[Home Page]   

První člen vlády na ČÚZK

Po sedmi letech byl ministr Březina prvním (!) členem vlády, který od roku 1993 navštívil ČÚZK. Stalo se tak kolem svátku sv. Mikuláše loňského roku (viz Zeměměřič č. 12/00). Osobně se byl přesvědčit o průběhu realizace ISKN v nové budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze. Ministr se na tomto pracovním setkání s řešiteli ISKN setkal nejen s představiteli ČÚZK, ale též se zaměstnanci ZÚ, KÚ, systémovým integrátorem APP a také dodavateli komponentů. Po uvítání předsedou ČÚZK, ing. J. Šímou, a půlhodinové rekapitulaci průběhu projektu od místopředsedy ČÚZK, ing. K. Večeře, přednesl ředitel odboru informatiky ČÚZK, ing. V. Suchánek, nástin dalších možných krizových míst projektu. Ing. J. Jirman předvedl ukázku dálkového přístupu a následovalo sestavení "poučení z krizového vývoje" projektu. Byl to především problém s financováním, kdy vláda rozhodla o realizaci projektu, ale schválila pouze úvodní peníze. Každé další finanční prostředky se musely pracně "dolovat". Kritickým místem bylo také zadávání veřejných zakázek, kdy vlivem odvolání došlo ke značnému časovému zpoždění. Na projektu se také podepsala nemožnost státního úřadu vytvořit pevný pracovní tým, v němž lidé pracují 12 hodin denně, což zaměstnavatel nemůže ohodnotit a roztroušenost odborníků po republice. Ani systémovou integraci asi nedokáže nikdo v ČR dělat podle požadavků zákazníka. Ing. Večeře přiznal, že kdyby předem znal náročnost např. finančního zajištění projektu, tak by do jeho realizace snad ani nešel. ČÚZK i APP vstupovaly do projektu bez detailní představy. Ing. Míka z APP ocenil, že přes finanční, personální i jiné problémy byl na straně ČÚZK odveden obrovský kus práce.

    Ministr Březina absolvoval půlhodinovou exkurzi po budově. V hale se seznámil s realizací styku s veřejností, v ZÚ pohovořil s pracovníky centrální databáze a ve svém projevu poblahopřál rezortu ke krásné budově, poděkoval za prezentaci přímo na pracovištích a ocenil nezastírání problémů a otevřenost jednání. Podařilo se též, což nebývá obvyklé, odhadnout již na počátku skutečnou nákladnost tak rozsáhlého projektu nečekaně spolehlivě. ISKN je mnohými zatracován, jinými vyzdvihován. Je to jeden ze stěžejních projektů státní informační politiky, který prostě nemůže nefungovat.

   

(rp)

    vyvěšeno: 6.4.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2001
[Server] [Rezort ČÚZK] [Katastr Nemovitostí] [Pošta]