[Server]

obalka.jpg

Srpen + Září 2002

Jak bylo?
[Rezort ČÚZK]
Omezení provozu KÚ v důsledku povodní.
Návrh nového katastrálního zákona
Předpisy a technické normy

[Katastr nemovitostí]
Návrh nového katastrálního zákona
Soudní znalec nepodléhá ZKI
Předpisy a technické normy

[GPS]
PS a ArcPad na VUT v Brně a ČVUT v Praze

[Kartografie]
Povodně na 3.MIS a 23.UDMS

[Geodezie]

[Fotogrammetrie]

[DPZ]

[GIS]

[Školství]
Vyučující odborných předmětů pro studijní obor
g e o d é z i e.

[Přečtěte si]
Přečtěte si
Předpisy a technické normy

[Internet]

[Ruzne]
Předpisy a technické normy

[Komora geodetů a kartografů]
Proč podpořit vznik Komory geodetů a kartografů v rámci ČKAIT?

[Pozemkové úpravy]

[Software]

[vimevite]
měny ve vedení resortu geodezie, kartografie a katastru na Slovensku.

[Historie]

[Diář]

[csgk]


Minulé číslo       [Server]       Další číslo       Archiv