[pošta]             Listopad '97

[Rezort ČÚZK]
Nejvyšší průměrný plat na úřadech je na ZKI
Z nedávného porovnání 26 českých úřadů, mezi které byly zařazeny i KÚ, ZÚ a ZKI, vyplynulo, že nejvyšší průměrný plat (17 539 Kč) mají ze sledovaných úřadů právě na ZKI.

Výdaje na r. 1998 podle kapitol
V návrhu státního rozpočtu na r. 1998 je plánována pro rezort ČÚZK částka o 1,8 % vyšší než letos.

[Víme - víte]
Z DOMOVA
Místopředseda ČÚZK starostou
K. Večeře, místopředseda ČÚZK, je již několik let starostou obce Lipoltice u Přelouče.

Kartografové zaplavili Olomouc
Dvanácté kartografické konference se zúčastnilo téměř 300 specialistů z ČR, SR, Německa, Rakouska a Ukrajiny. V odborném programu plenárního jednání bylo předneseno 56 odborných referátů, v panelové sekci byly prezentovány 34 příspěvky a technické výstavy se zúčastnilo 25 vystavovatelů.

Jsou kartografové v dobré Společnosti?
Plenární zasedání s volbou nových orgánů Kartografické společnosti proběhlo během kartografické konference v Olomouci. Soudě podle předsedovy zprávy o stavu Společnosti mezi dvěma plény, mají kartografové větší aktivity a úspěchy spíše v zahraničí než doma.

Zeměměřiči na FOR ARCHu 97
Na 8. stavebním veletrhu a 3. mezinárodním veletrhu stavebních strojů a mechanizace na Strahově vystavovalo letos více geodetických firem než loni.

Geodis na ČVUT
Přístroje značky Topcon se počátkem listopadu představili nejen studentům a pedagogům FSv ČVUT v Praze.

ZAJÍMAVOSTI
To bylo tenkrát, před padesáti lety
Není nikdy na škodu ohlédnout se. Proto jsme prolistovali dobový odborný tisk, abychom vás seznámili s tím, co se stalo před padesáti lety.

[Kartografie]
Česká kartografie v r. 1997
Když jsme téměř před čtyřmi roky zahajovali v našem časopise rubriku Dívejte se do mapy příspěvkem Nepřehledný svět map (časopis Zeměměřič 1/94, s. 29), netušili jsme, jak bouřlivý vývoj kartografie v ČR prodělá.Tehdy se všichni čeští vydavatelé map (kromě Kartografie Praha) teprve začínali profilovat. V současné době se zdá, že moc nechybí do okamžiku, kdy bude český mapový trh přeplněn. V příspěvku je vyjmenováno 32 firem působících v ČR v oblasti komerční kartografie. Firmy jsou rozděleny do čtyř kategorií.

[GIS]
ZABAGED/1 nebo DMÚ 25
Pro potřeby státní správy zpracovala pražská firma Arcdata studii, v níž se snažila srovnat dvě konkurenční geografické databáze vznikající v ČR. Vyhodnocení dat DMÚ 25 a ZABAGED/1 ukázalo, že obě databáze jsou svou podrobností, rozsahem sledovaných prvků a jejich atributů a aktuálností dat prakticky srovnatelné.

Autodesk GIS Roadshow
V hotelu Panorama se koncem září konala prezentace komplexního řešení pro GIS firmy Autodesk.

    [Server]