[Home Page]            

Pozemky a právo

Zdeněk Karfík, Marie Karfíková, Jiří Spáčil

Kniha je distribuována ze skladu podle došlých objednávek od 2. července 2001.     vyvěšeno 2.7.2001

    V mimořádně úspěšné ediční řadě IURIS CONTEXT dosud vyšly publikace "Myslivost a právo" (V. Čechura a kol.), " Rybářství a právo" (T. Hemelík), "Zbraně, střelivo a právo" (J. Teryngel, P. Liška), "Tisk a právo" (T. Sokol). V různém stadiu příprav jsou díla "Reklama a právo" (F. Winter), "Clo a právo" (P. Matoušek, J. Blažek), "Sociální pomoc a právo" (K. Koldinská, H. Marková), "Zdravotnictví a právo" (J. Mach a kol.). Posledními etapami před vydáním prochází kniha "Pozemky a právo", jejímiž autory jsou Z. Karfík, M. Karfíková a J. Spáčil.
   
    Publikaci Pozemky a právo uvádí kapitola věnovaná historii úpravy právních vztahů k pozemkům, která obsahuje též historickoprávní východiska pro pochopení této složité a zároveň veskrze praktické problematiky a uvádí řadu faktografických přehledů, jež umožňují lepší pochopení vnitřních vazeb celého systému pozemkového práva v jeho retrospektivě.
    Rozhodující část publikace tvoří pochopitelně kapitoly věnované základním rysům současné právní úpravy, členěné systematicky do pasáží Vlastnické právo k pozemkům, Užívání pozemků, Restituce pozemkového vlastnictví, Majetek České republiky, Prodej státní půdy, Pozemkové úpravy, Katastr nemovitostí, Oceňování pozemků. Navazující část je zaměřena na daňovou problematiku ve vztahu k pozemkům. Tyto partie knihy jsou cenné nejen tím, že právní vztahy k pozemkům rozebírají v přehledné, ucelené a systematicky provázané formě, ale zejména také srozumitelností výkladu doprovázeného příklady a praktickými komentáři souvislostí.
    Velmi důležitou - a nikoli pouze doplňkovou - část publikace tvoří obsáhlý výběr z judikatury, který obsahuje několik desítek právních vět plynoucích z aktuální rozhodovací činnosti českých soudů (včetně Ústavního soudu), a výběr z právních předpisů, jež tvoří páteř právní úpravy pozemkových vztahů v České republice.
    Jako všechny publikace z řady IURIS CONTEXT je i titul "Pozemky a právo" vybaven dokumentačním a ilustračním obrazovým materiálem, rejstříky, seznamy literatury, adresáři důležitých institucí, anglickým summary a dalšími prvky, které dotvářejí jedinečnost celého projektu v české a evropské právnické literatuře.
    Stabilní technologické prvky publikací edice IURIS CONTEXT: formát A4, pevná vazba
   
    Publikaci lze objednat v redakci časopisu Zeměměřič.

    vyvěšeno 20.4.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2001
[Server] [Pošta]