[Home Page]

Jak dlouho trvá potvrzení GP…

Je to divné, ale po celoživotních zkušenostech ze střediska geodézie zevnitř a nyní s katastrálními úřady zvenčí stále platí, že co středisko či dnes katastrální úřad je vždy, ač řízen různými nadřízenými orgány, to republika v republice. Okres od okresu platí jiný režim, jiné zvyklosti. A to se nemění ani migrací pracovníků. Noví úředníci zcela ochotně a obvykle bez přemýšlení převezmou mravy i nemravy těch, od kterých přejímají veslo.

Jako ve všem: záleží vždy na lidech, na které narazíte. Někdo je důležitý tím, že s úsměvem je schopen vyhovět rychle a odborně na výši, jiný je důležitý tím, že nejde nikdy nic a když už mu nezbývá nic jiného, tak třeba provede s rizikem nevalné kvality. Tato úměra platila a platí stále a to ve všech oborech bez výjimky. To proto, že lidé jsou ve všech oborech stejní.

K tomu si připočtěme kádrovou obměnu na katastrálních úřadech. Odborníci z velké většiny odešli do podnikatelské sféry (soukromých firem je zhruba dvakrát až třikrát víc než snese poptávka), další část odborníků se dožila s radostí zaslouženého důchodu. Tím se nenávratně vytratila z katastrálních úřadů profesní paměť. A bez této paměti oprava chyb, omylů a nedodělků je nemožná či časově neúnosná. Možnosti revize navíc totálně komplikují celoplošně a bez poloprovozních zkoušek aplikované pokusy s tím, co ještě SPI a SGI snese. Pod různými výkřiky vzdechy se tříští finanční prostředky na experimenty, které pouze oddalují šanci na nové celoplošné mapování republiky (všimněte si, že mapování již takřka kompletně odejmulo našemu resortu ministerstvo zemědělství pod pláštíkem pozemkových úprav).

Odborníci byli na katastrálních úřadech nahrazeni úředníky, kteří se zde ocitli jakousi náhodou. Ti by mohli být stejně platnými pracovními silami v kancelářích např. finančních úřadů, VZP, ČD, další dosaďte sami.

A do toho přichází na katastrální úřad soukromý geodet (např. ing. Podrázká ze Zeměměřiče č. 10/02) s čepicí (kulichem, kloboukem, hadovkou) v ruce a spíš prosí než žádá o potvrzení geometrického plánu za např. Kč 2 520,- včetně DPH.

To nemusí úředníka zajímat. On třeba neví, že např. ing. Podrázká musí během měsíce takto přijít patnáctkrát do měsíce a to jenom proto, aby vydělala stejně tolik jako potvrzující úředník, za předpokladu, že ji objednatel zaplatí. Úředník však nemusí nic, tomu "to" vždycky přijde pod nos.

Tragédií je, že tento elementární ekonomický problém např. ing. Podrázké nechápe ani místopředseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pan ing. Pašek. I ten má výhodu, dostává "to", na rozdíl od např. ing. Podrázké, pravidelně. A svůj haléř v tom má, bohužel, ze svých daní např. i ing. Podrázká.

V dopisu ing. Podrázké jsem na rozdíl od pana místopředsedy ing. Paška nevysledoval žádné rozčílení. Pouze konstatování faktu. Myslím, že za tuto formulaci by se měl pan Pašek paní Podrázké omluvit a současně si udělat na katastrálních úřadech pořádek. Jinak těch haléřů na výplaty úředníků bude od nás, soukromých zeměměřičů, stále méně a méně.

PS: Byl náš místopředseda někdy ženatej? On zřejmě netuší, co je to rozčílená ženská.

Ing. Janovský, GEOS Litoměřice

vyvěšeno: 15. listopadu 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2002
[Server] [Geodezie] [Katastr nemovitostí] [ČÚZK] [Pošta]