[Home Page]

Sběr a aktualizace dat s využitím GPS


   firma ARCDATA PRAHA, s.r.o. - výhradní distributor firmy ESRI v ČR a firma GEFOS, a.s. - zástupce firmy Leica Geosystems v ČR Vás srdečně zvou na seminář Sběr a aktualizace dat s využitím GPS, který se bude konat 20. května 2002 v Brně a 24. května 2002 v Praze.
   Seminář je určen pro všechny organizace, které pracují s geografickými informacemi a potřebují je sami aktualizovat přesným měřením v terénu.
  Představíme Vám "kapesní" GIS ArcPad a GPS přijímače Systému 500 pro sběr dat do GIS. V terénu pak uvidíte oba software propojené s GPS senzory GS50 a GS5. V závěru semináře Vás pozveme na malé občerstvení, které bude spojeno s losováním o ceny od pořádajících firem.
   Přihlášky zasílejte nejpozději týden před konáním semináře na tuto poštovní nebo e-mailovou adresu, případně fax: ARCDATA PRAHA, s.r.o., Hybernská 24, 110 00 Praha 1, tel.: 02/24 19 05 11, fax: 02/24 19 05 67, E-mail: registrace@arcdata.cz

zs

vyvěšeno: 29. května 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2002
[Server] [Geodezie] [GIS] [Víme - Víte] [Pošta]