[pošta]             Výdaje na r. 1998 podle kapitol


    Pro rok 1998 před konečným schválením Parlamentem obsahuje státní rozpočet kapitolu rezortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro níž plánuje spotřebu 1 757 677 000 Kč, což je nárůst 101,8 % (v porovnání s r. 1997). Celkový nárůst spotřeby celého státního rozpočtu však činí u 36 kapitol 104,9 %, z toho spotřeba narostla dokonce u 23 kapitol, nejvíce u senátu o 128,9 %. Pro zajímavost, z příjmů v roce 1998 se očekává 15 200 mil. Kč z dědické a darovací daně a z daně z převodu nemovitostí, dále poplatky za správní a soudní úkony mají přilít do státní pokladny 4 900 tis. Kč.


Z časopisu Zeměměřič č. 11/97         [obor]     [Server]