GeoMax Zenith60


Kvadrant, spol. s r. o.

Kvadrant, spol. s r. o.
Pechova 1761/44
615 00 Brno

T: +420 548 216 116
E: geoinfo@kvadrant.cz
W: www.kvadrant.cz


Naši zkušení geodeti vytyčí stavební objekty, zaměří skutečné provedení staveb, podzemní inženýrské sítě, měří parametry jeřábových drah. Výsledky zpracováváme v digitální formě s propojením na GIS.

Společnost vznikla v únoru 1991 se záměrem podnikat v oblasti inženýrské geodézie.S narůstajícími požadavky na řešení majetkoprávních vztahů se vyčlenila samostatná skupina specializovaná na problematiku katastru nemovitostí, tvorby geometrických plánů a vytyčení vlastnických hranic.

Požadavky investorů (zejména ŘSD) vedly k další specializaci a vyčlenilo se středisko zabývající se inženýrskou činností v rámci projektové přípravy a předání staveb – tvorba záborových elaborátů, kalkulace odvodů ZPF, LPF, majetkoprávní projednání, činnost vedoucí k získání pravomocného ÚR, SP apod.

K dnešnímu dni zaměstnává společnost 11 stálých pracovníků v jednotlivých střediscích.

Umíme

  • Geometrické plány
  • Inženýrská geodézie
  • Kontrolní činnost
  • Letecká fotogrammetrie
  • Snímkování bezpilotním leteckým prostředkem (UAV, dron)
  • Vytyčovací práce
  • Zaměření terénních úprav
  • Zaměřování budov, pozemků, inženýrských sítí

Vyžádejte si další informace

Vyplněním a odesláním formuláře lépe pochopíme vaše potřeby. Jeho vyplnění a odeslání je zdarma a k ničemu se nezavazujete. Ozveme se vám co nejdříve.

Váš skutečný e-mail, na kterém vás dodavatel může kontaktovat.
Pro urychlení připište svůj telefon.
Napište co nejlépe, jakou geodetickou službu potřebujete. Čím přesnější, tím lepší.