[pošta]             Nejvyšší průměrný plat na úřadech je na ZKI


    Z nedávného porovnání 26 českých úřadů (jaro 1997), mezi které byly zařazeny i katastrální úřady s limitem 5 364 pracovníků, Zeměměřický úřad s limitujícím počtem 392 pracovníků a zeměměřické a katastrální inspektoráty (ZKI) omezené počtem 84 pracovníků, vyplynulo, že nejvyšší průměrný plat (17 539 Kč) mají ze sledovaných 26 úřadů právě na ZKI. Naopak katastrální úřady s průměrným platem 11 621 Kč a Zeměměřický úřad s průměrným platem 11 172 Kč byly téměř na konci tabulky, kde se hůře v průměru vyplácí už jenom zaměstnancům České školní inspekce (9 903 Kč), Českého úřadu sociálního zabezpečení (10 439 Kč), Civilně správního úseku MV (10 551 Kč), Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 10 880 Kč. Celkový platový limit mají ve státní správě nejvyšší na počtem 14 206 zaměstnanců limitovaných finančních úřadech (2,140 mld. Kč), dále na Českém úřadě sociálního zabezpečení (991 mil. Kč), kde nemůže být více než 7 915 zaměstnanců a rovněž i na KÚ (748 mil. Kč).


Z časopisu Zeměměřič č. 11/97         [obor]     [Server]