[Server]

obalka.jpg

Leden-Únor 2001

Jaký si to uděláš, takový to máš...
Průvodce po 7. ročníku - 2000

[Rezort ČÚZK]
ISKN - aktuální informace o projektu
Stanovisko k projektu ISKN
ISKN
Geometrické plány (GP) v územích s DKM a KM-D
Chování odpovědných úředníků státní správy se nemění
Digitalizace a další vedení katastrálních map
GIS - SEČ 2001
Re: Stanovisko k projektu ISKN

[Katastr nemovitostí]
VÚGTK-CD-ROM "Zeměměřictví a katastr II." (2000 / 2001)
ISKN - aktuální informace o projektu
Katastr nemovitostí ČR - jaký je a jaký by měl být
Stanovisko k projektu ISKN
KATASTR NEMOVITOSTÍ v digitální formě
Zeměměřič na Slovensku
ISKN
Geometrické plány (GP) v územích s DKM a KM-D
Chování odpovědných úředníků státní správy se nemění
Digitalizace a další vedení katastrálních map

[GPS]
Bude celoplošná síť referenčních stanic DGPS u nás?
Trimble zajišťuje GPS infrastrukturu pro Švýcarsko
US ruší záměrné degradování GPS: Nezávislé GPS určování polohy se desetinásobně zpřesňuje
Kompasum uz davno odzvonilo!

[Kartografie]
Setkání cestovatelů v Brně
14. Kartografická konference

[Geodezie]
VÚGTK-CD-ROM "Zeměměřictví a katastr II." (2000 / 2001)
Kokeš pro pracovní skupiny - Vykbáze
Informace o metrologii
ISKN - aktuální informace o projektu
Stanovisko k projektu ISKN
ISKN
Chování odpovědných úředníků státní správy se nemění
Inženýrská geodézie na prahu nového tisíciletí

[Fotogrammetrie]

[DPZ]

[GIS]
ISKN - aktuální informace o projektu
Stanovisko k projektu ISKN
14. Kartografická konference
ISKN
GEOAPLIKACE ROKU 2000
GIS - SEČ 2001

[Víme - víte]

[Přečtěte si]

[Internet]

[Ruzne]
Novinky zeměměřické knihovny

[Komora geodetů a kartografů]
Re: Stanovisko k projektu ISKN

[Pozemkové úpravy]
Samostatny referent uradu pro vykon statni spravy na useku zememericstvi a pozemkovych uprav
Spolupráce zhotovitele, katastrálního a pozemkového úřadu při zpracování komplexní pozemkové úpravy v okrese Příbram

[Software]
Kokeš pro pracovní skupiny - Vykbáze

[Historie]

[vimevite]
Dějiny geodezie a kartografie
INVEX 2000 - iDesign - vzdálenost nehraje roli
Autodesk naděloval nevidomým
Dálkoměry a teodolity
KATASTR NEMOVITOSTÍ v digitální formě
Zeměměřič na Slovensku
GEOAPLIKACE ROKU 2000

[Historie]
Měření deformací historické lodi v muzeu Vasa
Zaměření klenby kostela P. Marie a Karla Velikého
XXI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

[Diář]

[csgk]
Re: Stanovisko k projektu ISKN


Minulé číslo       [Server]       Další číslo       Archiv