GeoMax Zenith60


DD plus v.o.s.

DD plus v.o.s.
Pekárenská 330/12
602 00 Brno

T: 603 185 903, 541 241 958
E: ddplus@ddplus.cz
W: www.ddplus.cz


Jsme členy

 • Asociace podnikatelů v geomatice (APG)

Provádíme veškeré geodetické práce: geometrické plány, vytyčení hranic pozemků, geodetické práce pro pozemkové úpravy, majetkoprávní podklady pro stavby – záborové elaboráty, podklady pro vynětí z PUPFL a ZPF, dále podklady pro projekty – mapové podklady, vytyčení staveb (budov, inženýrských sítí, liniových), zaměření skutečného provedení staveb, kontrolní činnost, činnost ÚOZI.

Umíme

 • 3D modely (DMT, DMR)
 • Digitální technická mapa (města) (DTM, DTMM)
 • Geometrické plány
 • Inženýring
 • Kontrolní činnost
 • Mapa závodu
 • Měření deformací
 • Nivelace
 • Pasportizace
 • Pozemkové úpravy
 • Služby ÚOZI
 • Stavební dokumentace
 • Věcná břemena
 • Výpočet kubatur
 • Vytyčovací práce
 • Zaměření terénních úprav
 • Zaměřování budov, pozemků, inženýrských sítí
 • Zpracování podkladů pro projekt

Vyžádejte si další informace

Vyplněním a odesláním formuláře lépe pochopíme vaše potřeby. Jeho vyplnění a odeslání je zdarma a k ničemu se nezavazujete. Ozveme se vám co nejdříve.

Váš skutečný e-mail, na kterém vás dodavatel může kontaktovat.
Pro urychlení připište svůj telefon.
Napište co nejlépe, jakou geodetickou službu potřebujete. Čím přesnější, tím lepší.