GeoMax Zenith60

Školy

Pátých Kartograficko-geodetických dnů se zúčastnilo 414 žáků základních a středních škol

Kartograficko-geodetické dny, Moravské kartografické centrum, Velké Opatovice

Ve dnech 26. a 27. září 2019 se ve Velkých Opatovicích uskutečnil již pátý ročník Kartograficko-geodetických dnů, které nesly podtitul „aneb pojďte s námi měřit zámek“. Akci organizovalo Moravské kartografické centrum ve spolupráci s Geografickým ústavem Masarykovy univerzity, Ústavem hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky Mendlovy univerzity v Brně, Katedry vojenské geografie a meteorologie Univerzity obrany v Brně, Geografickým ústavem Univerzity Palackého v Olomouci, Katedrou geodézie a důlního měřictví VŠB-TU Ostrava a Zeměměřickým úřadem.

Kartograficko-geodetické dny, Moravské kartografické centrum, Velké Opatovice

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Akce je připravována pro žáky základních a středních škol. V letošním roce bylo připraveno 14 stanovišť v budově centra a v přilehlém areálu zámeckého parku, důlní měření se uskutečnilo ve starých pivovarských sklepích.  Na jednotlivých stanovištích plnili žáci úkoly z oblasti kartografie, geodezie a letos také z meteorologie (práce se slepou mapou, geodetická měření v terénu, GPS…).

Celkem 414 žáků z deseti škol bylo rozděleno do 89 skupin ve třech věkových kategoriích. Součástí pracovních listů byla křížovka z geografických a kartografických pojmů. Tajenkou jsme si účastníci připomněli zakladatele Kartograficko-geodetických dnů a prvního kurátora Moravského kartografického centra Ing. Petra Fencla.

Za svou práci byli žáci hodnoceni známkou a těch 81 nejlepších bylo odměněno malým dárkem a každý žák si odnesl odznak, který mu bude připomínat chvíle mezi kartografy, geodety a meteorology.

Pořadatelé věří, že akcí bylo dosaženo hlavního cíle a děti si kromě odznaku odnesly také nějaké vědomosti a informace z výše uvedených oborů a snad byl i někde zatnut příslovečný drápek a tato akce bude podnětem pro větší zájem o geo-obory.

Text zpracoval Milan Vykydal z Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích.