GeoMax Zenith60

Nezařazené

Prohlášení k situaci ohledně pozemkových úprav a uspořádání rozdrobeného pozemkového vlastnictví na Slovensku

Společné prohlášení stavovských a odborných organizaci sdružujících odborníky na pozemkové úpravy v SR

V Bratislavě dne 20.12.2018


Společné prohlášení stavovských a odborných organizaci sdružujících odborníky na pozemkové úpravy v SR

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Vlastníci rozdrobených pozemků, uživatelé zemědělské půdy, farmáři, nebo drobní či velcí, obce a v podstatě i celá společnost, dostali 18.12 .2018 od slovenských úředníků zdrcující dárek pod vánoční stromeček! Rozhodnutí Úřadu pro veřejné zakázky o zrušení jeden rok trvajících veřejných zakázek na vypracování a provádění projektů pozemkových úprav ve 168 katastrálních územích na celém Slovensku a tím na uspořádání katastrofální rozdrobeného pozemkového vlastnictví na Slovensku.

Je to již čtvrtá zrušena nabídkového řízení na pozemkové úpravy za posledních 10 let. Takže není pochyb, že tato společnost, Slovenská republika nebo někdo „v pozadí“, nemá zájem o řešení roztříštěnosti pozemkového vlastnictví přesto, že pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových nástrojů pro vyřešení kritického stavu slovenského zemědělství přesto, že Evropská unie nám na to poskytuje peníze.

Vypisovat novou soutěž dva roky před koncem programového období 2014-2020, v němž musí být práce provedeny a vyfakturovány, je už téměř nemožné a nerealizovatelné při pozemkových úpravách, které trvají průměrně 4 roky a tudíž by se nestihy ukončit a zaplatit z evropských peněz.

Je to smutná zpráva i pro drobné zemědělce a všechny vlastníky, kteří se nemohou domoci užívání svého vlastnictví a pro něž jsou pozemkové úpravy jedním z klíčových řešení jejich problémů.

Odborné firmy, které jsou schopny vypracovat a provést projekty pozemkových úprav, celkem cca 600 odborníků v 100 firmách, mohou začít rozdávat pod vánoční stromeček svým zaměstnancům výpovědi a oznámení o nulové perspektivě pozemkových úprav a o definitivním pohřbeni pozemkových úprav na Slovensku.

Podle našeho názoru jsou důvody pro zrušení zakázky nedostatečné. Argumentace je vystavěna na hliněných nohách a pro odbornou ale i laickou veřejnost nepochopitelná.

Nezbývá nám nic jiného, jen položit otázky:

Je za tím účelové řízení?

Komu to prospěje?

V koho zájmu se pozemkové úpravy na Slovensku neprovádějí již 10 let a ani v budoucnu nebudou?

S úctou


Ing. Vladimír Uhlík, vr

Předseda představenstva

Komora pozemkových úprav SR

Předseda představenstva

zaměstnavatelských svazů geodézie a kartografie

Ing. Peter Repáň, vr

Místopředseda představenstva

Komora geodetů a kartografů

Odkaz: https://www.kgk.sk/uploads/media/Spolo%C4%8Dn%C3%A9_vyhl%C3%A1senie_Zru%C5%A1enie_VO_PP%C3%9A_01.pdf

ID článku (původní web): 5098

Autor textu: (a redakce)