[pošta]             Česká kartografie v r. 1997


    Když jsme téměř před čtyřmi roky zahajovali v našem časopise rubriku Dívejte se do mapy příspěvkem Nepřehledný svět map (časopis Zeměměřič 1/94, s. 29), netušili jsme, jak bouřlivý vývoj kartografie v ČR prodělá. Tehdy se všichni čeští vydavatelé map (kromě Kartografie Praha) teprve začínali profilovat. V současné době se zdá, že moc nechybí do okamžiku, kdy bude český mapový trh přeplněn. Firmy působící v tomto oboru lze rozdělit do čtyř skupin:

  1. Firmy zabývající se hlavně prodejem map jiných vydavatelů
  2. Kartografická nakladatelství s širokým edičním plánem
  3. Kartografická nakladatelství specializující se na některé druhy map
  4. Firmy nabízející mapy


1. Firmy zabývající se hlavně prodejem map jiných vydavatelů. Sem patří především (pořadí podle nám známých objemů tržeb):


2. Kartografická nakladatelství s širokým edičním plánem. Tuto skupinu nyní tvoří čtveřice nakladatelů (pořadí podle nám známých objemů tržeb):


3. Kartografická nakladatelství specializující se na některé druhy map (včetně firem, u nichž vydávání map tvoří alespoň polovinu jejich celkové činnosti - seřazeny abecedně):


4. Firmy nabízející mapy (produkce map je pouze jednou z jejich činností - jsou seřazeny abecedně):


    Uvedené 32 firmy reprezentují většinu aktivit v ČR v oblasti komerční kartografie (ve svém okolí určitě najdete další malé firmy, které je možné zařadit do čtvrté kategorie). Uvedeným firmám čile "konkurují" dvě státní instituce - ČÚZK a AČR v oblasti státního mapového díla, a to v měřítkách 1:5 000 až 1:500 000. (Podrobnější informace o aktivitách ČÚZK v této oblasti najdete v Zeměměřiči 8/96 na s. 8-9). S takovým počtem firem působících v oblasti komerční kartografie se nesetkáte ve srovnatelných zemích. Například na Slovensku dominantnímu VKÚ Harmanec sekundují hlavně pouze Freytag u. Berndt, Mapa Slovakia, P.F.ART, STIEFEL aj. V ČR jsou dnes k dispozici 3 digitální podklady autoatlasu ČR (+ 2 klasické) v měřítku 1:200 000, také Praha má 4 digitální podklady (+ 3 klasické) pro celé území města. Ve srovnatelném Rakousku se teprve usilovně připravuje první vydání digitálního autoatlasu 1:200 000. V některých oblastech ČR je k dispozici až 5 různých turistických map od různých českých vydavatelů (v atraktivních příhraničních oblastech navíc ještě až 3 turistické mapy zahraničních vydavatelů). Soutěžení o zákazníka je v ČR stále obtížnější a méně ziskové.
   K tomuto závěru dospělo několik kartografických nakladatelů a distributorů již před dvěma lety. Nejdříve ze všech začaly intenzivně spolupracovat Geodézie ČS s Geodezií Brno. Plodem této kooperace jsou autoatlasy ČR 1:100 000 a 1:200 000, připravovaný Atlas turistických map 1:75 000 (trochu zpožděný) a čilá výměna podkladů měst ČR. Obě firmy úspěšně spolupracují na základě uzavřené smlouvy, kterou ale kterákoliv strana může kdykoliv vypovědět. Když před časem pohltila Bertelsmannova mediální skupina nejznámnější evropské vydavatelství plánů měst - Falk Verlag Hamburg, překvapilo to většinu kartografů. Dnešní tvrdý konkurenční boj mohou přežít pouze ti nejsilnější, pouze ti, kteří nejracionálněji využívají své kapacity a mají dobře a efektivně zorganizovanou distribuci. Podobný proces probíhá i v ČR, např. právě vzniká holding firem kolem Kartografie Praha. Zatím je obtížné získat podrobnější informace. Víc bude zřejmé pravděpodobně v létě 1998.

Jiří KANIS


Z časopisu Zeměměřič č. 11/97         [obor]     [Server]