GeoMax Zenith60

Kartografie

Podrobný program 23. kartografické konference v Kutné Hoře

23. kartografická konference se koná ve dnech 18. až 20. září 2019 v Kutné Hoře. V programu konference, kterou pořádá Česká kartografická společnost, jsou na středu naplánovány workshopy a čtvrtek a pátek si můžete poslechnout přednášky o aktuálních trendech nebo o starých mapách.

Workshopy

Workshop 1 – Digitalizace a kartografické zpracování starých map a glóbů (Tomáš Bayer, Univerzita Karlova v Praze)
Workshop 2 – Geostatistická metoda KDE+ a software ROCA (Michal Bíl, Centrum dopravního výzkumu)
Workshop 3 – Důlní mapy od minulosti k současnosti (Ladislav Plánka, VŠB-TU Ostrava)
Workshop 4 – Mapa a aplikace geografie v komerční sféře (Branislav Nižnanský, Technická univerzita v Liberci)
Workshop 5 – Plány na změny státního mapového díla středního měřítka (Přemysl Jindrák, Zeměměřický úřad)

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Teoretické aspekty

Radek Dušek: Ultima Thule – nové výzvy pro matematickou kartografii
Jiří Drozda, Václav Talhofer: Přístup k aplikaci kartografických pravidel při generalizaci topografických map
Tomáš Bayer, Jakub Lysák, Ivana Kolingerová: Kartografická reprezentace vrstevnic odvozených z dat LLS v rovinatých územích
Radek Barvíř: Moderní metody pro hodnocení grafické náplně map
Milan Konečný: Světové datové projekty a kartografický potenciál při snižování rizik katastrof
Jaroslava Bořkovcová: Obsah a správa Data50

Aktuální trendy

Pavel Hájek, Václav Čada: Virtuální 3D mapy z pohledu kartografie
Adam Pátek, Jiří Šmída, Daniel Vrbík: Možné přístupy k zobrazení kartografických výstupů na fyzických 3D modelech
Zdena Dobešová: Metody umělé inteligence a mapy
Pavel Ugwitz, Vojtěch Juřík, Lukáš Herman, Zdeněk Stachoň, Petr Kubíček, Čeněk Šašinka: Prostorová analýza navigace ve virtuálním geografickém prostředí (VGE)
Jan Brus: Fyzické modely a mapy pomocí barevného 3D tisku

Staré mapy

Aleš Létal, Jan Martínek: Využití archivních mapových děl při výzkumu starých cest
Jiří Šmída: Tvorba rekonstrukčních map nejstaršího vývoje Liberce jako příležitost pro kartografa a geografické myšlení
Jiří Drozda, Šárka Steinová, Filip Paulus: Plány židovského osídlení v Čechách z první poloviny 18. století
Martina Kepka Vichrová, Václav Čada, Otakar Čerba, Radek Fiala, Michal Kepka, Pavel Hájek, Ondřej Dudáček, Daniel Beran: Aplikace kartografických metod v projektu Peregrinus Silva Bohemica
Jiří Cajthaml, Tomáš Janata, Jiří Krejčí, Jan Pacina: Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky

Vzdělávání

Alžběta Šašinková: Vzdělávání ve virtuální realitě: potenciál geografických úloh
Martin Hanus, Lenka Havelková: Osobní pojetí práce s mapou ve výuce u učitelů sekundárního vzdělávání
Lenka Havelková, Izabela Gołębiowska: Podobnosti a odlišnosti ve strategiích českých a polských studentů a expertů při analýze tematických map
Martin Hubáček, Jaromír Čapek: Kartografické a geografické (ne)znalosti budoucích důstojníků AČR
Pavel Seemann: Tvorba map pro Žákovský atlas

Uživatelské aspekty

Markéta Beitlová: Eye-tracking pro porovnání strategií čtení map
Petr Kubíček, Milan Konečný, Jie Shen, Zdeněk Stachoň, Radim Štampach, Xinqian Wu, Lukáš Herman, Karel Staněk, Tomáš Řezník: Vizualizace nejistoty pro bodové znaky – vliv grafických proměnných a kulturního prostředí
Stanislav Popelka, Jiří Komínek: Geologické mapy a eye-tracking
Alena Vondráková: Specifické potřeby uživatelů map
Jakub Koníček, Vít Voženílek: Infografika v modernej kartografii
Dajana Snopková, Vojtěch Juřík, Jiří Apeltauer: Využitie teórie priestorovej syntaxe pre spresnenie agentného modelu na simuláciu evakuácie

Aplikovaná a státní kartografie

Vojtěch Juřík, Lukáš Herman, Čeněk Šašinka, Pavel Ugwitz, Dajana Snopková: Analýza chování člověka ve virtuálních geovizualizacích v kontextu ekologické validity výzkumu
Vít Voženílek: Komplexní mapy chemického průmyslu Česka jako nástroj archivace i zdroj studia jeho vývoje
Daniel Vrbík, Václav Lábus: Živá jména města Liberce
Václav Čada: Digitální technická mapa jako součást Digitální mapy veřejné správy
Marian Rybanský, Filip Dohnal: Možnosti určování průchodnosti vodních toků vojenskou technikou pomocí geografických dat

Přihláška na konferenci

23. kartografická konference se koná ve dnech 18.-20. září v Kutné Hoře. Chcete-li se zúčastnit, využijte online přihlašovací formulář. (Podívat se na poplatky.)