Geodeti a geodetické firmy

Vyberte si svého dodavatele geodetických prací a služeb.

3D modely (DMT, DMR)
3D modely (DMT, DMR)
BIM
BIM – Building Information Modeling/Management
Digitální technická mapa (města) (DTM, DTMM)
Digitální technická mapa (města) (DTM, DTMM)
Dokumentace památkově chráněných objektů
Dokumentace památkově chráněných objektů
Důlní geodézie
Důlní geodézie
Geometrické plány
Geometrické plány
GIS - zpracování dat, příprava dat pro projekt
GIS – zpracování dat, příprava dat pro projekt
Dokumentace, navigace, informační systém budovy
Dokumentace, navigace, informační systém budovy
Inženýrská geodézie
Inženýrská geodézie
Laserové skenování
Laserové skenování
Letecká fotogrammetrie
Letecká fotogrammetrie
Mapa závodu
Mapa závodu
Měření pro průmysl
Měření pro průmysl
Mobilní mapování
Mobilní mapování
Nivelace
Nivelace
Oceňování, odhady nemovitostí
Pasportizace
Pasportizace
Poskytování katastrálních dat
Poskytování katastrálních dat
Projekční práce pro pozemní stavby
Projekční práce pro pozemní stavby
Služby ÚOZI
Služby ÚOZI
Snímkování bezpilotním leteckým prostředkem (UAV, dron)
Snímkování bezpilotním leteckým prostředkem (UAV, dron)
Snímkování letadlem
Snímkování letadlem
Soudní znalec v oboru geodézie a kartografie
Soudní znalec v oboru geodézie a kartografie
Stavební dokumentace
Stavební dokumentace
Studie v krajině i intravilánu. Projektování v krajině
Studie v krajině i intravilánu. Projektování v krajině
Územně plánovací dokumentace
Územně plánovací dokumentace
Věcná břemena
Věcná břemena
Virtuální prohlídky budov a pozemků 360°
Virtuální prohlídky budov a pozemků 360°
Výpočet kubatur
Výpočet kubatur
Vytyčovací práce
Vytyčovací práce
Zaměření terénních úprav
Zaměření terénních úprav
Zaměřování budov, pozemků, inženýrských sítí
Zaměřování budov, pozemků, inženýrských sítí
Zpracování podkladů pro projekt
Zpracování podkladů pro projekt
Železniční geodézie
Železniční geodézie

Technika - software, hardware