
SEČ '99
GPS ve strojírenství
Stát nabízí pozemky
KN na internetu
Září v Olomouci
Roząíření internetových stránek ČÚZK

Nizozemský katastr nemovitostí Kadaster
Sokkia představuje inovované totální stanice POWERSET

Obor ve filatelii, Díl 7. - kartografie, 1. část
Jako vystřelený ąíp - ľerty stranou
Krachnou SW firmy?
1+2/99
  Rakouský katastr jako dílo vąech oprávněných zeměměřických subjektů (2. díl). Na dlouhé zimní večery
   Řeąení hádanek z minulého čísla
Zatmění slunce 11. srpna ´99.
Obor ve filatelii, díl 6. – Staré navigační pomůcky
Kříľovka SW Zeměměřiče.
11+12/98
Seminář zahájil rozdrnčený Nedvídkův budík
Seąlost vyučujících kartografů
70% SW je nainstalováno nelegálně
Ruąné geodetické dny
Mapy na Vědmě ´98
Autoatlas se skrytou spirálou
Bude mapa roku?
O pohár předsedy ČÚZK
Z činnosti seniorů v Plzni
Obor do BRD
Program besed seniorklubu v Brně
Smutná zpráva

Kniľní Frankfurt popadesáté
Kongres FIG se konal na britských ostrovech
Makalu ´98
Geometra Opava v Nicaragui
Geodetickou firmou v Itálii...
Katastr v Moskvě
Automatizace vyhodnocování

Zeměměřická povídka Ivana Klímy
Obor ve filatelii, díl 5. – Historie velkých objevů
Na dlouhé zimní večery
9+10/98
Sbírá se asi vąechno
Intergraph v Krkonoąích
Autodesk spolupracuje se stavebními inľenýry
FOR ARCH podeváté, tentokrát v Letňanech
  Otokar Březina byl zeměměřič
Obor ve filatelii, díl 4. - Vklad Arabů a Číňanů
Jak se vede
7+8/98
ROADWARE ´98
ComNet 98 s Hrdličkovými
Sjezd geografů
Tváře fotogrammetrie
GIS BRNO 1998
GIS ve státní správě
Hodinová stávka
MacroTEL 3.5 na trhu
Prague Internet World ´98
Internet ve státní správě
Prodej map přes internet
Nebe se opět otevřelo
13 nových měst
Je nás 10 299 125 obyvatel
Slovensko-polsko-české geodetické dny
Výąka nejvyąąí hory světa
Soud o Thermal
Obor ve filatelii, díl 3. - Antika
Český zeměměřič na Makalu
Deset tisíc knih ročně
Milion ha úhorů
5+6/98
Open GIS
Doc. Ing. Otakar Vosika, CSc.
Ing. Jaroslav Průąa
Stavební veletrh potřetí
URBIS pro starosty
100 let od zaloľení ondřejovské hvězdárny
Aplikace metod IG ve výstavbě
Právní vztahy k nemovitostem
Dobří holubi se vracejí
Přerovská pře KÚ s radnicí
Inspektoři OSN se svezli se zeměměřiči
S fotogrammetrií na cizince
V Rumunsku se nedoměří
Ruským ministrem je zeměměřič
Obor ve filatelii, díl 2. – ©kolství
Třetina lidí za počítačem
O 18,18 metru proti proudu
3+4/98
DPH a Zeměměřič
Sokol a ČSTV
Nové byty do KN
Vatikán a pozemková reforma Atlasem do hlavy ne
Signál SOS utichl
Obor ve filatelii, díl 1. – Definice zeměměřictví
To bylo tenkrát, před padesáti lety
1-2/98
Dějiny na disketě
O zeměměřictví a katastru
Kartografové na GO '98
Fotogrammetrický podvečer
Ogaři ze Zlína křtili Prahu
Průmyslovka otevřela dveře
Turisté dokončili edici map
13 dnů před koncem roku
Ocenění FIJET
S Intergraphem bylo do zpěvu
Předvánoční Autodesk
   
12/97
Dva geodetické dny v Brně
Zeměměřičům na INVEXu '97 jeden den nestačil
Multimediální atlas se vykutálel v Praze
Uľivatelé SW ESRI a ERDAS si uľívali
Za výstavou Geomatica '98 do Edenu
Sokia v novém
Nizozemská podrobná mapa
Létají vůbec výzvědné druľice ruské armády?
Jednotný globální navigační systém
KÚ chybějí poątovní známky
Výročí na V© báňské
11/97 Místopředseda ČÚZK starostou
Kartografové zaplavili Olomouc
Jsou kartografové v dobré Společnosti?
Zeměměřiči na FOR ARCHu 97
Geodis na ČVUT
To bylo tenkrát, před padesáti lety
7+8/97 TOP Zeměměřič '97
III. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny
Byty a KN pohledem čtyř odborníků
Roadware '97
Digitální Praha pokřtěna
Přemístěný hraniční kámen
Informační systém na hranicích
Cena státních map v Evropě
5/97 Neseąli se na Strahově
Lidi, to je map!
Miliony pro pozemkové úpravy
Seminář k nevydaným návodům
Geodezie s přívlastky
Komerční druľice
Nejdéle realizovaným projektem v historii lidstva
ČTYŘIKRÁT SE ZAMYSLI, ČTYŘIKRÁT ODPOVĚZ
4/97 Lesnická fakulta v novém
Napravo totálky, nalevo vany
Kolmanův seminář o PÚ
  POZOR NA PODVODNÍKA!!!
Geovap má nové sídlo
Ověřování přesnosti a funkce historických teodolitů
Komise zanikne do r. 2000
Reľisér Peąka mohl být zeměměřičem
Digitální mapa v Jirkově
3/97 KÚ v Pardubicích v novém
Pětaosmdesátiny zeměměřického nestora
Holiday World '97 poąesté
  Tisící stránka Zeměměřiče
Ředitel rychlým útočníkem
Mají na KÚ dva metry navrch
2/97   Geodézie Krkonoąe bilancovala
  Inspirace pro dovolenou
  Desítky dotazů k právním vztahům k nemovitostem
  Na Slovensku byly zruąeny katastrální úřady
  Zeměměřiči klepou na dveře Evropské unie
 
1/97 Dveře průmyslovky dokořán DPZ v Palestině
Státní politika pro GPS
Zeměměřič na GEOMATICE
12/96 Odcizené hraniční kameny
Turnaj katastrálních úřadů
Specifikace v pozemních stavbách
  Kdo je vlastne zeměměřič?
Sdruľení praľských zeměměřičů
Zeměměřičské rekordy a zajímavosti
11/96      
10/96 Fórum o informační společnosti
Cenová mapa Prahy
XVIII. kongres ISPRS