[Server]

obalka.jpg

Březen 2000

[Rezort ČÚZK]
Jmenování nového ředitele odboru legislativy a metodiky KN
Představování rekreačních objektů zeměměřičů
VÚGTK žádá dědice Ing. Dr. techn. Františka Maška ...

[Katastr nemovitostí]

VÚGTK žádá dědice Ing. Dr. techn. Františka Maška ...

[GPS]

Ze setkání CGSIC, IISC v prosinci '99 v Praze
Testování přijímače GPS fy. Trimble
Největší soukromý projekt v dějinách československého zeměměřictví
Pořádaný ústavem geodezie FAST VUT

[Kartografie]

[Geodezie]

Pořádaný ústavem geodezie FAST VUT
Společnost Hrdlička s.r.o. výhradním distributorem přístrojů Nikon
Prezentační turné ve vybraných městech

[DPZ]

Vznik tohoto oboru a jeho historie

[GIS]

Seminář firem Autodesk, Oracle a Grall

[Víme - víte]

[Přečtěte si]

Vše o geometrickém plánu, Teodolity v průmyslu

[Internet]

[Ruzne]

Představování rekreačních objektů zeměměřičů

[Historie]

[vimevite]

Prezentační turné ve vybraných městech
Vznik tohoto oboru a jeho historie
s motivy změny letopočtu 1999/2000

[Diář]

[csgk]

Minulé číslo       [Server]       Další číslo