[Home Page]            

Pozemky a právo


    Publikace od kolektivu autorů (Karfík, Karfíková, Spáčil) je orientována na pozemky a práva k nim. Zahrnuje otázky vlastnictví a užívání, nájmu pozemků, jejich kategorizace, daňové problémy spojené s půdou. Přehledně a jasně informuje o možnostech převodů nemovitostí a o právech a povinnostech, které s vlastnictvím pozemků souvisejí. Autoři se věnují i restitučním problémům a dědickým otázkám. součástí publikace je i zatím jedinečný přehled judikatury o půdě. Kniha vyjde v polovině roku 2001. Lze objednat v redakci časopisu Zeměměřič.
   Formát A4, pevná vazba, barevná příloha, cca 200 stran, cena 340 Kč. více zde

    vyvěšeno 20.4.2001

Kniha je distribuována ze skladu podle došlých objednávek od 2. července 2001.     vyvěšeno 2.7.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2001
[Server] [Geodezie] [Katastr nemovitostí] [Vime - Vite] [Pošta]