GeoMax Zenith60


TKP geo s.r.o.

TKP geo s.r.o.
Plánská 1854/6
370 07 České Budějovice

T: 386108559
E: info@tkpgeo.cz
W: www.tkpgeo.cz

Facebook: https://www.facebook.com/tkpgeo/
Linkedin: https://cz.linkedin.com/company/tkp-czech-republic

Pobočky

Brno
Ptašínského 8
602 00 Brno
T:
E:
Temelín
Jaderná elektrárna Temelín
373 05 Temelín
T:
E:
Tábor
Měšická 2697
390 02 Tábor
T:
E:
České Budějovice
Plánská 1854/6
37007 České Budějovice
T: 386108559
E: info@tkpgeo.cz

Jsme členy

 • Aliance pro bezpilotní letecký průmysl (UAVA)
 • Asociace podnikatelů v geomatice (APG)
 • Asociace poskytovatelů služeb v pozemkových úpravách (APÚ)
 • Česká asociace pro geoinformace (CAGI)
 • Český svaz geodetů a kartografů (ČSGK)
 • Hospodářská komora ČR (HK ČR)
 • International Federation of Surveyors (FIG)
 • Odborná rada pro BIM (CZBIM)

Certifikace

Společnost TKP geo s.r.o. prošla v roce 2018 recertifikačním procesem a obnovila Certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008. Společnost TKP geo s.r.o. má rovněž vypracovanou politiku kvality, environmentu a BOZP, prohlášení o ochraně osobních údajů a také osvědčení NBÚ na stpeň utajení DŮVĚRNÉ. Jsme kvalifikovaným dodavatelem ŠKODA JS a.s. a ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. s oprávněním k poskytování služeb v oblasti inženýrské geodézie a metrologie, monitoringu a měření deformací a 3D laserového skenování. V roce 2019 jsme za oblast společenské odpovědnosti získali certifikaci EFQM Leading Excellence – Committed to Sustainability 2 Star a umístění v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost.

Společnost TKP geo s.r.o. má dlouholetou tradici v oblasti geodézie a geoinformatiky. Pod novým jménem TKP geo s.r.o. zákazníkům přinášíme především:

TRADICI, KVALITU a PROFESIONALITU.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Naše služby poskytujeme na území celé České republiky. Máme 4 stálá pracoviště (v Českých Budějovicích, jaderné elektrárně Temelín, Táboře a Brně) s 80 technicky vysoce kvalifikovanými zaměstnanci. Máme tak velké zkušenosti se zvládáním nových trendů v oblasti moderní měřické a výpočetní techniky i zpracování, využívání a publikování geografických dat.

Umíme

 • 3D modely (DMT, DMR)
 • BIM
 • Digitální technická mapa (města) (DTM, DTMM)
 • Dokumentace památkově chráněných objektů
 • Důlní geodézie
 • Geometrické plány
 • GIS – zpracování dat, příprava dat pro projekt
 • Inženýring
 • Inženýrská geodézie
 • Jeřábové dráhy
 • Kontrolní činnost
 • Laserové skenování
 • Letecká fotogrammetrie
 • Mapa závodu
 • Měření deformací
 • Měření pro průmysl
 • Mobilní mapování
 • Nivelace
 • Obchodní činnost – prodej robotických totálních stanic, GNSS aparatur, stavebních laserů…
 • Online GIS (webový portál)
 • Pasportizace
 • Poskytování katastrálních dat
 • Pozemkové úpravy
 • Služby ÚOZI
 • Snímkování bezpilotním leteckým prostředkem (UAV, dron)
 • Soudní znalec v oboru geodézie a kartografie
 • Stavební dokumentace
 • Studie v krajině i intravilánu. Projektování v krajině
 • Územně plánovací dokumentace
 • Věcná břemena
 • Virtuální prohlídky budov a pozemků 360°
 • Výpočet kubatur
 • Vytyčovací práce
 • Zaměření terénních úprav
 • Zaměřování budov, pozemků, inženýrských sítí
 • Zpracování podkladů pro projekt
 • Železniční geodézie

Vyžádejte si další informace

Vyplněním a odesláním formuláře lépe pochopíme vaše potřeby. Jeho vyplnění a odeslání je zdarma a k ničemu se nezavazujete. Ozveme se vám co nejdříve.

Váš skutečný e-mail, na kterém vás dodavatel může kontaktovat.
Pro urychlení připište svůj telefon.
Napište co nejlépe, jakou geodetickou službu potřebujete. Čím přesnější, tím lepší.