[Home Page]    Terminologie «poiksté»

Tento příspěvek reaguje na článek uveřejněný v Zeměměřiči č. 8+9/2000

Na třetí straně Zeměměřiče číslo 8+9/2000 mě upoutal terminologický sloupek a tentokrát především slovo ZEMĚMĚŘICTVÍ. A tak týden po vyjádření k termínu "geodezie" můj názor na "zeměměřictví": Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost mám a vámi uvedené výklady s ním v celku souhlasí. Nevíme ovšem, koho měl Ústav pro jazyk český AV ČR za poradce pro náš obor, ale moc se mu to nepovedlo. Proto bude lépe, když nahlédneme do naší odborné terminologie:

   Slovník geodetického a kartografického názvosloví: Geodetické základy, Edice VÚGTK, řada 4, Praha 1973:
zeměměřictví = geodezie a kartografie v nejširším pojetí,
zeměměřič = odborník v zeměměřictví.

   Terminologický slovník geodezie, kartografie a katastra, Bratislava 1998 (společné dílo GKK SR a ČÚZK):
zeměměřictví = souhrn geodetických a kartografických činností včetně technických činností v katastru nemovitostí,
zeměměřič = odborník v zeměměřických pracích.

   Nechci uvádět dlouhé výklady termínu geodezie a kartografie, ale z uvedeného je jasné, že zeměměřictví a geodezie nejsou synonyma. Toho bylo využito v roce 1993 při změně názvu našeho nejvyššího úřadu, ČÚZK, z důvodu jeho zkrácení. To "katastrální" tam být musí vzhledem k rozsáhlé netechnické činnosti v katastru nemovitostí v resortu ČÚZK.

J. Pražák, VÚGTK

Pozn. red.: Příspěvek sice zrovna přesně neodpovídá na námi nastolený problém - totiž definovat rozdíl mezi slovy zeměměřictví a zeměměřičství, ale pro ty z vás, kterým už se z toho motá hlava jsme našli mnemotechnickou pomůcku:

zeměměřičství = činnost
zeměměřictví = obor
(po vzoru již notoricky známé poučky na rozlišení pražských ulic: Ječná = jezdí, Žitná = žádná tramvaj).

   

   


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2000
[Server] [Geodezie] [Pošta]