[pošta]             Červenec + srpen '98

[Rezort ČÚZK]

Nové pokyny, pravidla a dodatky k pokynům
    ČÚZK zveřejnil v částce 1 – 2/1998 svého Zpravodaje čtyři významné rezortní dokumenty.

[Katastr nemovitostí]
K vyhlášce č. 179/1998 Sb.
   S účinností k 1.září 1998 vychází vyhláška č. 179/1998 Sb., kterou se mění vyhláška č. 190/1996 Sb.
Rodná čísla v katastru nemovitostí
Katastr nemovitostí po kapkách (počtvrté)
    Katastr nemovitostí v období meziválečném a poválečném.

[Víme - víte]
Z DOMOVA
ROADWARE ´98
ComNet 98 s Hrdličkovými
Sjezd geografů
Tváře fotogrammetrie
GIS BRNO 1998
GIS ve státní správě
Hodinová stávka
MacroTEL 3.5 na trhu
Prague Internet World ´98
Internet ve státní správě
Prodej map přes internet
Nebe se opět otevřelo
13 nových měst
Je nás 10 299 125 obyvatel

ZE ZAHRANIČÍ
Slovensko-polsko-české geodetické dny
Výška nejvyšší hory světa

ZAJÍMAVOSTI
Soud o Thermal
Obor ve filatelii, díl 3. - Antika
Český zeměměřič na Makalu
Deset tisíc knih ročně
Milion ha úhorů

[Kartografie]
Ještě jednou k názvu Česko
   Na základě ohlasu našich čtenářů se ještě jednou vracíme k problematice pojmenování naší republiky.
Prodej map přes internet

[Geodezie]
Sjezd geografů
   V pořadí 19. sjezd České geografické společnosti se konal v areálu PřF UK na Albertově v metropoli ČR v polních podmínkách.
Prodej map přes internet
Top Zeměměřiče 98
    Výsledky ankety o největší geodetickou firmu

[GIS]
GIS ve státní správě
   SEČ (10. – 12. 6. 1998): Hemžení asi čtyř set osob s určitým vztahem ke geografickým informačním systémům prožívá začátkem června každým rokem pobřeží sečské nádrže, kde se tentokrát již podesáté konal seminář GIS ve státní správě.
GIS BRNO 1998

[GPS]

[DPZ]
Tváře fotogrammetrie

[Školství]

[Přečtěte si]
775 obchodních paragrafů
   ELIÁŠ, K.: Obchodní zákoník. Praktické poznámkové vydání s výběrem z judikatury od roku 1990. Linde Praha 1998, 1.vydání.

[Internet]
Prague Internet World ´98
Internet ve státní správě
Prodej map přes internet

[Různé]

    [Server]