[Server]

obalka.jpg

Květen 2001

Úvodník?

[Rezort ČÚZK]
Novy katastralni predpis - Narizeni vlady c. 111/2001 Sb.
Katastr nemovitostí v Bílém domě
Právní vztahy v KN
Dve nove vyhlasky vydavane CUZK
Zaslechnuto...

[Katastr nemovitostí]
Novy katastralni predpis - Narizeni vlady c. 111/2001 Sb.
Katastr nemovitostí v Bílém domě
Právní vztahy v KN
Dve nove vyhlasky vydavane CUZK
Využití původních map PK v územích s KM-D
Obnova údajů o bpej v prostorech s digitální katastrální mapou a jejich vedení
Geometrické plány (GP) v územích s DKM a KM-D
Nový programový produkt VKM
Geometrické plány v systému KOKEŠ
Zeměměřictví, katastr a inženýrská geodezie ve Svobodném státě Sasko

[GPS]
GPS z indického pohledu: Monitorování zemětřesení

[Kartografie]
První celostátní topografické mapování v měřítku 1 : 25 000

[Geodezie]
Aktuálne otázky banského meračstva a geodézie
Novy katastralni predpis - Narizeni vlady c. 111/2001 Sb.
Katastr nemovitostí v Bílém domě
Právní vztahy v KN
Vylosovaný výherce
Dve nove vyhlasky vydavane CUZK
Výsledky státem zadaného a financovaného výzkumu a vývoje
Hrozí odliv mozků z oboru?
Slovenská komora geodetov a kartografov
Euroinžinieri
Post predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Geometrické plány v systému KOKEŠ
Zeměměřictví, katastr a inženýrská geodezie ve Svobodném státě Sasko

[Fotogrammetrie]

[DPZ]

[GIS]
CAD Studio - Databáze 1000 tipů z oblasti CAD a GIS

[Víme - víte]

[Přečtěte si]
Významný počin ve vydávání geodetické literatury

[Internet]

[Ruzne]
Pozemky a právo
Novinky zeměměřické knihovny č. 1/2001
Seznam periodik a seriálů objednaných do knihovny VÚGTK na rok 2001

[Komora geodetů a kartografů]
Hrozí odliv mozků z oboru?

[Pozemkové úpravy]

[Software]
Nový programový produkt VKM
Geometrické plány v systému KOKEŠ

[Historie]

[vimevite]
Aktuálne otázky banského meračstva a geodézie
CAD Studio - Databáze 1000 tipů z oblasti CAD a GIS
Novy katastralni predpis - Narizeni vlady c. 111/2001 Sb.
Katastr nemovitostí v Bílém domě
Právní vztahy v KN
Vylosovaný výherce
Dve nove vyhlasky vydavane CUZK
Výsledky
Slovenská komora geodetov a kartografov
Euroinžinieri
Post predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Historie zeměměřictví - geofyzika, gravimetrie (1. díl)

[Historie]
První celostátní topografické mapování v měřítku 1 : 25 000

[Diář]

[csgk]


Minulé číslo       [Server]       Další číslo       Archiv