[pošta]             775 obchodních paragrafů


    ELIÁŠ, K.: Obchodní zákoník. Praktické poznámkové vydání s výběrem z judikatury od roku 1990. Linde Praha 1998, 1.vydání. 720 s. Publikace nepřínáší pouze text obchodního zákoníka s nezbytnými vysvětlivkami, ale i odkazy na judikaturu soudů v poslední letech publikovanou ve Sbírce soudních rozhodnutí a od roku 1900 v odborných časopisech. Na "obchodní bibli" je velmi cenný na 28 stranách uvedený rejstřík, ve kterém najdete i taková hesla jako je katastr nemovitostí s odkazy na § 60, 483 a 493, dále heslo vlastnictví, které odkazuje na více jak 10 §. Pokud vás zajíma kolik existuje smluv, tak se podívejte do rejstříku, kde je k rejstříkovému heslu smlouva uvedeno 40 variant. Smlouvat v rejstříku začnete smlouvou o díle a skončíte smlouvou ve prospěch třetího. Z použité judikatury k § 60 se o KN dozvíte například, že návrh vkladu vlastnického práva je možno podle názoru Ústavního soudu podat v časově neomezené lhůtě, neboť ani po uplynutí času nemůže nic změnit na vázanosti účastníků smlouvy projevy jejich vůle. Další text k § 483 dodává, že "uzavřením smlouvy vznikl kupujícím oblikační nárok na převedení vlastnického práva k nemovitostem a prodávajícímu rovněž oblikační nárok na zaplacení dohodnuté kupní ceny. Zaplatí-li tedy kupující prodávajícímu kupní cenu, splnili svou závazkovou povinnost z uzavřené smlouvy, lhostejno, v jakém stadiu se nachází věcněsprávní aspekt věci, neboť v projednávaném případě nejde o závazky ze synallagmatické smlouvy, pro níž je typická vzájemná vázanost plnění." S knihou v ruce vám mohou být jasnější některé pojmy i jako jednateli společnosti nebo jako vlastníkovi firmy. Dozvíte se, jak dojde ke ztrátě společnosti, ale i co to je lest. V kometáři k § 266 jsme se ostatně dozvěděli, že "úmluva, že smlouva je neplatná, bude-li podnik uzavřen, vztahuje se i na případ, že nebyl vůbec otevřen." V rejstříku však najdete i taková hesla jako "fušeři", "šikana", "dobrá víra" nebo "koupě na zkoušku". Kniha je těžší a rozsáhlejší než jízdní řád, ale může vám pomoci v jízdě konkrétně zatáčkách obchodních problému.
(ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 7+8/98         [Přečtěte si]     [Server]