GeoMax Zenith60

Geodézie Katastr

Podrobný program 55. GID v Brně. Podívejte se

spolek-zememericu-brno-geodeticke-informacni-dny-gid-brno-feat

Začátkem března se v Brně uskuteční dvoudenní geodetické informační dny. Akci 55. GID pořádá Spolek zeměměřičů Brno.

Program v úterý 3. března 2020

 • Ing. Karel Večeře (předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální): Dění v resortu ČÚZK v roce 2019
 • Ing. Michal Leitman (ředitel katastrálneho odboru, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR): Informace z resortu ÚGKK SR
 • Ing. Petr Souček, Ph.D. (Český úřad zeměměřický a katastrální): Role ČÚZK v českém E-governmentu
 • Ing. Přemysl Jindrák (Zeměměřický úřad): Nové státní mapové dílo
 • Mgr. Jan Ptáček (Kartografie PRAHA, a. s.): Současná kartografie v komerční sféře
 • RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M. (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci): Adaptace kartografické tvorby specifickým potřebám uživatelů
 • Ing. Jakub Svatý (Hexagon): Hexagon Digital Reality – Technologie pro velmi přesnou digitální reprezentaci skutečného světa
 • Ing. Pavel Kubíček, Ing. Marek Hořejš (Brněnské komunikace a. s.): GIS podpora rezidentního parkování v Brně
 • Ing. Jaroslav Škrobák, DiS. (Magistrát města Jihlavy): Radosti a strasti GISsáka na městě nebo kraji
 • Kornél Czíria a kol. (SkyMaps s. r. o.): Podpora chytrého zemědělství s využitím dat z dronů a technologie GIS
 • Tomáš Mandys (Gepro s. r. o.): MISYS – Správa budov
 • Bohumír Cochlar (Geopen): Skutečné robotické řešení od Geomax
 • Mgr. Jiří Čtyroký (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy): Digitální technická mapa ČR
 • Mendelova univerzita v Brně a Czech Globe: Portál InterSucho
 • Mgr. Petr Vachůt (Muzeum města Brna): Forenzní vyšetření mumie a 3D rekonstrukce obličeje barona Trencka

Program ve středu 4. března 2020

 • Ing. Karel Štencel (místopředseda, Český úřad zeměměřický a katastrální): Digitální mapa veřejné správy a její vrstvy
 • Ing. Jiří Formánek (Český úřad zeměměřický a katastrální): Centrální komponenta DTM/DMVS
 • Martin Picek, Ing. Petr Steiner (GEFOS a. s.): Souhrn novinek Leica a pozvánka na Leica Tour 2020
 • Vladimír Šterbáček (Katastrální pracoviště Brno-město): Revize KN, spolupráce se stavebními úřady a odbory životního prostředí
 • Ing. Pavel Šváb (Katastrální pracoviště Svitavy): Inovativní postupy v procesu nového mapování
 • Ing. Ondřej Patočka (Asseco Central Europe, a. s.): LIDS jako nástroj na tvorbu dat
 • Ing. Pavel Bozděch (SOKKIA): Technologie SOKKIA a GeoSLAM a jejich propojení v geodézii
 • Davis Soukup, Jiří Röschl, Petr Očenáš, Ludvika Neumannová (Správa železnic, s. o.): Záborový elaborát, výměnný formát
 • Ing. Stanislav Madron, Ing. Tomáš Bonacina (GMtech s.r.o.): GIS podpora přípravy staveb a majetkoprávního vypořádání

Registrační formulář na populární akci, jejíž garanty jsou Vladimíra Žufanová a Jiří Bureš, najdete na webu ČSGK.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče