[Server]

obalka.jpg

Prosinec 2000

V posledním čísle tisíciletí...

[Rezort ČÚZK]
Stanovisko Komory geodetů a kartografů a Zeměměřické oborové rady ke stavu plnění projektu Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN)
reakce ČÚZK ke "Stanovisku Komory geodetů a kartografů a Zeměměřické oborové rady ke stavu plnění projektu Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN)

[Katastr nemovitostí]
Stanovisko Komory geodetů a kartografů a Zeměměřické oborové rady ke stavu plnění projektu Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN)
reakce ČÚZK ke "Stanovisku Komory geodetů a kartografů a Zeměměřické oborové rady ke stavu plnění projektu Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN)
NOVELA KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA

[GPS]
Prostorový referenční rámec na území ČR

[Kartografie]
Jizersko-ještědský horský spolek
Konference KARTOGRAFIE
XXI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

[Geodezie]
Měření deformací historické lodi v muzeu Vasa
Jak editovat údaje v Katalogu geodetických firem na Webu Zeměměřiče.
SYSTÉM KOKEŠ NA PRAHU NOVÉHO TISÍCILETÍ
Doc. Ing. Jan Jandourek, CSc.
LEICA Tour 2001
XXI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
Prostorový referenční rámec na území ČR
Šance pro zeměměřiče v měnícím se povolání
Profesní samospráva a podnikání ve vztahu ke státní správě v zeměměřictví v ČR.

[Fotogrammetrie]
Zaměření klenby kostela P. Marie a Karla Velikého

[DPZ]

[GIS]
Kombinování map na webu: Open GIS testovací prostředí webového mapování vysvětleno
GIS... Ostrava 2001

[Víme - víte]

[Přečtěte si]

[Internet]

[Ruzne]
Odečítání darů od základu daní
Jak editovat údaje v Katalogu geodetických firem na Webu Zeměměřiče.
Jizersko-ještědský horský spolek
křížovka zeměměřiče
Novela zákona o konkurzu a vyrovnání
Novinky zeměměřické knihovny č. 3 a 4/2000 obsahují:
Obchodní rejstřík ČR na internetu
Udělejte si představu o planetě Zemi
Doc. Ing. Jan Jandourek, CSc.
Moravský večer
Vánoční dárek Zeměměřič 12/00 v PDF

[Komora geodetů a kartografů]
úvodem
Šance pro zeměměřiče v měnícím se povolání
Profesní samospráva a podnikání ve vztahu ke státní správě v zeměměřictví v ČR.

[Software]
SYSTÉM KOKEŠ NA PRAHU NOVÉHO TISÍCILETÍ

[Historie]

[vimevite]
Nivelační přístroje ve známkové tvorbě
GeoForum cs 2000
10 let Geosu Litoměřice
Setkání uživatelů v Seči
Turnaj O pohár předsedy ČÚZK
Prostorový referenční rámec na území ČR
Šance pro zeměměřiče v měnícím se povolání
Profesní samospráva a podnikání ve vztahu ke státní správě v zeměměřictví v ČR.
Knihu 250 století zeměměřičství můžete získat:

[Historie]
Měření deformací historické lodi v muzeu Vasa
Zaměření klenby kostela P. Marie a Karla Velikého
XXI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

[Diář]

[csgk]


Minulé číslo       [Server]       Další číslo       Archiv