GeoMax Zenith60

Firmy

Hrdlička digitalizuje pro německý Westnetz

hrdlicka-digitalizace-dokumentace-westnetz-ze

Společnost Hrdlička vyhrála výběrové řízení německé energetické společnosti Westnetz, patřící do koncernu Innogy SE, na digitalizaci a aktualizaci dokumentace průběhu distribučních sítí.

Společnost Westnetz je největším provozovatelem distribučních sítí (elektřina, plyn, voda a teplo) v Německu. Firma zaměstnává přes pět tisíc lidí a je odpovědná za plánování, výstavbu, údržbu a provoz více než 185 000 km elektrických sítí a 28 000 km plynovodních tras.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Hrdlička má s digitalizací dokumentace letité zkušenosti ze zakázek pro místní firmy jako je například ČEZ, E.ON, Innogy a CETIN. Digitalizace pro Westnetz je však první zakázkou, kterou realizuje napřímo pro tak velkou zahraniční společnost. Získání zakázky navazuje na více než dvacetiletou práci odborníků firmy na německém trhu, která vznikla ve spolupráci s německými společnostmi jako je například Mettenmeier, SPIE SAG a další.

Proces digitalizace a aktualizace je poměrně časově náročný, protože zahrnuje digitalizaci, optickou a topologickou kontrolu kresby včetně vyplnění atributů jednotlivých prvků sítí. Navazujícími pracemi je pak například tvorba různých typů schémat a přehledových map.

Pro tyto účely má společnost Hrdlička v Plzni specializované oddělení, zaměřené pouze na digitalizaci a aktualizaci
dokumentace. Všichni členové týmu prošli rozsáhlým školením zaměřeným na postup práce (pravidla, metodika, terminologie…), znázornění sítě (přehlednost, přesnost, úroveň detailu…), ovládání softwaru (architektura, přístupy, nástroje…).

Digitalizace a aktualizace je kompletně realizována v prostředí ArcGIS 10.2.1 s nadstavbami InnoGIS (obchodní platforma Innogy vytvořená nad ArcGIS Enterprise) a ArcFM UT, které je specializovaným softwarovým balíčkem nástrojů pro tvorbu, správu a údržbu geodat libovolných typů distribučních sítí.

Software ArcFM UT od společnosti AED-SICAD lze díky rozsáhlé podpoře celé řady databázových systémů, standardních vývojových prostředí i softwarových technologií snadno začlenit do existujících IT systémů energetických společností.

Práce specialistů spočívá v tom, že ve vybraných krajích a okresech do stávající technické dokumentace zapisují a zakreslují jednotlivá skutečná zaměření staveb inženýrských sítí, v případě Westnetz je to elektřina a plyn. Mohou to být přípojky k domům, rekonstrukce podzemních a nadzemních elektrických vedení, trasy plynovodů, ale rovněž i výměny trafostanic. Westnetz má velmi propracovaný systém zakládání a sledování vývoje jednotlivých dokumentací skutečného provedení stavby (DSPS) spojený s dvojitou kontrolou. Nejprve provádí kontroly předaných dokumentací pracovníci firmy Hrdlička a následnou kontrolu jejich práce ověřují také pracovníci přímo ve Westnetzu. Díky této dvojité kontrole nemůže nikde vzniknout rozdíl mezi skutečností a zákresem do digitálních dokumentů.

Rozsáhlá zakázka, kterou společnost Hrdlička získala, bude dokončena koncem roku 2021. Projekt by mohl pomoci otevřít německý trh – správců inženýrských sítí je vzhledem k velikosti Spolkové republiky Německo na jejím území velký počet.


Byli jste také úspěšní ve výběrovém řízení? Napište nám do redakce. Zprávu o vaší práci rádi zveřejníme.