[pošta]             ZABAGED/1 nebo DMÚ 25


    Pro potřeby státní správy zpracovala pražská firma Arcdata studii, v níž se snažila srovnat dvě konkurenční geografické databáze vznikající v ČR:

    ZABAGED/1 (Základní báze geografických dat)
vzniká na základě usnesení vlády ČR č. 453 (z 8. 9. 1993). Garantem projektu je ČÚZK a realizaci zajišťuje ZÚ ve spolupráci s KÚ I. typu. ZABAGED/1 je topologicko vektorovou databází na úrovni podrobnosti základní mapy 1:10 000 (ZM-10).

    DMÚ 25 (Digitální model území 1:25 000)
je součástí Vojenského informačního systému a je vytvářen v Toposlužbě AČR, jmenovitě ve VTOPÚ Dobruška. Informační obsah v podstatě odpovídá topografické mapě 1:25 000 (TM-25).

Srovnání obou systémů
    Vyhodnocení dat DMÚ 25 a ZABAGED/1 ukázalo, že obě databáze jsou svou podrobností, rozsahem sledovaných prvků a jejich atributů a aktuálností dat prakticky srovnatelné. Jejich výhody či nevýhody lze shrnout takto:

DMÚ 25
Výhody:

Nevýhody:

ZABAGED/1
Výhody:

Nevýhody: Obě databáze jsou využitelné jako podkladová data pro práce ve středních měřítkách především ve státní správě. Největší nevýhodou je však fakt, že se budují samostatně bez bližší koordinace, v různých systémech a s různým cílem (každá strana "mapuje" hlavně prvky, které ji zajímají. Účelnější by bylo budovat jednotnou geografickou databázi již nyní a ne až po r. 2000!


Z časopisu Zeměměřič č. 11/97         [obor]     [Server]