[Home Page]

Předpisy a technické normy

Předpisy a technické normy pro oblast zeměměřictví dlouhodobě eviduje a přehledně publikuje na stránkách své mateřské firmy ing. Václav Šanda z Gefos, a.s. Doporučujeme tuto stránku vaší pozornosti.

Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK včetně meziresortních dohod, platných k 1. červenci 2003 zveřejnil Český úřad zeměměřický a katastrální... Doporučujeme informaci ze srpna 2003 vaší pozornosti.

podpis: (zs)

vyvěšeno: 29.8.2002, 19.8.2003


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2002
[Server] [katastr nemovitosti] [rezort ČÚZK] [Pošta]