[pošta]             Letní dvoučíslo 7+8 '97

[Katastr nemovitostí]
Nový Informační systém katastru nemovitostí
Nově vznikající informační systém v rezortu ČÚZK - Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) - bude schopen poskytnout právně závazné informace o kterékoliv nemovitosti na území státu bez ohledu na to, kde jsou informace o ní uložené a bez ohledu na místo vznesení dotazu. Navíc bude zajišťovat v potřebné míře přístup do dalších registrů státní správy.

[Víme - víte]
Z domova
TOP Zeměměřič 97
Podruhé v redakci časopisu Zeměměřič sestavili žebříček největších firem působících v oborech geodezie, kartografie, fotogrammetrie, resp. GIS.

III. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny
V Hradci nad Moravicí u Opavy proběhlo již třetí setkání zeměměřičů tří sousedních zemí, porvé na území ČR.

Byty a KN pohledem čtyř odborníků
Všichni účastníci semináře Byty a KN potvrdili názor, že převod společných nebytových prostor je pořádný oříšek právě při převodech.

Roadware '97
Na Mezinárodním silničním veletrhu jsme mezi 81 vystavovateli hledali a našli něco z geodezie, kartografie a GIS.

Digitální Praha pokřtěna
V knihkupectví Albert vedle pražské Kotvy bylo patrně poprvé pokřtěno kartografické dílo vydané nakladatelstvím Kartografie Praha - digitální knižní plán Prahy 1:20 000.

Přemístěný hraniční kámen
Jeden občan obce Hřensko (okres Děčín) na česko-německých hranicích nedávno vykopal a posunul hraniční kámen, a tím zmenšil území republiky až o několik arů.

Informační systém na hranicích
Na česko-polském hraničním přechodu Hrčava-Jaworzynka (okres Frýdek-Místek) byl zřízen nový informační systém pro turisty.

Ze zahraničí
Cena státních map v Evropě
Většina evropských států se snaží získat alespoň část peněz vynaložených na tvorbu a údržbu státních map.

[Prectete si]
Recenze nových knih
OLIVOVÁ, K.- KUBA, B.- VÁVROVÁ, M.: Byty a katastr nemovitostí, 3. aktualizované a doplněné vydání, Linde, Praha, 1997. KUČA, K: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I. část, A - G, Libri, Praha, 1. vyd., 1996.

[GIS]
GIS jako nepochopená geodezie
V poslední době se na L. Fofonku obraceli různí podnikatelé, obchodníci, nakladatelé a publicisté s podobnou prosbou: "Jsi geodet, umíš AutoCAD - dělej / prodávej / napiš něco o GIS !" Výsledek jeho úvah je otištěn v Zeměměřiči.

Geovap inicioval sdružení správců sítí
V roce 1992-3 byli zeměměřiči ze společnosti Geovap Pardubice iniciátory založení sdružení správců sítí ve východních Čechách.

Zrození asociace pro geoinformace v ČR
Česká asociace pro geoinformace (CAGI) byla po předchozí téměř roční přípravě programového prohlášení, stanov a ostatních dokumentů ustanovena na valné hromadě, která se konala v Seči 12. 6. 1997.

    [Server]