GeoMax Zenith60

GIS Firmy Geodézie

Propojení MISYSu a Geoportálu GEPRO

propojeni-misys-a-geoportal-gepro-ze

Velké GISové systémy slouží především profesionálům, kteří je každodenně využívají k řešení složitých analytických úloh. Běžným uživatelům však mohou tyto systémy připadat těžkopádné a laickou veřejnost by doslova mátly. Takové systémy jsou finančně náročně, navíc s vysokými režijními náklady a často vyžadují programátorské znalosti. Stávajícím i potenciálním uživatelům však navrhujeme k řešení zcela jiný postup. Synergické spojení desktopového systému MISYS a webového systému Geoportál GEPRO je ideální možností nejen pro poskytování informací.

Systém MISYS není v České republice žádným nováčkem, protože společnost GEPRO jej vyvíjí již více než 20 let a za tu dobu si mezi uživatel získal renomé. Geoportál GEPRO je ve srovnání se systémem MISYS mladší, ale také jeho reputace výrazně roste. O postavení těchto softwarových produktů v uvedené oblasti hovoří jasně více než 450 měst a 1350 obcí, které oba systémy úspěšně využívají k řešení svých každodenních povinností.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Pro řadu zákazníků nabývá na významu také stabilita partnera. Vzhledem k šíři záběru, zkušenostem a stálosti společnosti GEPRO na trhu našim zákazníkům nehrozí, že by po několika letech ztratili jakoukoli podporu a nebyl zabezpečen provoz nasmlouvaných služeb.

Základ zcela zdarma

Geoportál GEPRO Standard, coby základní varianta webového geoinformačního systému, je opravdu zdarma pro každého uživatele. Do okna webového prohlížeče stačí zapsat https://geoportal.gepro.cz/OBCE/jmeno_obce (za jmeno_obce můžete dosadit skutečný název obce psaný bez diakritiky, v případě víceslovných názvů jednotlivá slova spojit znakem podtržítka).

Rázem má uživatel k dispozici základní sadu deseti vrstev geoprostorových dat pro zvolenou obec. Umožňuje snadné vyhledávání parcel v katastrálních mapách, ale také adresních míst z databáze RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) a jejich zobrazení v mapě.

Bezplatný geoportál především slouží jako nezávazné otestování funkčnosti služby, ale zároveň jej jednotlivé radnice mohou používat na svých webových stránkách pro poskytnutí základních mapových informací svým občanům.

Rozšířená varianta

Geoportál GEPRO Premium je rozšířená varianta webového geoinformačního systému, která doplňuje základní sadu mapových vrstev o vlastní datové sady obce a obsahuje funkce pro pokročilou práci s SPI a SGI KN (soubory popisných a geodetických informací katastru nemovitostí).

Umožňuje vést desítky pasportů, evidovat majetek obce a prostřednictvím WSDP (webové služby dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí) mít stejně aktuální informace z KN jako katastrální úřad.

Geoportál GEPRO Premium zvládá online editaci pasportů, umožňuje tvorbu vlastních poznámkových výkresů, podporuje připojování externích výkresů v desítkách formátů, lze jej propojit s agendami jiných systémů, například se Stavebním úřadem společnosti VITA software, se systémy společnosti Marbes Consulting a dalšími.

propojeni-misys-geoportal-gepro-pasportizace

Využívá zabezpečené připojení pro práci s chráněnými údaji pro výkon veřejné správy pracovníky úřadu a umožňuje volit množinu dat pro publikaci s nezabezpečeným připojením na webových stánkách obce.

Symbióza vítězí

Desktopový systém MISYS pro odborníky na městském či obecním úřadu a Geoportál GEPRO pro všechny ostatní uživatele společně tvoří ideální pár. Optimální robustnost a nezávislost na datových internetových službách systému MISYS je vítaným partnerem k lehkosti a eleganci webového systému Geoportál GEPRO.

Využití systému MISYS je neocenitelné v případě řešení složitějších úloh nebo nestandardních situací (živelné katastrofy, výpadky cloudu, poruchy v internetovém připojení apod.).

Integrace do webových stránek

Geoportál GEPRO v případě komunikace s veřejností je víc než jen mapa na internetu. Je online portálem pro všechny geografické informace obce. Snadno a rychle se integruje do webových stránek obce a stává se jejich důležitou součástí. Tuto úlohu zajišťuje například společnost Webhouse, přední dodavatel webových stránek a souvisejících služeb v ČR. Přenos informací mezi radnicí a občany obce se tak stává mnohem intenzivnější.

Neomezené licencování pro úřad

Nároky na výkon počítačů nejsou nikterak extrémní. Odborní uživatelé systému MISYS si vystačí s běžnými kancelářskými počítači, vybavenými systémem Windows 10, síťovým úložištěm může být obyčejný počítač. Nová licenční politika pro veřejnou správu také umožňuje neomezené licencování pro celý úřad.

Uživatelé Geoportálu GEPRO jsou na tom z hlediska počítačového vybavení ještě lépe. Nepotřebují žádné servery, neomezují je žádné složité licenční restrikce, dokonce je neomezuje ani operační systém. Vedle počítačů s Windows mohou využívat také počítače, tablety nebo mobilní telefony na platformě Apple nebo Android. Mohou počítat s optimalizovaným vývojem, rychlým nasazením a s dostupností aktuálních dat s výkonnými GIS nástroji.

Jeden příklad za všechny

Západně od Kladna leží město Stochov s 5500 obyvateli. Jednotlivé odbory města využívají mapové sady Geoportálu včetně vybraných pasportů. Technické odbory (stavební, investic a majetku) využívají aktivně pasporty mobiliáře a inventarizace zeleně ve spojení digitální technickou mapou města a územním plánem.

Jednoduchá cenová politika

Uživatele nečekají žádná nepříjemná překvapení ani co se týče ceny. Je stanovena jednoduchá a srozumitelná cenová politika, Rozpočet obcí může počítat s pevnou částkou za neomezenou službu Geoportál GEPRO Premium, i za pravidelnou aktualizaci systému MISYS, jako je tomu podobně u neomezených tarifů mobilních operátorů.

Příležitost

Rozšíření systému MISYS o Geoportál GEPRO Premium je příležitostí pro řadu obcí, jak ušetřit při poskytování informací občanům. Otevřete si zdarma Geoportál GEPRO Standard (viz postup na začátku tohoto článku) nebo si vyžádejte přístup na Geoportál GEPRO Premium. Náš e-mailový kontakt je gepro@gepro.cz.

— Ivo Lindovský, GEPRO