Zpět na kalendář akcí

Vliv vnějších podmínek na výsledky geodetických měření při použití současných technologií


Pořádá: Vysoké učení technické v Brně
Kde: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, Brno (místnost D182)
Začátek: 19. 09. 2019 08:00
Konec: 19. 09. 2019 16:00
E:
W: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A118/

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE

► Vliv vnějších podmínek na současné měřicí technologie
(nivelační systémy, totální poziční systémy, GNSS, laserové skenování, fotogrammetrie, INSAR,
gravimetrie, inerciální systémy, aj.).
► Vliv vnějších podmínek a automatizované měřicí systémy.
► Vliv atmosféry a jiných vnějších podmínek na výsledky měření.
► Vliv vnějších podmínek při monitoringu staveb nebo území.
► Teplotní pole, provozní podmínky, dilatační účinky konstrukcí.
► Kalibrace měřidel.
► Zpracováni různorodých dat.

Odborní garanti semináře:
prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc.
prof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc.
doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D.

Seminář je uspořádán k významnému životnímu jubileu 80. narozenin doc. Ing. Josefa Vitáska, CSc., dlouholetého vedoucího Ústavu geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Odborná akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ohodnocena 1 kreditním bodem. Odborná akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů profesních sdružení ČSGK a SŽDC, s.o. dle Zam1.