GeoMax Zenith60


Hloušek s.r.o.

Hloušek s.r.o.
Vančurova 3361/56
615 00 Brno

T: 777855592, 777855594, 777855591
E: hlousek@hlousek.cz
W: www.hlousek.cz


Nabízíme geometrické plány pro zápis do katastru nemovitostí (novostavba, převod pozemku, věcná břemena), vytyčení hranic pozemku. Provádíme geodetické a zeměměřické práce pro projekt a stavby: mapování – polohopis a výškopis, práce pro stavbu, projekt i katastr, vytyčení stavby, zaměření budov, inženýrských sítí, komunikací ke kolaudaci, vyhotovení G-DSPS.

Umíme

 • 3D modely (DMT, DMR)
 • Geometrické plány
 • GIS – zpracování dat, příprava dat pro projekt
 • Jeřábové dráhy
 • Kontrolní činnost
 • Mapa závodu
 • Měření deformací
 • Měření pro průmysl
 • Nivelace
 • Služby ÚOZI
 • Stavební dokumentace
 • Věcná břemena
 • Výpočet kubatur
 • Vytyčovací práce
 • Zaměření terénních úprav
 • Zaměřování budov, pozemků, inženýrských sítí
 • Zpracování podkladů pro projekt

Vyžádejte si další informace

Vyplněním a odesláním formuláře lépe pochopíme vaše potřeby. Jeho vyplnění a odeslání je zdarma a k ničemu se nezavazujete. Ozveme se vám co nejdříve.

Váš skutečný e-mail, na kterém vás dodavatel může kontaktovat.
Pro urychlení připište svůj telefon.
Napište co nejlépe, jakou geodetickou službu potřebujete. Čím přesnější, tím lepší.