GeoMax Zenith60

Geodézie Články

Automatické cílení totálních stanic z pohledu analýzy oprav měření

automaticke-cileni-totalni-stanice-srovnani-skorepa-braunova-gako

V časopise Geodetický a kartografický obzor vyšel článek Hany Braunové a Zdeňka Skořepy z katedry speciální geodézie fakulty stavební ČVUT v Praze. V textu autoři porovnávají automatické cílení dvou totálních stanic z pohledu analýzy oprav měření.

Autoři píší, že v geodézii se dnes běžně používají totální stanice, které umožňují automatické cílení a sledování odrazného hranolu. Totální stanice, které pracují pouze v manuálním režimu a neumožňují automatické cílení, jsou v praxi na ústupu. Automatické totální stanice poskytují pro inženýrské aplikace velmi přesná ucelená data.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

V článku je použity dvě totální stanice – Leica MS60 a Trimble S8. U značky Leica se technologie automatického docilování na hranol označuje jako ATRplus, v případě značky Trimble se docilování na hranol jmenuje Finelock.

Cílení bylo prováděno na statické hranoly a dále se porovnávalo ruční a automatické cílení. Za tímto účelem byly ve zkušební síti oběma přístroji změřeny vodorovné směry, zenitové úhly a délky, síť byla vypočtena s vyrovnáním metodou nejmenších čtverců jako volná. Tento postup umožnil analyzovat opravy provedených měření, které jsou invariantní na zvolený způsob připojení volné sítě do souřadnic.

Celý článek vyšel v časopise Geodetický a kartografický obzor 6/2021. (PDF) (případně lokální kopie na Zeměměřiči)