GeoMax Zenith60

BIM

Adeon pořádá 4. ročník konference o BIM

adeon-konference-bim-open-2019-ze

Dne 17. září 2019 se v Ostravě uskuteční čtvrtý ročník konference s názvem BIM Open 2019. Akce je určena projektantům pozemních a liniových staveb, architektům, manažerům stavebních firem, investorům a školám.

Konference je zaměřená na předávání praktických zkušeností se zaváděním BIM projektování. Několik firem, které BIM standardizaci již používají, vás seznámí se svými zkušenostmi při implementaci.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Program plný praktického využití BIM v projekci, na stavbě a pro investory. BIM pro infrastrukturní projekty, správa a komunikace BIM dat a spoustu dalšího.

  • 21 řečníků
  • 8 konkrétních projektů z praxe
  • 20 přednášek
  • 23 partnerů s doprovodným programem
  • 3 místnosti praktických workshopů s BIM aplikacemi

Dopolední společná část

V dopolední části, která je společná pro všechny účastníky, vystoupí jednak zástupci výrobců CAD aplikací se svým přístupem na BIM standardizaci z pohledu mezinárodního subjektu. Patrik Minks ze společnosti Autodesk vysvětlí, proč se Autodesk zaměřuje čím dál více na automatizaci projektování.

Pokračovat bude se svou přednáškou Václav Škarka, jednatel společnosti Adeon. Jako praktik se zkušenostmi zavádění BIMu ukáže, jakými kroky firmy nejčastěji začínají, pokud chtějí implementovat BIM metodiku. A co je čeká v následujících letech v návaznosti na nadlimitní státní zakázky v souvislosti s BIM koncepcí agentury ČAS.

Další přednášku bude mít Tomáš Lendvorský opět ze společnosti Autodesk. Představí důležitost CDE (Common Data Environment) systému pro komunikaci a koordinaci na stavebních projektech.

V navazujícím bloku se představí svou zkušenost hned několik firem a organizací. Počínají školskou sférou, za kterou budou prezentovat Michal FaltejsekEva Wernerová z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Dozvíte se, jak k zavádění BIM přistupují u nich na univerzitě a proč je pro jejich potřeby velmi důležitý systém pro správu budov, tedy facility management.

Svými přednáškami navážou Lukáš RomanczinFilip Roller ze společnosti MFS Digital a také Josef Žák z firmy Skanska. První zmínění se budou věnovat více BIM metodice pro návrh fasádních konstrukcí, Josef Žák pak tématu digitalizace na stavbách dopravní infrastruktury.

Odpolední místnost s přednáškami pro infrastrukturu

Tato odpolední část je zaměřená čistě na zkušenosti s BIM implementací pro infrastrukturní projekty. Vystoupí Jan Petrů ze společnosti Moravia Consult Olomouc s referátem o přípravě dat pro tvorbu BIM modelu dopravní infrastruktury. Naváže Michal Šobr ze společnosti Drawings o tom, jak připravují a tvoří 3D model železnic ve svých projektech. S mezinárodní účastí přednášky se dostaví i Leon Leban ze slovinského CGS Labs se svými BIM-ready řešeními pro silniční a železniční infrastrukturu.

Odpolední místnost s přednáškami pro stavební projekci

Pokud vás zajímají témata bližší klasické stavební projekci, pak všechny najdete v další místnosti s odpoledním programem. Počínaje prezentací od Bohumila Michalíka z firmy G4D a tématem jak na BIM metodiku u převádění již existujících historických objektů do 3D modelu.

Naváže Jiří Drahotuský z Adeonu s ukázkou praktického využití těchto postupů pro převod historické části Ostravských železáren Dolní oblasti Vítkovic do 3D BIM modelu.

Matěj Škarka (Adeon) na praktické ukázce převodu stavebních modelů do virtuální reality představí možnosti těchto převodů. Pokračovat bude Lukáš Hrubý (Adeon) s ukázkou propojení světa strojařské konstrukce a stavební projekce.

Odpolední místnost s přednáškami o datové standardizaci a správě budov

BIM je ve velké míře o datech, které jsou k modelu připojené. Proto organizátoři konference zařadili do programu přednášky o datové standardizaci. Vystoupí řada společností, například Adeon, BIM Technology a BIM Project, přičemž každá z uvedených se tématem datové standardizace dlouhodobě zabývá.

Několik přednášek bude věnováno nástrojům pro správu budov (facility management) a způsobům, jak do FM zapojit 3D model z BIMu. Tomuto tématu se budou věnovat společnosti BIM.Point a pit Software.

Registrace

Akce BIM Open 2019 se koná 17. září v Ostravě (Multifunkční aula GONG, Dolní Oblast Vítkovice).

Registrace na konferenci je přímo na webu www.bimopen.cz