[Home Page]
   Novinky zeměměřické knihovny č. 6/99

NZK v papírové podobě lze objednat na adrese:
VÚGTK – ODIS,
250 66 Zdiby 98

NZK v elektronické podobě naleznete na http://gama.fsv.cvut.cz/~odis/nzk/nzk.shtml

GODWIN, L.: Zavádění zásad kvality: ISO 15046-13: Normy pro digitální geografické informace;

LORIK: Kompletní integrované řešení pro výrobu map: Profesionální software pro kartografii;

ECKES, K.: Katastr v Polsku: Historické podmínky a perspektivy vývoje;

NOVAKOVIĆ, G.: Kontrola přesnosti měření při aplikaci kritéria opakovatelnosti;

KLONOWSKI, J.: Báze geodat z úplného spojení GIS-GPS: Efektivní a hospodářské vytvoření prostorového vztahu;

De JONG, K.: GLONASS a GPS: Východ se setkává se západem;

ROODZAND, J.: Další generace prostorových informač. systémů;


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2000
[Server] [Rezort ČÚKZ] [Přečtěte si] [Pošta]