GeoMax Zenith60


Geodetické služby Plzeň s.r.o.

Geodetické služby Plzeň s.r.o.
Popelnicová 60
312 06 Plzeň

T: 608466388
E: vedeni@gsp-plzen.cz
W: www.gsp-plzen.cz


Zaměřování inženýrských sítí včetně zpracování DSPS, zaměření a zpracování výškopisu a polohopisu pro projekční činnost, geodetické práce v katastru nemovitostí, zaměřování interiérů budov, zaměřování fasád, vytyčování staveb.

Umíme

 • 3D modely (DMT, DMR)
 • Digitální technická mapa (města) (DTM, DTMM)
 • Geometrické plány
 • Laserové skenování
 • Mapa závodu
 • Nivelace
 • Pozemkové úpravy
 • Stavební dokumentace
 • Věcná břemena
 • Výpočet kubatur
 • Vytyčovací práce
 • Zaměření terénních úprav
 • Zaměřování budov, pozemků, inženýrských sítí
 • Zpracování podkladů pro projekt

Vyžádejte si další informace

Vyplněním a odesláním formuláře lépe pochopíme vaše potřeby. Jeho vyplnění a odeslání je zdarma a k ničemu se nezavazujete. Ozveme se vám co nejdříve.

Váš skutečný e-mail, na kterém vás dodavatel může kontaktovat.
Pro urychlení připište svůj telefon.
Napište co nejlépe, jakou geodetickou službu potřebujete. Čím přesnější, tím lepší.