[Server]

obalka.jpg

Květen 2002

[Rezort ČÚZK]
Zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
ZPRAVODAJ ČUZK

[Katastr nemovitostí]

[GPS]
Sběr a aktualizace dat s využitím GPS

[Kartografie]
Mapu roku 2001 má Zeměměřický úřad

[Geodezie]
Sběr a aktualizace dat s využitím GPS
VKM - efektivní řešení geodetické technologie
Výškové spojení mezi Dánskem a Švédskem
Terminologie zeměměřictví a KN ČR
Vyjádření KGK k výrokům předsedy ČMKPÚ na semináři o PÚ
Úprava zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

[Fotogrammetrie]

[DPZ]

[GIS]
Geoaplikace roku 2001 (dokončení)
Mapu roku 2001 má Zeměměřický úřad
MIS potřetí a mezinárodně
Další body pro MISYS

[Školství]

[Přečtěte si]
Lasery ve stavebnictví a navigace strojů
Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle století
Technický slovník naučný
Autorský zákon a předpisy související komentář

[Internet]

[Ruzne]
Umíme psát? (3. díl)
Moderní český snář přináší na internetu veřejnosti toto vysvětlení
Vzdělávání pomocí internetu

[Komora geodetů a kartografů]
Vyjádření KGK k výrokům předsedy ČMKPÚ na semináři o PÚ

[Pozemkové úpravy]
GEOS Litoměřice - 10 let pozemkových úprav
Vyjádření KGK k výrokům předsedy ČMKPÚ na semináři o PÚ

[Software]
Další body pro MISYS
VKM - efektivní řešení geodetické technologie

[vimevite]
Sběr a aktualizace dat s využitím GPS

[Historie]

[Diář]

[csgk]


Minulé číslo       [Server]       Další číslo       Archiv