GeoMax Zenith60

Zpět na přehled inzerce

Úřednice/úředník na úseku agendy Digitální technické mapy Kraje Vysočina


Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici

Úřednice/úředník na úseku agendy Digitální technické mapy Kraje Vysočina odboru informatiky

s místem výkonu práce Žižkova 1882/57, Jihlava

Vykonávaná činnost

 • koordinace pořizování dat a správa digitální technické mapy (DTM) Kraje Vysočina
 • správa obsahu DTM v informačním systému
 • koncepční rozvoj DTM v souvislosti s platnou legislativou a metodikami
 • zastupování Kraje Vysočina v pracovních skupinách řešících DTM
 • komunikace a koordinace spolupráce s obcemi a dalšími subjekty
 • zajištění metodik a technické podpory, zajištění školení uživatelů
 • zajištění agendy editora DTM

Požadujeme

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu
 • znalost práce s geografickými informačními systémy (GIS) a prostorovými daty
 • orientace v oblasti veřejné správy
 • znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • tvůrčí, analytické a logické schopnosti
 • ochotu k intenzivnímu sebevzdělávání
 • zodpovědný přístup k práci
 • schopnost samostatně řešit problémy
 • dobré komunikační a prezentační schopnosti
 • ochotu pracovat v týmu

Výhodou

 • vzdělání v oboru geoinformatika/geodézie/kartografie/geografie nebo oborech se stavebním nebo dopravním zaměřením
 • praxe ve veřejné správě
 • znalost stavebního a správního práva
 • znalosti v oboru geodezie
 • zkušenosti se správou technické mapy či jejího obsahu
 • vzdělání nebo praktické zkušenosti v oboru informatika

Nabízíme

 • perspektivní pozici
 • zázemí stabilní organizace
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • zahájení pracovního poměru možné od 1. 7. 2023
 • plný pracovní úvazek
 • platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu1)
 • trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu
 • vstřícné pracovní podmínky s možností práce v režimu HomeOffice a pestrý benefitní program

Přihlášky

Přihlášky v písemné podobě spolu s požadovanými přílohami je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 5. 6. 2023 do 12.00 hod., a to prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.

Kontaktní osoba
Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz

Plné znění inzerátů a více informací včetně formuláře pro podání přihlášky najdete na www.kr-vysocina.cz – v sekci KARIÉRA – chci pracovat pro Kraj Vysočina.