[Home Page]

Mapu roku 2001 má Zeměměřický úřad

PRAHA (10. 5. 2002) - Výsledky čtvrtého ročníku ankety pořádané Českou kartografickou společností o nejlepší kartografické dílo loňského roku byly vyhlášeny na Výstavišti Praha v rámci doprovodného programu knižního veletrhu Svět knihy. V úvodu tajemník Společnosti a předseda hodnotící komise Vít Voženílek připomněl, že do soutěže přihlášených titulů bylo tentokrát nejvíce ze všech předchozích ročníků. Soutěž doznala několik změn. Rozšířila se o další kategorie. Komise například zvlášť hodnotila školní kartografická díla, mapy na Internetu a výsledky studentských prací.
  
   Mapou roku v kategorii atlasů a souborů map se stalo státní mapové dílo konkrétně Základní mapa České republiky 1:10 000 vzniklá digitální metodou na podkladě Základní báze geografických dat (ZABAGED). Připomínáme, že to rozsáhlé digitální kartografické dílo, které v několika listech v papírové podobě vyšlo už v roce 2001, zpracovávají pracovníci Zeměměřického úřadu. V této kategorii byly nominovány dále Autoatlas České republiky l:150 000 s připojenou mapou Evropy malého měřítka z dílny SHOCART a Cykloturistické mapy KČT 1:100 000. V kategorii samostatných map nebyla udělena cena, přestože v nominaci byly Autdoorová mapa Posázaví v měřítku 1:100 000 ze SHOCARTu, Vodní díla z BAT Programu a Velká cykloturistická mapa 1:75 000 list Český les - Domažlicko od SHOCARTu.
  
   V kategorii školních map, map na CD nosičích a výsledků studentských prací se nesešlo více než dva tituly a tak se stejně jako v krasobruslení mistři republiky za rok 2001 nevyhlašovali. Ze čtyř přihlášených a ze dvou nominovaných map na Internetu - šlo o portál www.Uzdroje.cz (Comuter Press, a.s. a T-Mapy, s.r.o.) a mapy na webu www.Tiscali.cz z dílny PLANstudio, s.r.o., získalo cenu pražské PLANstudio. Zvláštní cena patří Barboře Skácelové za mimořádné zpracování rozsáhlého tématu obsažené v příloze k její diplomové práci nazvané Atlas zemědělských plodin, kterou Barbora obhájila na Přírodovědné fakultě Paleckého univerzity v Olomouci.
  
   Diplomy označené Mapou roku 2001 převzali za Zeměměřický úřad první kartograf toho úřadu Jiří Kučera a za PLANstudio jednatel společnosti Jiří Kanis. Protože Barbora Skácelová do Prahy nemohla přijet na vyhlášení výsledků v plné své kráse, na Hané ji zvláštní cenu předá vedoucí její práce Vít Voženílek. Ten ji bude muset při té příležitosti vysvětlit, proč byl jediným v komisi, který nehlasoval pro ocenění olomoucké studentky.
  
   "Soutěžní příspěvky dokladují celkovou vysokou úroveň české kartografie, jež je srovnatelná se špičkovými evropskými díly," zhodnotil uzavřený ročník kartografické soutěže Vít Voženílek. První muž České kartografické společnosti Miroslav Mikšovský pogratuloval zástupcům vítězných a nominovaných kartografických dílen a poděkoval všem soutěžícím. Zdůraznil, že do soutěže zaslaná díla budou součástí výstavy pořádané v rámci Kongresu mezinárodní kartografické federace ICA.

Petr Skála

vyvěšeno: 13. května 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2002
[Server] [Kartografie] [GIS] [Pošta]